Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunepsykolog

I Gran kommune har vi en egen kommunepsykolog. Kommunepsykologen skal jobbe for god psykisk helse hos barn og unge, både forebyggende, gjennom tidlig innsats og når noen opplever store vansker.

Hvem kan få hjelp av kommunepsykologen?

Kommunepsykologen er en del av kommunens inntaksteam. Inntaksteamet er et lavterskeltilbud til barn og unge i alderen 0–18 år, og deres familier. Tjenesten er gratis.

Ved å sette inn tiltak tidlig, ønsker vi å forebygge at psykiske plager vokser seg store. Inntaksteamet bidrar også med å styrke kompetansen hos ansatte i kommunen, for eksempel om ulike temaer knyttet til psykisk helse.

Er du voksen og trenger psykisk helsehjelp, ta kontakt med psykisk helsetjeneste i kommunen.

Slik kommer du i kontakt med kommunepsykolog og inntaksteam

Du kan søke om hjelp ved å fylle ut og sende inn søknadsskjema til inntaksteamet. Du finner søknaden under overskriften "Skjema" på denne siden.

Du kan også ta kontakt med kommunepsykologen på telefon.

Trenger du hjelp til å sende inn søknaden? Ta gjerne kontakt med helsesykepleier, enten ved helsestasjonen eller skolehelsetjenesten.

Kommunepsykologens arbeid

Kommunepsykologen koordinerer kommunens inntaksteam. Gjennom inntaksteamet tilbyr kommunepsykologen:

  • samtaler med barn og ungdom
  • foreldreveiledning gjennom både kurs og individuell veiledning
  • henvisning til spesialisthelsetjenesten
  • veiledning og kurs til ansatte i kommunen

I tillegg jobber kommunepsykologen med:

  • kommunale planer og prosjekter 
  • folkehelsearbeid
  • samarbeidsavtaler med spesialisthelsetjenesten
  • veiledning

 

Marte Brenne Nordstoga

kommunepsykolog
marte.brenne.nordstoga@gran.kommune.no
40 91 59 26