Hopp til hovedinnholdet på siden

Utleie av skolelokaler i Gran kommune

Lag, foreninger og privatpersoner har mulighet til å leie skolelokaler i Gran kommune. 

Ordinære retningslinjer for utleie

 • Skolens utstyr (eksempelvis bord, stoler, krakker, sportsutstyr) leies eller lånes ikke ut.
 • Leie av skolens lokaler i skolens ferier er ikke mulig

Retningslinjene gjelder fra 1.8.2020.

For lag og foreninger som hører hjemme i Gran kommune

 • Det kan søkes om fast leie av lokaler i skoleåret.  
 • Søknad må sendes årlig innen 1. juni for det påfølgende skoleåret.  
 • Søknaden sendes rektor.  
 • Det er gratis leie.  
 • Skolens utstyr leies ikke ut.  
 • Det må betales depositum på kr 1000,‐ for nøkkel. Dette ordnes ved betaling til Gran kommunes  konto. 
  • Depositumet betales tilbake ved innlevering av nøkkel. 
  • Dersom nøkkel mistes i løpet av leieperioden, må nytt depositum 
   innbetales for å få utlevert ny nøkkel. 
  • Innbetalt depositum går til skolen for innkjøp av ny nøkkel.

For leie av skolens lokaler til bursdager

 • Slik leie er kun mulig for skolens elever.  
 • Kun skolens gymsal med ev. tilhørende foreldrekjøkken kan leies.  
 • Overnatting er ikke mulig.  
 • Skolens utstyr leies ikke ut.  
 • Pris på leie til bursdag er 200 kroner.

For leie av skolens lokaler til kurs

 • Pris på leie av rom er 200 kroner per time.  
 • Overnatting er ikke mulig.  
 • Skolens utstyr leies ikke ut. 
 • Gratis utleie til studieforbund/medlem av studieforbund, for eksempel voksenopplæring.
  • Du må dokumentere at det er et studieforbund eller at du er knyttet til et studieforbund.
  • Du må dokumentere at virksomheten er godkjent som opplæringsinstans etter lov om voksenopplæring.

For helgeleie med overnatting gjelder følgende:

 • Helgeleie med overnatting kan kun foregå på Gran ungdomsskole, i Fagerlund barnehage og på Fredheim skole. 
 • Nøkkel må hentes i tidsrommet 9–14 mandag–fredag. 
 • All nødvendig kommunikasjon med skolen/barnehagen skal skje i samme tidsrom.
 • For lag og foreninger som ikke tilhører Gran kommune, er det en leiepris på 1000 kroner per døgn.

Guro Westhagen Sandmo

rådgiver, skole
guro.sandmo@gran.kommune.no
91 31 46 68


Endre rekkefølge på kontaktpersoner