Hjelpen gis av frivillige familiekontakter som besøker familien hjemme to–fire timer én gang per uke, over en periode på om lag et halvt år. Målet er å forebygge belastninger og stress, støtte familien og avlaste etter familiens behov.

Vil du ha hjelp av en familiekontakt?

Du kan få hjelp av en familiekontakt hvis du

  • har minst ett barn under skolealder
  • bor i Gran kommune
  • ønsker praktisk hjelp med barna og/eller en voksen å snakke med
  • ønsker en pustepause i hverdagen

Vil du bli familiekontakt?

Du kan bli familiekontakt gjennom Home-Start Familiekontakten Gran hvis du

  • har foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn
  • har tid og lyst til å besøke en familie to–fire timer én gang i uka
  • er ansvarsfull og et lyttende medmenneske

Alle som vil bli familiekontakt må gjennomføre et forberedelseskurs, framlegge politiattest og skrive under taushetserklæring.

Er dette noe for deg eller noe du kjenner?

Ta kontakt med oss: