Hopp til hovedinnholdet på siden

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er en lovfestet tjeneste for alle elever som følger undervisning i grunnskoler og videregående skoler.

Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med skolens personell , elever og foreldre skape en helsefremmende skole gjennom å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø med hensyn til elevers helse, trivsel og sikkerhet.

Her finner du informasjon om skolehelsetjenesten på Hadeland videregående skole.

Hva gjør skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten skal:

  • fremme psykisk og fysisk helse
  • fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • forebygge sykdommer og skader

Helsesykepleiers oppgaver:

  • helseundersøkelser
  • vaksinasjon             
  • undervisning/helseopplysning
  • enkelt- og gruppesamtaler
  • samarbeid med foreldre, lege, fysioterapeut, PPT, skole m.m.

Oversikt over hvem som er helsesykepleier og når og på hvilke skoler de er

Bjoneroa barnehage/skole (onsdag)
Karianne Bleken Brænden
helsesykepleier
40 90 99 50
karianne.bleken.braenden@gran.kommune.no

Brandbu barneskole (mandag–fredag)
Kari Avtjærn
helsesykepleier
95 07 09 19
kari.avtjern@gran.kommune.no

Fredheim skole (tirsdag og annenhver fredag)
Astri-Anette Engesvoll Aaserud
helsesykepleier
90 11 93 82
astri.anette.engesvoll.aaserud@gran.kommune.no

Grymyr skole (annenhver onsdag)
Astrid Mathilde Morstad Berget
helsesykepleier
48 20 76 43
Astrid.Mathilde.Morstad@gran.kommune.no

Jaren skole (onsdag og torsdag)
Annettte Martinussen
helsesykepleier
47 65 97 54
annette.martinussen@gran.kommune.no

Moen skole (mandag, torsdag og annenhver tirsdag)
Merete F. Moen
helsesykepleier
41 50 61 05
merete.moen@gran.kommune.no

Sanne skole (tirsdag og onsdag)
Lise H. Bålerud
helsesykepleier
95 01 43 51
lise.balerud@gran.kommune.no

Trintom skole (mandag, tirsdag og fredag)
Annette Martinussen 
helsesykepleier
47 65 97 54 
annette.martinussen@gran.kommune.no

 

Brandbu ungdomsskole (mandag, onsdag, torsdag og annenhver fredag)
Astri-Anette Engesvoll Aaserud
helsesykepleier
90 11 93 82
astri.anette.engesvoll.aaserud@gran.kommune.no

Gran ungdomsskole (mandag-fredag)
Gunhild Granseth
helsesykepleier
47 75 16 74
Gunhild.Granseth@gran.kommune.no

Hadeland videregående skole (mandag-fredag)
Inger Marit Haugen
helsesykepleier
92 27 73 38
inger.marit.haugen@gran.kommune.no