Hopp til hovedinnholdet på siden

Skolekretsgrenser

På denne siden finner du en oversikt over de ulike skolekretsene i Gran kommune. 

Brandbu barneskole

Følgende områder tilhører Brandbu barneskole:

 • Rogne, vest for jernbanelinja og adresse Rogne
 • adresser i Brurbakkvegen opp til og med innkjøring til Marka allé, og adresser i Markastubben og Marka allé
 • eiendommer med veiutløsning til riksveg 240 mellom Tomtehaugsvingen og Brurbakkvegen
 • adresser i Liavegen og Salemveien
 • Sørvangsbakken og Ulsvad
 • adresser i Julibakka opp til innkjøring til Tomtebråtan og vegen Bråtålia
 • Dales veg og Amundrudvegen 26 (der Dales veg går over i Amundrudvegen), Stensrudhavna og Briskebyen
 • Jensegutua
 • nordvest for jernbanelinja ved krysset Amundrudvegen/Trulserudgutua og nordover

Fredheim skole

Følgende områder tilhører Fredheim skole:

 • Kjekstadvegen - i nordre del av denne vegen tilhører et lite område Fredheim: Lofsvoll, Granstad og nordover
 • nordre del av Jorstadlinna (med husnummer høyere enn 100)
 • Julibakka fra og med vegen Tomtebråtan
 • adresser i Brurbakkvegen, sørvest for Marka allé
 • Grinakerlinna fra Tomtesvingen og oppover
 • Fjordlinna fra Johnsrud
 • Kongevegen, på begge sider av vegen fra og med Majors-Alm til og med Stufstad
 • Langgutua

Grymyr skole

Følgende områder tilhører Grymyr skole:

 • Mogervegen
 • skogen i Molinna, sørvest for Mellerud
 • Kjekstadvegen sør for Lofsvoll og Granstad
 • Fjordlinna til og med Johnsrud

Grensa mellom Grymyr og Sanne skoler er på toppen av Sølvsbergvegen sørvest for Lundegarda (ved utgangspunkt for tur til Sølvsberget) i skogen i Molinna, vest for Mellerud.

Jaren skole

Følgende områder tilhører Jaren skole:

 • adresser i Nordre Ålsvegen fra og med nord for krysset til Undelisgutua (Framstadkrysset)
 • nord for Undelisgutua 18
 • området vest for jernbanelinja og nord for kornsiloen langs Jarenvegen til Grautbrua (Vigga)
 • området mellom jernbanen/Nordre Ålsvegen og riksveg 4/fylkesveg 34 (fra rundkjøring på Jaren) og sørover
 • Horgenmoen fra og med Skjervumbråtan
 • sørover fra krysset mellom Nysetvegen og Movegen

Moen skole

Følgende områder tilhører Moen skole:

 • sørøst for jernbanelinja og fra krysset Amunrudvegen/Trulserudgutua og alle med adresse Trulserudgutua og sørover
 • Solbakken-feltet
 • Geitryggvegen
 • området Rogne - øst for jernbanelinja med unntak av de som har gateadresse Rogne

Sanne skole

Følgende områder tilhører Sanne skole:

 • Fortenvegen
 • søndre del av Jorstadlinna (husnummer lavere enn 100)
 • skogen i Molinna, sørvest for Mellerud
 • Gjefsengrenda, området på vestsida av Jarenvatnet
 • Midtre Skiakersgutua og alle tilhørende denne vegen
 • nord for Ringdalslinna og vest for Jarenvatnet
 • Kongevegen sør for Majors Alm

Grensa mellom Grymyr og Sanne skoler er på toppen av Sølvsbergvegen. De som bor til og med Lundegarda hører til Sanne skole.

Trintom skole

Følgende områder tilhører Trintom skole:

 • Nordre Ålsvegen, til og med Undelisgutua 18
 • Hvalebygutua, Åsenga og Framstad
 • sør for Ringdalslinna opp til Midtre Skiakersgutua og alle adresser i Skiakersgutua
 • Horgenmoen sør for Skjervumsbråtan
 • Haslerudgutua og Skotterudgutua

Tilhørighet til ungdomsskolene

Følgende barneskoler hører til Brandbu ungdomsskole:

 • Brandbu barneskole
 • Fredheim skole
 • Moen skole

Følgende barneskoler hører til Gran ungdomsskole:

 • Grymyr skole
 • Jaren skole
 • Sanne skole
 • Trintom skole

 

Hilde Laderud

enhetsleder skole
hilde.laderud@gran.kommune.no
90 78 40 63

Guro Westhagen Sandmo

rådgiver, skole
guro.sandmo@gran.kommune.no
91 31 46 68

Marianne Lundsten Olsen

konsulent, skole
marianne.lundsten.olsen@gran.kommune.no
48 21 40 68


Endre rekkefølge på kontaktpersoner