Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ledsagerbevis

Har du nedsatt funksjonsevne, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Hvem er ordningen for?

Alle som har behov for bistand kan søke om ledsagerbevis. Bistandsbehovet må normalt være av minst 2-3 års varighet, og nedre aldersgrense er 8 år.

Det er den enkelte selv som velger hvem som skal være ledsager. Det kan være en venn, et familiemedlem, fritidskontakt eller andre.

Hvordan søke om ledsagerbevis

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. 

 

Legg ved et passfoto.

 

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og omsorgstjeneste. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Tildelingsenheten
tildelingsenheten@gran.kommune.no

Kommunetorget
Tlf. 61 33 84 00
kommunetorget@gran.kommune.no

Solfrid Anita Strande Fosse

Inger Reidun N. Fleischer

kulturkonsulent 
inger.reidun.fleischer@gran.kommune.no 
91 51 88 23