Hopp til hovedinnholdet på siden

Marka barnehage

Marka barnehage ble bygget i 1991. Barnehagen ligger om lag to kilometer fra Brandbu sentrum i tilknytning til Marka tomtefelt og Marka helse- og omsorgssenter. 

Vennskap i Marka barnehage

Barn som leier, i Marka barnehage - en av de kommunale barnehagene i GranKred.: Gran kommune© Gran kommuneFoto: Gran kommune

Om lokalene

Lokalene våre er lyse og godt tilpasset. Vi har gode muligheter for fysisk aktivitet med en fin utelekeplass, ballbinge, grillhytte, lavvoplass og tilgang til "gymsal" på sykehjemmet.

I tillegg har vi oppvarmet vognskjul for lagring av barnevogner til de minste som sover.

Avdelinger

Vi har tre avdelinger med aldersinndelte grupper. Her er leker og aktiviteter tilpasset alderstrinnet. Barna har mange jevnaldrende å leke med og blir godt kjent med hverandre, da de følger hverandre oppover i de samme avdelingene.

 • Blåmeisen: 12 plasser for barn 0–3 år
 • Rødstrupa: 18 plasser for barn 4–5 år
 • Grønnfinken: 18 plasser for barn 5–6 år

Bemanning

Grunnbemanningen i avdelingene Rødstrupa og Grønnfinken er én barnehagelærer og to fagarbeidere/assistenter per avdeling. På Blåmeisen er det fire ansatte til sammen. I tillegg har barnehagen en styrer i 100 prosent stilling. 

Visjon og fokusområder

Visjon: «Alle er med!»

Våre fokusområder er:
Språk - kulturelt mangfold - miljø.

 • Språk er viktig for å få seg venner, å få lov til å være med i leken og bli sosial kompetent. Personalet skal være til stede og språklig bevisste i lek og hverdagsaktiviteter. Vi deler barna en del inn i smågrupper, både samlingsstunder og i aktiviteter. For de som trenger litt ekstra hjelp med språket, har vi opplegg for det.
   
 • I mange år har Marka barnehage hatt et stort flerspråklig og flerkulturelt miljø blant både barn, foreldre og ansatte. Det gir oss alle en større forståelse for hverandre og det beriker leken. Vi lærer stadig nye ting om hverandres kulturer og det øker forståelsen og toleransen hos oss alle. Det språklige og kulturelle mangfoldet i barnehagen vår er berikende, en styrke for oss og en god ballast når man skal videre ut i et etter hvert multikulturelt Norge.
   
 • Vi er opptatt av sunt kosthold. Barna får servert tre sunne måltider om dagen, en del av maten er økologisk. Vi prøver å servere varm mat til lunsj én gang i uka.
   
 • Barnehagen er Miljøfyrtårn og er bevisste på søppelsortering, gjenbruk, bruk av energi og transport. Vi har årshjul i miljøarbeid og har dette som tema med barna flere ganger i året.
   
 • Barnehagen er godt utrustet for aktiviteter og lek både inne og ute. Lavvoplassen og grillhytta brukes jevnlig til turer. Her er det gode muligheter til utforskning og lek. Vi bruker nærmiljøet og er mye ute. I tillegg disponerer vi Storstua på sykehjemmet til fysiske aktiviteter i vinterhalvåret. Vi har også tilgang til en ballbinge rett utenfor gjerdet – her leker vi mye med ball.

Kjerneverdier

Våre verdier er:

«omsorg, læring og respekt»
 

Aller først kommer trygghet og tilknytning. Før vi kan leke og gå på turer, tulle og tøyse, må vi som personale jobbe for at barna skal bli trygge på oss når dere foreldre ikke er der. Derfor bruker vi god tid på høsten til å bli kjent med, og trygge på hverandre. I perioden fram til høstferien prioriterer vi tid med barna og har derfor ingen møter. 

Vi gir tilbud om hjemmebesøk før oppstart i barnehagen, slik at vi kan møte barnet i trygge omgivelser første gang.

Vedtekter og feriestengt

Vi har sommerstengt i uke 28, 29 og 30, i tillegg til påskeuka og romjula.

Marka barnehage
Markatun 1
2760 Brandbu
Tlf: 48 03 58 20
marka.barnehage@gran.kommune.no

Gudrun Skiaker
Styrer
gudrun.skiaker@gran.kommune.no

Mandag–fredag 06.45–17.00