Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 14. mai 2021 kl. 11:12

Informasjon om koronavirus

Les mer

Fysioterapi

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. Oppfølgingen er basert på fysioterapeutens undersøkelse og vurdering av dine utfordringer og hva du selv ønsker hjelp til. 

Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem.

Endringer i den kommunale ergo- og fysioterapitjenesten i forbindelse med covid-19

Den kommunale ergo- og fysioterapeuttjenesten driver nå mer som vanlig.

 • Vi tilbyr en-til-en-oppfølging i hjemmet/reiser ut på hjemmebesøk.
 • Hjelpemidler blir, så langt det lar seg gjøre, utlevert eller hentet inn i henhold til vanlige rutiner.

Vi er forpliktet til å følge forskriftsfestede krav om smitteverntiltak (bransjestandard) under den pågående covid-19-pandemien.

 • Har du en avtale med noen i vår tjeneste?
 • Har du eller noen i din husstand feber og/eller luftveissymptomer (hoste, nysing, sår hals eller pustebesvær)?
 • Har du eller noen i din husstand vært i karantene eller i nærkontakt med bekreftet tilfelle av covid-19 i løpet av de siste 14 dagene?

Da må du gi oss beskjed så fort som mulig.

Endrede rutiner som følge av covid-19:

 • Terapeutene og hjelpemiddelteknikerne kontakter bruker i forkant samme dag som planlagt besøk.
 • Hvis terapeut, du eller andre i din husstand har symptomer på luftveisinfeksjon, er i karantene eller har hatt nærkontakt med bekreftet tilfelle av covid-19 de siste 14 dagene, blir timen som hovedregel avlyst.
 • Der det er mistanke om eller påvist smitte med covid-19, vil spesielle retningslinjer gjøres gjeldende.
 • For å redusere smitterisiko, forsøker vi fortsatt å begrense nærkontakt så mye som mulig. Vi holder god avstand (minimum én meter), der det er mulig.

De fysikalske instituttene har også åpnet for en- til-en-oppfølginger.

 • De følger samme forskriftsmessige krav til smitteverntiltak (bransjestandard) som de kommunale terapeutene. 

Hvem kan få tjenesten

 • Alle, uansett alder, kan få fysioterapi.
 • Personer som er henvist til fysioterapi av fastlegen skal fortrinnsvis benytte private institutt.
 • Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt, kan du få tilbud om at behandlingen skal foregå hjemme.

Hva inneholder tjenesten?

 • Fysioterapi forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og / eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet.
 • Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. 
 • Fysioterapi har fokus på «Hva er viktig for deg?», og hjelper deg med å sette egne mål.
 • Fysioterapi bidrar til å utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse.

Hvordan får du denne tjenesten?

Fysioterapeuter ansatt av kommunen:

Fastlege, helsesykepleiere, barnehage, skole og andre helse- og omsorgstjenester, kan henvise direkte til oss.

Du kan også selv henvende deg til ergo- og fysioterapitjenesten.


Fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen:

Du må selv ta kontakt med det fysikalske instituttet som du ønsker oppfølging på.

Hva koster det?

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut. Det er et tak for hvor mye du må betale i egenandel. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort i posten.

Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg.

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder

 • barn under 16 år
 • personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

Du trenger ikke henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi.

Fra 1. januar 2020, må du betale egenandel for fysioterapi-behandling både i institutt og ved behandling hjemme. 

Du betaler samme egenandeler for behandling hos kommunale fysioterapeuter og private fysioterapeuter med kommunal driftsavtale.
Noen privatpraktiserende fysioterapeuter jobber helprivat. Hos disse må du betale hele behandlingen selv.

Klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Kjersti Høibø Tysland

enhetsleder forebygging og utvikling
kjersti.tysland@gran.kommune.no
93 69 19 11