Foreldrenettverk opprettes ofte på initiativ fra skolen gjennom foreldremøter, men kan også gjerne skje på foreldrenes eget initiativ. Da er det viktig å huske på at alle blir inkludert.

Foreldrenettverk handler om at foreldre og barn i en skoleklasse blir kjent med hverandre gjennom sosiale møtepunkter. Barn og foreldre som begynner på skolen skal tilbringe mange år sammen. Da blir fellesskapet mellom barn og foreldre viktig for trivselen. 

Dere som foreldre kan ha behov for å ta opp temaer og diskutere utfordringer i oppdragelsen. Foreldrenettverk kan være en god arena for å snakke sammen om dette.

Hvorfor foreldrenettverk?

Foreldrenettverk bidrar til

 • økt trivsel for både elever og foreldrene
 • å skape tilknytning og engasjement overfor klassen og skolen
 • vennskap og inkludering
 • å utvikle felles normer og regler i foreldregruppen
 • at foreldre får kjennskap til hva som rører seg i klassen
 • at det blir lettere å gi beskjed til andre foreldre om ting de bør vite om, eller når noe har skjedd

Tips til samlinger

Vi anbefaler å ha to samlinger i løpet av året, en i løpet av våren og en om høsten. Vi oppfordrer dere til å involvere barna når dere planlegger samlingene. 

Her er tips til hva slags møtepunkter dere kan invitere til:

 • sosiale treff med foreldre og barn, for eksempel: akedag, gå tur sammen og ha med matpakke, treff i forbindelse med allerede planlagt dugnad, fotballkamp eller lignende aktiviteter hvor både foreldre og barn er med
 • temakveld for foreldre, i forbindelse med planlagt foreldremøte
 • sosialt foreldretreff hvor foreldrene blir bedre kjent

Det kan være fint å ha organiserte aktiviteter i løpet av samlingene. Da er det lettere å inkludere alle og bli bedre kjent med hverandre. Klassekontakten har et ekstra ansvar for å få flest mulig til å delta. Det kan for eksempel være ved å sende en direkte SMS, ta en telefon, tilby skyss eller lignende.

Tips til temaer i foreldrenettverk

 • inkludering og klassemiljø: Hvordan kan jeg som forelder bidra til at alle blir inkludert?
 • skjerm: Hvor mye skjermtid er ok? Hva er greit å se på for barn i deres alder?
 • sosiale medier: Det er viktig for foreldre å følge nøye med på hva barna gjør i sosiale medier, hvem de følger, hva de legger ut og hva de chatter om. Mye av mobbingen som skjer i dag skjer i sosiale medier, dette er vanskeligere å få informasjon om som foreldre derfor er det viktig å holde et ekstra godt øye med dette.
 • utetider: Hvor lenge er det greit at barn på deres alder er ute om kvelden? Hva er rutinene for å si fra om hvor de er og hva de gjør?
 • mobbing: Foregår det mobbing på eller utenfor skolen som foreldrene bør snakke om hjemme?
 • oppgaver i hjemmet: Hvilke oppgaver bør barna ha hjemme? Får de ukepenger? Det kan være fint for barn og unge å vite at venner og klassekamerater også har plikter hjemme.
 • konflikthåndtering: Hva er god konflikthåndtering for ditt barn? Dette er selvfølgelig individuelt, men kan være fint å drøfte med noen som kanskje har vært i samme situasjon eller som har det på samme måte.

Søk om støtte til samlinger (for 1. og 8. trinn)

Foreldrekontakt for klasser på 1. eller 8. trinn kan søke om 1000 kroner i støtte til sosiale samlinger.

Du søker ved å fylle ut og sende inn skjemaet "Sosiale samlinger i skolen - søknad om støtte". Du finner dette under overskriften "Skjema" på denne siden. Søknaden sender du til rektor på din skole.