Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Organisasjonen Gran kommune

På denne siden får du en oversikt over hvordan Gran kommune er organisert. Under «Aktuell informasjon» finner du organisasjonskart og lenke til vår bildebank, hvor du kan laste ned pressebilder.

Rådmannens ledergruppe

Kommunens øverste ledelse består av rådmannen og fem kommunalsjefer.

Rådmannens ledergruppe består av:

 • Leif Arne Vesteraas - konstituert rådmann
 • Morten Gausen - kommunalsjef for Stab og støtte
 • Mona Mikalsen - kommunalsjef for Barnehage og skole
 • Janicke Brechan - kommunalsjef for Familie og velferd
 • Mette Mosby - kommunalsjef for Helse og omsorg
 • Ellen Sagengen - konstituert kommunalsjef for Kultur og samfunn

Rådmannen

Rådmannen er den øverste administrative lederen i kommunen. Rådmannen har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften i kommunen.

Konstituert rådmann: Leif Arne Vesteraas
E-post: leif.arne.vesteraas@gran.kommune.no

Leif Arne Vesteraas, konstituert rådmann

Stab og støtte

Kommunalsjefområdet Stab og støtte jobber med administrasjon og forvaltning. Her har vi medarbeidere som jobber innenfor:

 • post og arkiv
 • IKT
 • økonomi
 • eiendomsskatt
 • kommunaltekniske avgifter
 • vederlagsberegning
 • HR
 • politisk rådgivning
 • innbyggersørvis
 • kommunikasjon

Kommunalsjef for Stab og støtte: Morten Gausen
E-post: morten.gausen@gran.kommune.no
Morten Gausen, kommunalsjef for stab og støtte

Barnehage og skole

Kommunalsjefområdet Barnehage og skole sørger for at barn i Gran kommune får et godt utdanningstilbud - fra barnehagestart og fram til videregående opplæring.

Området består av følgende tjenester:

 • barnehage
 • skole
 • PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste)

Kommunalsjef for Barnehage og skole: Mona Mikalsen
E-post: mona.mikalsen@gran.kommune.no

Mona Mikalsen, kommunalsjef for skole og barnehage

Familie og velferd

Kommunalsjefområdet Familie og velferd sørger blant annet for at barn i kommunen får en trygg oppvekst og at alle innbyggere med ekstra behov har et godt tjenestetilbud.

Området består av følgende tjenester:

 • helsestasjon og skolehelsetjeneste
 • barnevern
 • psykisk helse- og rustjeneste
 • kommunepsykolog
 • tilrettelagte tjenester
 • NAV Hadeland (sosialtjenester)

Kommunalsjef for Familie og velferd: Janicke Brechan
E-post: janicke.brechan@gran.kommune.no

Helse og omsorg

Kommunalsjefområdet Helse og omsorg har ansvaret for helse- og omsorgstilbudet i kommunen vår. 

Området består av følgende tjenester:

 • tildeling
 • forebygging og utvikling (kommunelege, fysioterapi og ergoterapi)
 • hjemmetjenesten
 • sykehjemstjenester

Kommunalsjef for Helse og omsorg: Mette Mosby
E-post: mette.mosby@gran.kommune.no

Kultur og samfunn

Kommunalsjefområdet Kultur og samfunn jobber for å gjøre Gran kommune til et enda bedre sted å bo, og har ansvaret for teknisk drift.

Området består av følgende tjenester:

 • vann og avløp
 • Lunner-Gran brann og redning
 • plan, bygg og oppmåling
 • Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal
 • samferdsel og park
 • eiendom og renhold
 • kultur, blant annet kino, kulturskole og bibliotek
 • rådgivere og kommuneoverlege

Konstituert kommunalsjef for Kultur og samfunn: Ellen Sagengen
E-post: ellen.sagengen@gran.kommune.no

Ellen Sagengen, konstituert kommunalsjef for Kultur og samfunn