Hopp til hovedinnholdet på siden

Hvem kan stemme?

Hvem kan stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalet? For å stemme må du ha stemmerett og stå i manntalet i en kommune.

Hvem har stemmerett i kommunestyre- og fylkestingsvalget?

  • norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, som er eller har vært registrert i Folkeregisteret som bosatt i Norge
  • statsborgere i Danmark, Finland, Island eller Sverige som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og er registrert i Folkeregisteret som bosatt i Norge senest 30. juni 2023
  • personer som ikke er norske statsborgere, men som har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og har vært registrert i Folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste åra før valdagen

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og husstanden deres har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

Står du i manntallet?

Manntallet er en oversikt over hvem som har stemmerett i en kommune. Er du bosatt i Norge? Da blir du automatisk ført inn i manntallet i kommunen du i Folkeregisteret er registrert som bosatt per 30. juni 2023.

Du kan forhåndsstemme i den kommunen du vil. Skal du stemme på valgdagen, må du gjøre det i et valglokale i kommunen hvor du er innført i manntallet.

Du kan lese mer om stemmerett og manntall på valg.no.