Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 10. april 2021 kl. 16:48

Informasjon om koronavirus

Les mer

Borgerlig vigsel

Vil dere gifte dere borgerlig i Gran? 1. januar 2018 overtok kommunen ansvaret fra tingrettene.

Hvem kan gifte seg borgerlig i Gran kommune?

Tilbudet gjelder for egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.

Det er tilstrekkelig at én person av brudefolkene er bosatt i kommunen. Utenlandske statsborgere må ha lovlig opphold i Norge.

Før dere gifter dere

1. Fyll ut skjema og send til Folkeregisteret

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Dere må derfor fylle ut og sende en del skjema. Behandlingstiden er 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet.

Skjemaene finner du på Skatteetatens nettsider om ekteskap i Norge.

Skjemaene sender du til folkeregisteret ved Skatt Øst, Gjøvik. Folkeregisteret gjør så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.

2. Dere mottar en attest fra Skatteetaten
Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest.  Attesten er gyldig i fire måneder. Alle spørsmål rundt en slik attest må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

3. Send attesten til Gran kommune
Etter at dere har fått prøvingsattesten fra Skatteetaten, må den sendes til vigsleren i Gran kommune. Ifølge Skatteetaten er det viktig at dere oppgir vigsleren sitt navn og adresse Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren i egenerklæringen, slik at prøvingsattesten ikke blir feilsendt. Skatteetaten sender attesten direkte til vigsleren.

Pris

Tilbudet er gratis for deg som bor i Gran kommune. Dette gjelder selv om du for tiden er bosatt i utlandet.

Hvem vier dere?

Ordfører og varaordfører er gitt vigselsmyndighet direkte i loven.

Hvilke dager kan dere vies?

Dere kan bestille vielse til fredager i tidsrommet 09.00–15.00.

Mer informasjon

Ønsker du å bestille borgerlig vigsel, eller få nærmere informasjon om tilbudet kan du ta kontakt med Gran kommune ved å sende en e-post til postmottak@gran.kommune.no

Les også mer om ordningen på Regjeringens nettsider