Vi i Gran kommune er i gang med en større omlegging av våre datasystemer. I den forbindelse går vi gjennom byggesaker som ikke er avsluttet. 

Hvis du er ferdige med byggearbeidene, ber vi deg om å sende oss en ferdigattest slik at saken din kan avsluttes. 

Du finner ferdigattest via nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med byggesaksavdelingen. Du finner mer informasjon her: