Hopp til hovedinnholdet på siden

Klima- og energiplan

Her kan du lese klima- og energiplanen for Gran kommune for perioden 2018-2022. Planen ble vedtatt av kommunestyret 19.9.2018.

Hovedmålet i planen er at Gran kommune skal ha en bærekraftig samfunnsutvikling som bidrar til å nå nasjonale klimamål og oppnår 20 prosent klimagassreduksjon innen 2022.

Slik skal dette målet nås:

  • Gran kommune skal redusere klimagassutslipp fra egen drift.
  • Gran kommune skal tilrettelegge for klimavennlig transport og arealbruk.
  • Gran kommune skal ha kretsløpsbasert avfallshåndtering og oppnå 60 % materialgjenvinning innen 2024.
  • Gran kommune skal redusere klimagassutslipp fra energibruk, med særlig fokus på oppvarming.
  • Gran kommune skal drive kunnskapsformidling og holdningsskapende arbeid i lokalsamfunnet og samarbeide med lokale initiativ og aktører.
  • Gran kommune skal veilede og stimulere landbruksnæringa til å redusere klimagassutslipp, øke karbonlagring og drive bærekraftig verdiskaping.
  • Gran kommune skal veilede og motivere næringsaktører til å redusere klimagassutslipp og drive bærekraftig verdiskaping.
  • Gran kommune skal styrke kompetanse og ressurser til klima- og energiarbeidet.