Hopp til hovedinnholdet på siden

Husk å lese av vannmåleren din!

I begynnelsen av desember sender vi i Gran kommune ut SMS til alle i kommunen med egen vannmåler. I meldingen blir du bedt om å lese av og sende inn vannforbruket ditt.

Vannkran

Har du ikke lest av vannmåleren din ennå? 

Du kan ikke lenger svare på SMS med målerstand, men du kan sende målerstand på epost til Kristin Tidemann: kristin.tidemann@gran.kommune.no
Du kan også ringe til Innbyggersørvis på telefon 61338400.
Siste frist for innmelding er 15.01.2024. 

Du skal kun lese av tallene som står i hvit skrift på svart bakgrunn. Du skal ikke lese av de røde tallene, hvis du har det  på din vannmåler.

Eksempel: Hvis det står "000153,815" på vannmåleren, skal du kun svare "153" på SMS-en.

Vannmåler

Har du flere vannmålere?

Hvis du har mer enn en vannmåler, vil du motta en SMS per vannmåler. Det er viktig at du svarer på riktig SMS.

Dersom du sender flere svar på samme SMS, er kun det siste svar gjeldende. Meldinger som inneholder annen info enn målerstand blir ikke lest og besvart. Det betyr at hvis du sender feil tall, kan du rette det opp ved å sende en ny SMS.

Får du ikke SMS?

Har du vannmåler, men ikke fått SMS av oss er det sannsynligvis fordi vi ikke har telefonnummeret ditt i systemet vårt. Da vil du motta et brev i din digitale postkasse. Hvis du er reservert mot digital post fra det offentlige, vil du motta brevet i din fysiske postkasse. 

Brevet inneholder informasjonen du trenger for å melde inn vannforbruket ditt til oss. Da anbefaler vi også å legge ved telefonnummeret ditt, slik at du får SMS neste gang.

Ikke svar innen fristen?

Hvis huseier fortsatt ikke har sendt svar innen tidsfrist i purre-SMS, sendes brev via Altinn eller til huseiers digitale postkasse. Dersom vi ikke mottar avlesning av vannmåler, vil forbruket bli estimert/stipulert.

Manglende avlesning medfører merarbeid for kommunen, som igjen påvirker kostnadsnivået. Mottar ikke kommunen svar på avlesningen, vil det vurderes å sende personell for avlesning eller det beregnes ett estimert/stipulert forbruk. Dersom kommunen må sende ut personell for avlesning medfører dette et gebyr som må betales av abonnenten.