Selina har jobbet i Gran kommune i ti år, de siste fire årene som sykepleier på Marka helse- og omsorgssenter. Mandag 11. mars var hun og flere kolleger på plass i storstua på Marka for å se presentasjon av revidert skisseprosjekt for Sagatangen lokalmedisinske senter – Gran kommunes planlagte nye helse- og omsorgssenter.

– Dette har vi gledet oss til lenge. Nå har jeg trua på at dette prosjektet kan bli realisert, forteller Selina.

Skal bidra til stedsutvikling

Det er Stein Halvorsen Arkitekter AS som tegner skisseprosjektet og det var Stein Halvorsen selv som var på plass for å presentere prosjektet for de ansatte mandag. Han viste fram skisser, plantegninger og en modell av det nye helse- og omsorgssenteret. 

– Vi har god dialog med Husbanken, for å sikre at vi planlegger noe kommunen kan få tilskudd til. Husbanken er tydelige på at nye helse- og omsorgssentre skal bidra til stedsutvikling og skal ikke ha for mye institusjonspreg. Disse kravene svarer vi godt opp i dette prosjektet, forklarte Halvorsen.

Han la til at ønsket er å bygge noe som er attraktivt, særlig for dem som skal jobbe der. Samtidig skal hele Sagatangen bli med tilgjengelig for folk og henge bedre sammen med Gran sentrum.

Brukerkoordinator i prosjektet, Bodil Bakken, fortalte om hvordan de har jobbet med brukermedvirkning i prosjektet.

– Alle avdelingene på dagens sykehjem har fått gi innspill til prosjektet, i flere omganger, opplyste hun.

Likte hva de så

– Dette ser fint ut. Jeg liker godt at de har planlagt mange fine, små uterom rundt og mellom byggene, sa tjenesteleder ved Marka avdeling 1, Wenche Brørby etter presentasjonen.

Det var sykepleier Selina Dobilaite enig i.

– Jeg opplever at de som jobber med prosjektet har hørt på oss som jobber i tjenestene og våre behov i arbeidshverdagen. For eksempel ved å ha fått inn muligheten for skjermede rom. Dette tror jeg kan bli veldig bra. Også er det viktig at nytt helse- og omsorgssenter snart kommer på plass. Det er sårbart å jobbe i de byggene vi har i dag, på Marka og Skjervum. Behovet for noe nytt er stort, la Dobilaite til.

Brørby påpekte at et nytt og moderne helse- og omsorgssenter i Gran kommune vil være avgjørende i arbeidet med å rekruttere og beholde ansatte.

– Jeg tror tjenesten vil bli både mer attraktiv og effektiv når vi får samlet oss under ett tak på Sagatangen, sa tjenestelederen.

Presentasjon av revidert skisseprosjekt for Sagatangen lokalmedisinske senter, mars 2024

Besøkte både Marka og Skjervum

Arkitekt Stein Halvorsen, brukerkoordinator Bodil Bakken og kommunalsjef for helse og omsorg, Haakon Brænden, besøkte både Marka helse- og omsorgssenter og Skjervum helse- og omsorgssenter mandag 11. mars. Slik fikk ansatte to muligheter denne dagen til å komme å se presentasjonen av Sagatangen lokalmedisinske senter.

Skisseprosjektet behandles i april

Kommunestyret i Gran får presentert revidert skisseprosjekt torsdag 14. mars. De skal behandle saken i sitt møte torsdag 25. april. 

Presentasjon av revidert skisseprosjekt for Sagatangen lokalmedisinske senter, mars 2024