På Gran kommunes nettside har vi et menypunkt som heter Selvbetjening. Der finner du alt fra elektroniske skjemaer og digital timebestilling, til informasjon om dine kommunale fakturaer og en tjeneste for sikker innsending av dokumenter. Du finner også tjenesten "Meld en feil".

Slik fungerer Meld en feil

Med denne lenken kan du gå direkte inn i løsningen, og se hvor enkelt det er å registrere en feilmelding, for eksempel om mørke gatelys, hull i asfalten, skader på turveier, manglende brøyting eller lignende

Meld fra om feil på infrastrukturen i kommunen her

Du velger en kategori og registrer saken din. Saken blir sendt til en saksbehandler som sørger for at noen retter feilen så snart som mulig.

I løsningen kan du se en oversikt over alle saker som er registrert, og når de har grønn hake er saken løst. 

Vi er glad for at innbyggerne hjelper oss og melder fra om feil, mangler og skader rundt omkring i bygda. Så - prøv Meld en feil neste gang du ser et løst kumlokk.