Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalg

Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg hvert fjerde år. I 2023 er valgdagen 11. september. I Gran kommune er det også mulig å stemme 10. september.

Kommunestyrevalg

Kommunestyret er det øverste organet i kommunen. Her blir det tatt avgjørelser i lokale saker som handler om for eksempel barnehager og grunnskole, til plan- og arealspørsmål, helse- og omsorgstjenester og kulturtiltak.

Du kan lese mer om kommunestyrevalg på valg.no.

Fylkestingsvalg

Fylkestinget er det øverste organet i fylkeskommunen. Her tas det avgjørelser om for eksempel videregående opplæring, fylkesveger og ferjetilbud og kollektivtransport.

Du kan lese mer om fylkestingsvalg på valg.no.