Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er en lovfestet tjeneste for alle elever som følger undervisning i grunnskoler og videregående skoler.

Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med skolens personell , elever og foreldre skape en helsefremmende skole gjennom å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø med hensyn til elevers helse, trivsel og sikkerhet.

Her finner du informasjon om skolehelsetjenesten på Hadeland videregående skole.

Hva gjør skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten skal:

  • fremme psykisk og fysisk helse
  • fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • forebygge sykdommer og skader

Helsesykepleiers oppgaver:

  • helseundersøkelser
  • vaksinasjon             
  • undervisning/helseopplysning
  • enkelt- og gruppesamtaler
  • samarbeid med foreldre, lege, fysioterapeut, PPT, skole m.m.

Oversikt over når helsesykepleier er på de ulike skolene

Brandbu barneskole - mandag, tirsdag, torsdag og fredag
Kari Avtjærn
helsesykepleier
Tlf. 950 70 915
kari.avtjern@gran.kommune.no

Moen skole - tirsdag og torsdag
Karianne Bleken Brænden
helsesykepleier
Tlf. 409 09 950
karianne.bleken.braenden@gran.kommune.no

Fredheim skole - mandag til kl. 12, tirsdag
Tina Kottenhoff
helsesykepleier
tlf. 907 16 671
tina.kottenhof@gran.kommune.no

Brandbu ungdomsskole - mandag, torsdag og fredag
Inger Marit Haugen
helsesykepleier
Tlf. 922 77 338
inger.marit.haugen@gran.kommune.no

Gran ungdomsskole - mandag og torsdag
Anne Berit Rustad
helsesykepleier
Tlf. 908 02 516
anne.berit.rustad@gran.kommune.no

Sanne skole - onsdag
Lise H. Bålerud
helsesykepleier
Tlf. 950 14 351
lise.balerud@gran.kommune.no

Grymyr skole -  2. hver tirsdag
Merete F. Moen
helsesykepleier
Tlf. 415 06 105
merete.moen@gran.kommune.no

Trintom skole - tirsdag og onsdag
Anne Berit Rustad
helsesykepleier
Tlf. 908 02 516
anne.berit.rustad@gran.kommune.no

Jaren skole - onsdag
Jorun Haukeli
helsesykepleier
Tlf. 901 13 931
jorun.haukeli@gran.kommune.no

Bjoneroa barnehage / skole- onsdag
Karianne Bleken Brænden
helsesykepleier
Tlf. 40 90 99 50
karianne.bleken.braenden@gran.kommune.no

Jorun Endresen Haukeli
enhetsleder
jorun.haukeli@gran.kommune.no
Tlf. 901 13 931