Byggeskikkprisen 2020–2021 ble delt ut i kommunestyremøtet 22. juni 2022. Planutvalget, som tildeler prisen, hadde utpekt to vinnere: restaurert våningshus på Ruden og restaurert og ombygget enebolig i Marthabakken.

Begge vinnerne er, på hver sin måte, gode eksempler på hvordan vi kan ta vare på gamle hus. Tradisjonelt og stilrent, eller nyskapende og lekent. Begge husene passer godt inn i det kulturlandskapet de ligger i.

Våningshus på Ruden

Eiere er Silje Grini og Odd Ivar Ruden. De to har restaurert våningshuset, som opprinnelig er fra tidlig på 1800-tallet. I prosessen har eierne fått hjelp fra interiørarkitekt Irene Mjaaseth, i tillegg til lokale håndverkere med Jermund Alm i spissen. 

I tildelingen har planutvalget lagt vekt på at den gamle bygningen, med gode proporsjoner, er bevart og passer godt inn på tunet sammen med de andre gårdsbygningene. Våningshuset har arkitektonisk og estetisk kvalitet både innvendig og utvendig, samtidig som det er blitt et funksjonelt hus for en småbarnsfamilie. Bygget har også en bærekraftig kvalitet med tanke på energibruk.

Enebolig i Marthabakken

Eiere er Erik Schjerven og Anders Røyneberg (foto: privat). De har restaurert og ombygget huset, med et ønske om å sette sitt preg på bygget, og samtidig ivareta det opprinnelige særpreget – og landskapet rundt. De har hatt med seg arkitekt Erik Collett i prosjektet.

Huset har arkitektonisk og estetisk kvalitet både innvendig og utvendig, i tillegg til en innovativ og nyskapende kvalitet. Mye av den gamle bygningen er ivaretatt, samtidig som huset har fått et nytt særpreg og er tilpasset eiernes ønsker og behov. Bygget har en bærekraftig kvalitet med gode energiløsninger.

Vant lokale kunstverk

Vinnerne har fått hvert sitt kunstverk, laget av den lokale kunstneren Aleksander Stav: "Baby Egress" og "Sky-ble singer".

Byggeskikkprisen 2020-2021