Hopp til hovedinnholdet på siden

Ledsagerbevis

Har du nedsatt funksjonsevne, kan du søke om å få ledsagerbevis. Slik får du mulighet til å delta i ulika aktiviteter uten å måtte betale full pris for ledsageren din.

Et ledsagerbevis er et kort med navn og bilde på deg som skal ha ledsager, og er et bevis på at du trenger ledsager. Derfor utstedes beviset til deg og ikke til ledsageren.

Ledsagerbeviset gir personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler.

Hvem er ordningen for?

Alle som har behov for bistand kan søke om ledsagerbevis. Det vil for eksempel gjelde deg som har

  • nedsatt bevegelsesfunksjon
  • nedsatt hørsel
  • nedsatt syn
  • en psykisk utviklingshemming
  • skjult funksjonshemming, som for eksempel en alvorlig psykisk lidelse, hjerte- og lungesykdommer, allergi eller lignende

Bistandsbehovet må normalt være av minst to–tre års varighet.

Svekket funksjonsevne på grunn av høy alder kvalifiserer som regel ikke for ledsagerbevis.

Hvem kan være ledsager?

Du velger selv hvem som skal være ledsager fra gang til gang. Det kan være en venn, et familiemedlem, fritidskontakt eller andre. Forutsetningen er at ledsageren må være i stand til å gi deg den hjelpen du trenger.

Hvor kan ledsagerbeviset brukes?

Ledsagerbeviset kan gi gratis eller rabattert adgang til for eksempel:

  • aktiviteter
  • bygg
  • transportmidler

Ordningen gjelder i hele Norge, på steder og aktiviteter som har akseptert denne ordningen. Ofte vil det være et merke ved inngangen eller på plakat eller lignende, som viser at de aksepterer ledsagerbevis. 

Alle lag og foreninger i Gran kommune som mottar kommunal støtte til åpne arrangementer er forpliktet til å følge ordningen.

Ledsagerbeviset gir deg ikke fortrinnsrett framfor øvrig publikum og du kan ikke kreve å få plass ved et arrangement, hvis det er fullt. Når det er nødvendig, må du bestille billetter på forhånd. Da kan du opplyse om at du har med ledsager.

Hvor lenge varer ledsagerbeviset?

Når vi utsteder ledsagerbevis, vurderer vi hvor lenge beviset skal være gyldig. Beviset kan ha tidsbegrenset gyldighet, men må ikke ha det.

Vi skriver gyldighetsdato på beviset.

Slik søker du om ledsagerbevis

Vi gjør ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av at du mottar trygdeytelser. 

For å søke om ledsagerbevis må du:

  • sende inn søknad på skjemaet "Ledsagerbevis - søknad". Dette finner du under overskriften "Skjema" på denne siden.
  • legge ved passfoto av deg selv til søknaden

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og omsorgstjeneste. Deretter fatter vi vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Det koster deg ingenting å søke om, eller få ledsagerbevis.

Solfrid Anita Strande Fosse