Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fysioterapi

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. Oppfølgingen er basert på fysioterapeutens undersøkelse og vurdering av dine utfordringer og hva du selv ønsker hjelp til. 

Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem.

Hvem kan få tjenesten

  • Alle, uansett alder, kan få fysioterapi.
  • Personer som er henvist til fysioterapi av fastlegen skal fortrinnsvis benytte private institutt.
  • Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt, kan du få tilbud om at behandlingen skal foregå hjemme.

Hva inneholder tjenesten?

  • Fysioterapi forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og / eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet.
  • Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. 
  • Fysioterapi har fokus på «Hva er viktig for deg?», og hjelper deg med å sette egne mål.
  • Fysioterapi bidrar til å utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse.

 

Hvordan får du denne tjenesten?

Fysioterapeuter ansatt av kommunen:

Fastlege, helsesykepleiere, barnehage, skole og andre helse- og omsorgstjenester, kan henvise direkte til oss.

Du kan også selv henvende deg til ergo- og fysioterapitjenesten.


Fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen:

Du må selv ta kontakt med det fysikalske instituttet som du ønsker oppfølging på.

Hva koster det?

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut. For 2018 er egenandelstaket 2025 kroner. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort i posten.

Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg.

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder

  • barn under 16 år
  • personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

Du trenger ikke henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi.

Noen privatpraktiserende fysioterapeuter jobber helprivat. Hos disse må du betale hele behandlingen selv.

Klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Kjersti Høibø Tysland
Enhetsleder forebygging og utvikling
kjersti.tysland@gran.kommune.no
Tlf. 478 99 216 

Kommunetorget
Tlf. 61 33 84 00
kommunetorget@gran.kommune.no