Hopp til hovedinnholdet på siden

Organisasjonen Gran kommune

Her finner du informasjon om hvordan Gran kommune er organisert, lenke til pressebilder og aktuelle dokumenter.

Rådmannens ledergruppe

Kommunens øverste ledelse består av rådmannen og fem kommunalsjefer.

Rådmannens ledergruppe består av:

 • Torbjørn Hansen - rådmann
 • Ellen Sagengen - kommunalsjef for Stab og støtte
 • Mona Mikalsen - kommunalsjef for Barnehage og skole
 • Janicke Brechan - kommunalsjef for Familie og velferd
 • Haakon S. Brænden - kommunalsjef for Helse og omsorg
 • Leif Arne Vesteraas - kommunalsjef for Kultur og samfunn

Rådmannen

Rådmannen er den øverste administrative lederen i kommunen. Rådmannen har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften i kommunen.

Rådmann: Torbjørn Hansen
e-post: torbjorn.hansen@gran.kommune.no 

Torbjørn Hansen

Stab og støtte

Kommunalsjefområdet Stab og støtte jobber med administrasjon og forvaltning. Her har vi medarbeidere som jobber innenfor:

 • dokumentforvaltning (post og arkiv)
 • IKT
 • økonomi
 • eiendomsskatt
 • kommunaltekniske avgifter
 • vederlagsberegning
 • HR og lønn
 • politisk rådgivning
 • innbyggersørvis
 • kommunikasjon

Kommunalsjef for Stab og støtte: Ellen Sagengen
E-post: ellen.sagengen@gran.kommune.no

Barnehage og skole

Kommunalsjefområdet Barnehage og skole sørger for at barn i Gran kommune får et godt utdanningstilbud - fra barnehagestart og fram til videregående opplæring.

Området består av følgende tjenester:

 • barnehage
 • skole
 • PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste)

Kommunalsjef for Barnehage og skole: Mona Mikalsen
E-post: mona.mikalsen@gran.kommune.no

Mona Mikalsen, kommunalsjef for skole og barnehage

Familie og velferd

Kommunalsjefområdet Familie og velferd sørger blant annet for at barn i kommunen får en trygg oppvekst og at alle innbyggere med ekstra behov har et godt tjenestetilbud.

Området består av følgende tjenester:

 • helsestasjon og skolehelsetjeneste
 • barnevern
 • psykisk helse- og rustjeneste
 • kommunepsykolog
 • tilrettelagte tjenester
 • NAV Hadeland (sosialtjenester)

Kommunalsjef for Familie og velferd: Janicke Brechan
E-post: janicke.brechan@gran.kommune.no

Helse og omsorg

Kommunalsjefområdet Helse og omsorg har ansvaret for helse- og omsorgstilbudet i kommunen vår. 

Området består av følgende tjenester:

 • tildeling
 • forebygging og utvikling (kommunelege, fysioterapi og ergoterapi)
 • hjemmetjenesten
 • sykehjemstjenester

Konstituert kommunalsjef for Helse og omsorg: Haakon S. Brænden
E-post: haakon.braenden@gran.kommune.no

Kultur og samfunn

Kommunalsjefområdet Kultur og samfunn jobber for å gjøre Gran kommune til et enda bedre sted å bo, og har ansvaret for teknisk drift.

Området består av følgende tjenester:

 • vann og avløp
 • Lunner-Gran brann og redning
 • plan, bygg og oppmåling
 • Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal
 • samferdsel og park
 • eiendom og renhold
 • kultur, blant annet kino, kulturskole og bibliotek
 • rådgivere og kommuneoverlege

Kommunalsjef for Kultur og samfunn: Leif Arne Vesteraas
E-post: leif.arne.vesteraas@gran.kommune.no

Leif Arne Vesteraas, konstituert rådmann

Dokumentforvaltning