FAU på Brandbu ungdomsskole består av:

Ingjerd Linstad Seljenes, 8A
Marthe Tretli Brørby, 8B
Anne Ruden Grinaker, 8C

Signe Margrete Haga, 9A
Jeanette Engen Nordvik, 9B
Helge Tryggesth, 9C

Trond Avtjern, FAU-leder, 10A
Tone Dahlen og Marlene Odda, 10B
Jorid Bekk, 10C