Hopp til hovedinnholdet på siden

Ledsagerbevis

Har du nedsatt funksjonsevne, kan du søke om å få ledsagerbevis. 

Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Hvem er ordningen for?

Alle som har behov for bistand kan søke om ledsagerbevis. Bistandsbehovet må normalt være av minst to–tre års varighet, og nedre aldersgrense er åtte år.

Det er den enkelte selv som velger hvem som skal være ledsager. Det kan være en venn, et familiemedlem, fritidskontakt eller andre.

Hvordan søke om ledsagerbevis

Vi gjør ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. 

Legg ved et passfoto av deg selv når du søker.

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og omsorgstjeneste. Deretter fatter vi vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Solfrid Anita Strande Fosse