Hopp til hovedinnholdet på siden

Rullering av kommunedelplanens arealdel

Planutvalget i Gran vedtok i møte 26. januar 2022, sak 5/22, å varsle oppstart av rullering av kommuneplanens arealdel og å sende planprogram for rulleringen på høring, i tråd med plan- og bygningslovens § 11-12.

Kommunestyret i Gran fastsatte planprogram for rulleringen i møte 20.10.22, sak 99/22.

Kommunestyret i Gran fastsatte planprogram for rulleringen i møte 20.10.22, sak 99/22.

Her finner du saksframlegg og protokoll fra kommunestyrets møte 20.10.22

Endelig fastsatt planprogram kan du lese her.

Annonsering: Rullering av kommuneplanens arealdel – varsel om oppstart og høring av planprogram

Planutvalget i Gran vedtok i møte 26.01.22, sak 5/22 å varsle oppstart av rullering av kommuneplanens arealdel og å sende planprogram for rulleringen på høring, i tråd med plan- og bygningslovens § 11-12.

Kommuneplanens arealdel omfatter hele kommunen og gir bestemmelser for hvordan de forskjellige områdene kan brukes. Planprogrammet gir oversikt over hva som skal utredes i rulleringen og hvordan utredningen skal gjøres. I planprogrammet har vi også tatt inn forslag til langsiktig arealstrategi, som er en del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Dette har vi gjort for å vise sammenhengen mellom planene og med utredningene som Snøhetta gjorde i forbindelse med samfunnsdelen.

I forbindelse med høring av planprogrammet åpner vi for å spille inn nye utbyggingsområder. Den som ønsker å sende inn innspill må fylle ut et eget dokument, som gir kommunen de nødvendige opplysningene for å vurdere innspillet. Skjema for innspill finner du på kommunens hjemmeside under fanen «Rullering av kommuneplanens arealdel.

I denne rulleringen vil Gran kommune også gjøre en ny vurdering av utbyggingsområder som har ligget inne lenge, uten at utbyggingen er blitt igangsatt. Grunneiere som blir berørt av dette, vil bli varslet med eget brev.

Du kan si din mening om planprogrammet, gi innspill om nye områder eller om forhold kommunen bør ivareta, innen mandag 04.04.2022 til postmottak@gran.kommune.no eller Gran kommune, postboks 41, 2714 Jaren.

 

Sjekkliste for arealinnspill