Hopp til hovedinnholdet på siden

Granvang

Det er mulig å leie Storsalen og Veslesalen på Granvang til øvelser, konserter, forestillinger og møter.

Betingelser

Rydding og renhold

Etter bruk skal alle benyttede areal (scene, garderobe, foajé, med mer) ryddes. Stoler, notestativ, kabler og annet skal på plass. Søppel skal ryddes vekk. Leietaker forplikter seg til å forlate lokalene, samt alt tilbehør i samme stand som ved ankomst.

Ved eventuelt stoloppsett må stolene selv settes opp av leietaker, og festes med strips dersom ikke annet er avtalt. Stolene settes tilbake i stabler langs langveggene i salene etter arrangementet. Rydding og uttak av utstyr må skje til avtalt tid, slik at det ikke oppstår konflikt med andre arrangement.

Normal renhold før og etter et arrangement inngår i leieprisen. Ekstra renhold etter større spesielle arrangement blir fakturert leietaker.

Leietakeren plikter å erstatte enhver skade/mangler som påføres bygning, inventar, rekvisita og utstyr i utleieperioden.

Brann

Leietaker må selv sørge for å kontakte brannansvarlig (rektor for Hadeland kulturskole, se under) på Granvang for brannrunde senest en uke før arrangementet. Av sikkerhetsgrunner plikter leietaker å stille med nødvendig antall vakter under arrangementet. Vaktene skal være kjent med leietakers forpliktelser, og bidra til at disse blir overholdt. Vaktene er ansvarlig for brann, samt for opprydding og tømming av søppel etter arrangementet. Bruk av røykmaskin under et arrangement er FORBUDT.

Tilleggsopplysninger
Leietaker kan ikke benytte andre arealer/rom i bygningen dersom dette ikke er avtalt på forhånd.

Det må skrives leiekontrakt for alle leieforhold. Denne må returneres signert senest to uker før leieforholdet trer i kraft.

Nøkkel må hentes og leveres hos innbyggersørvis ved Gran rådhus, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren. Innbyggersørvis er bemannet mandag–fredag klokka 10.00–14.00.

Mislighold
Ved mislighold av denne avtale kan utleier heve kontrakten med øyeblikkelig virkning. Leietaker plikter i tilfelle å dekke påløpte utgifter samt leie i samsvar med leieavtalen.

Kontakt

Det er Hadeland kulturskole som administrerer utleie av Granvang. 

Ta kontakt for avtale. 

Anders Marius Blystad

Rektor i Hadeland kulturskole
anders.blystad@gran.kommune.no
Tlf: 932 35 117