Hopp til hovedinnholdet på siden

Politikontakt i Gran kommune

En av politikontaktens viktigste oppgaver er forebyggende arbeid i kommunen. 

Hva er en politikontakt?

Politikontakten er det daglige kontaktleddet mellom politiet og kommunen. Politikontakten gir kommunen råd om kriminalitetsforebyggende samarbeid.
Det er en viktig og forebyggende rolle som

  • bidrar til helhetlig samhandling
  • sørger for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom politiet og ulike aktører i kommunen
  • holder foredrag

Hvilke oppgaver har politikontakten?

Politikontakten har mangfoldige og sammensatte oppgaver. Her ser du en oversikt over hovedoppgavene til kontakten: 

  • holde seg oppdatert om trender i kriminaliteten og inneha god lokalkunnskap
  • ha et nært samarbeid med politiets etterretningsfunksjon
  • bidra til informasjon og dele kunnskap med kommunen
  • sørge for kunnksapsdeling og erfaringsutveksling internt i politiet, og mellom politiet og samarbeidsaktører i kommune, næringsliv og interesseorganisasjoner
  • gi råd om bruk av forebyggende metoder og tiltak ovenfor eksterne aktører
  • bidra til at samarbeidsmodeller (for eksempel SLT) mellom politi og kommune fungerer godt
  • bistå kommunen med å planlegge og gjennomføre møter i politiråd og andre møtearenaer mellom kommune og politi

Politirådet er politiets og kommunens stategiske fromaliserte samarbeidsforum for det lokale kriminalitetsforebyggende samarbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med samfunnssikkerhet. 

SLT står for Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak.

Hvordan kontakte politikontakten vår?

Elin Falck-Otterlei er politikontakt i både Gran og Lunner. Hun jobber for et godt forhold mellom politiet og innbyggerne, og generelt for politiets nære rolle i samfunnet. Hun vil at alle skal føle at det er trygt å kontakte politiet. 

Har du noe som bekymrer deg, ønsker du å lufte noen idéer eller har du generelt noen spørsmål til politikontakten vår? 

Du kan kontakte Elin på dagtid i ukedagene, og noen helger. Hun kan nås på telefon 61 30 20 15 på kontoret eller på mobil 47 79 83 25 i ukedagene mellom klokka 09.00 og 15.00. Hun kan også kontaktes på e-post: elin.falck@politiet.no