Hopp til hovedinnholdet på siden

Fysioterapi

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. Oppfølgingen er basert på fysioterapeutens undersøkelse og vurdering av dine utfordringer og hva du selv ønsker hjelp til. 

Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem.

Hvem kan få tjenesten

  • Alle, uansett alder, kan få fysioterapi.
  • Personer som er henvist til fysioterapi av fastlegen skal fortrinnsvis benytte private institutt.
  • Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt, kan du få tilbud om at behandlingen skal foregå hjemme.

Hva inneholder tjenesten?

  • Fysioterapi forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og / eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet.
  • Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. 
  • Vi som jobber med fysioterapi i Gran kommune er opptatt av hva som er viktig for deg og hjelper deg med å sette egne mål.
  • Fysioterapi bidrar til å utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse.

Hvordan får du denne tjenesten?

Fysioterapeuter ansatt av kommunen:

Fastlege, helsesykepleiere, barnehage, skole og andre helse- og omsorgstjenester, kan henvise direkte til oss. Du kan også selv henvende deg til ergo- og fysioterapitjenesten.

Fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen:

Du må selv ta kontakt med det fysikalske instituttet som du ønsker oppfølging på.

Hva koster det?

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut. Det er et tak for hvor mye du må betale i egenandel. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort i posten. Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg.

Du trenger ikke henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi.

Fra 1. januar 2020, må du betale egenandel for fysioterapi-behandling både i institutt og ved behandling hjemme.  Du betaler samme egenandeler for behandling hos kommunale fysioterapeuter og private fysioterapeuter med kommunal driftsavtale. Noen privatpraktiserende fysioterapeuter jobber helprivat. Hos disse må du betale hele behandlingen selv.

Les mer om betaling for fysioterapi-tjenester her: Betaling for fysioterapitjenester

Klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Wenche Dyrud Dahl

samhandlingskoordinator
wenche.dyrud.dahl@gran.kommune.no
tlf 40 90 93 94

For henvisninger

ergofysio@gran.kommune.no
61 33 84 00 (mandag–fredag 10.00–14.00)