Hopp til hovedinnholdet på siden

Klimaregnskap

Fra 2018 skal Gran kommune utarbeide et årlig klimaregnskap for egen virksomhet. 

Et kommunalt klimaregnskap vil gi en oversikt over kommunens samlede utslipp av klimagasser både som virksomhet og som geografisk enhet. Med egen virksomhet menes utelukkende kommunens tjenesteproduksjon, og klimagassutslipp fra industri, husholdninger og andre offentlige tjenester er ikke inkludert. 

Hvorfor skal vi føre klimaregnskap?

Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet med å identifisere konkrete tiltak for å redusere energiforbruk og klimagassutslipp. Denne årlige rapporten gjør kommunen i stand til å måle nøkkeltall, se utviklingstrekk og dermed evaluere seg selv over tid.