Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 18. okt. 2021 kl. 13:32

Informasjon om korona

Les mer

Informasjon om korona

Mistenker du at du er smittet med koronavirus? 

Bestill time for test på nett eller ring koronatelefonen 91 11 05 80 klokka 10.00–17.00 for å bestille time for koronatest.
Det er ikke drop in – du må bestille time på forhånd. 

Trenger du annen legehjelp på kveldstid, ring legevaktens vanlige telefonnummer 116 117. For akutt hjelp, ring 113.

Se skjema her med oversikt over hva du skal gjøre hvis du eller din nærkontakt har fått påvist covid-19.

Status i Gran kommune 18.10.2021

Her finner du lokale nyheter om koronasituasjonen!

Status for smittesituasjonen

I uke 41 fikk vi bekreftet tolv nye smittede. Vi har ingen smitteutbrudd og ingen er alvorlig syke. 

Tallene nedenfor oppdateres hver mandag.
Vi teller kun personer som har folkeregistrert adresse i Gran kommune, eller som oppholder seg her. 

 • Totalt testede personer: 25 507
 • Antall personer bekreftet smittet og isolert nå: 10
 • Antall nærkontakter i karantene: 0
 • Antall personer i innreisekarantene: 4
   
 • Antall personer som har fått påvist smitte med covid-19 i Gran siden mars 2020: 346
 • Antall friskmeldte: 331
 • Antall dødsfall: 5

Det kan ta noen dager før vi får svar på testene vi sender inn. I mellomtiden er det vesentlig at alle som sitter i hjemmekarantene, følger karantenebestemmelsene.

Om risikonivå

Tidligere har vi vurdert risikonivået i kommunen, ut fra fem ulike risikonivåer. Vaksinasjon av store deler av befolkningen og nesten alle eldre har ført til at det er stadig mindre fare for ukontrollert spredning og økende antall innleggelser. Dermed vil risikoen ved et gitt utbrudd være mindre enn tidligere under pandemien.

Kommunene skal fremdeles vurdere risikoen regelmessig, men det er ikke lenger hensiktsmessig med fem risikonivåer.

Råd og regler som forsvinner fra 25. september

Råd og regler i en normal hverdag med økt beredskap

 • Hold hendene rene, host i et papirlommetørkle eller i albuekroken.
 • Hold deg hjemme hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer eller feber.
 • Gå i isolasjon hvis du får påvist covid-19.
 • Får du symptomer på luftveisinfeksjon? Da bør du teste deg for koronavirus. Det gjelder også vaksinerte.
 • Er du uvaksinert og bor sammen med en smittet, eller er tilsvarende nær (som kjæreste eller bestevenn)? Da bør du teste deg og gå i karantene, uavhengig av om du har symptomer eller ikke. Andre uvaksinerte nærkontakter trenger ikke å gå i karantene, men bør ta en test.
 • Trafikklysmodellen i skoler og barnehager beholdes inntil videre, som et verktøy for å bruke ved behov - hvis situasjonen tilsier at det er nødvendig. Trafikklysmodellen viser med grønt, gult eller rødt nivå hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge.

Testing

I Gran kommune foregår koronatesting hos Lunner og Gran legevakt, i nødetatsbygget. Adressen er Morstadvegen 37, 2750 Gran.

Hvem bør testes?

Det anbefales test for:

 • alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19. Dette gjelder både uvaksinerte, ikke-fullvaksinerte og fullvaksinerte
 • uvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære (som kjæreste eller bestevenn) til en som er smittet
 • øvrige uvaksinerte nærkontakter

Nærkontakter som ikke er fullvaksinerte kan unngå karantene ved å følge et testregime. Testingen kan gjennomføres som daglig hurtigtest i sju dager, eller som PCR-test annenhver dag i sju dager. Hvis dette gjelder deg, tar smittesporingsteamet i kommunen direkte kontakt med deg. 

 • Hvis du tester deg med hurtigtest hver dag i sju dager og får negativt svar, trenger du ikke å teste deg mer og kan leve som normalt.
 • Tester du positivt på en hurtigtest, må du ta en vanlig koronatest (PCR) på teststasjonen. Du bestiller selv time for test på kommunens nettsider: 
  Du må være i isolasjon fram til du får svar på PCR-testen. 
 • Hvis du tar en PCR-test annenhver dag i sju dager og får negativt svar, trenger du ikke å teste deg mer og kan leve som normalt.
 • Hvis du er nærkontakt, men ikke bor sammen med den smittede (eller er tilsvarende nær), må du ikke i karantene.

Slik får du svar på testen

Når svaret på testen er klart, kan du logge deg inn på Helsenorge for å se det. Testsvaret vil være tilgjengelig etter en–tre dager. 

Du kan leve som normalt mens du venter på testsvar. Får du symptomer på korona må du isolere deg hjemme fram til du får negativt prøvesvar. 

Ønsker du å få varsel til din mobiltelefon når prøvesvaret ditt er klart?

Les om hvordan du kan SMS-varsling om at prøvesvaret er klart, på Folkehelseinstituttets nettsider.

Avbestilling av koronatest

For å avbestille en time du har bestilt, ring vår koronatelefon 91 11 05 80 (tastevalg én). Telefonen er åpen klokka 10.00–17.00. 

Smittesporing

Er du smittet av korona har du, i større grad enn før, ansvaret for å varsle nærkontaktene dine og anbefale dem å ta en koronatest. Dette gjelder også fullvaksinerte nærkontakter.  

Kommunen varsler nærkontaktene som må i smittekarantene, for eksempel de du bor med og de andre nærkontaktene du oppgir som er mest utsatt for smitte.  

 

Informasjon til deg som jobber i annen kommune og må kontakte smittesporingsteamet i Gran

Smitteteam og kommuneoverleger i andre kommuner kan nå smittesporingsteamet i Gran på koronatelefonen 91 11 05 80. Her får du flere tastevalg. For å komme til smittesporingsteamet, gjør tastevalg nummer fire. Tastevalget skal ikke brukes av privatpersoner. 

Telefonen er åpen klokka 10.00–14.00 hverdager og 12.00–14.00 i helg og høytider. 

Karantene og isolasjon

Hvis du må i karantene er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du kan ha blitt smittet. Enten som nærkontakt til en person med covid-19, eller fordi du kommer til Norge fra et annet land med mye smitte.

Regler for karantene

 • Er du fullvaksinert og har ikke symptomer på korona? Da må du ikke i karantene.
 • Er du ikke fullvaksinert og bor sammen med en person som er smittet med korona, eller er tilsvarende nære (som kjæreste eller bestevenn), må du i karantene.

Nærkontakter som ikke er fullvaksinert kan unngå karantene ved å følge et testregime. Testingen kan gjennomføres som daglig hurtigtest i sju dager, eller som PCR-test annenhver dag i sju dager. Dette kan du lese mer om i avsnittene under. Hvis dette gjelder deg, tar smittesporingsteamet i kommunen direkte kontakt med deg. 

Bor du sammen med en som er smittet med korona, og kan ikke holde tilstrekkelig avstand? Da må du i vanlig karantene.

Du kan lese om reglene for innreise til Norge på nettsidene til Helsenorge.

Unntak fra karanteneregler

Det finnes noen unntak fra karantenereglene. Lurer du på hvilke regler som gjelder for deg? På HelseNorges nettsider, kan du ta karantenetesten.

Regler for isolasjon

Hvis du tester positivt for koronavirus skal du isolere deg i ti dager, eller lenger hvis du fremdeles har symptomer etter de ti dagene. Smittesporingsteamet i kommunen bestemmer hvor lenge du skal isoleres.

Koronavaksinasjon

Tiltak for helse og omsorg

Her er en oversikt over andre tiltak i våre helse- og omsorgstjenester:

Helse og omsorgssentrene

 • Alle besøk ved Marka og Skjervum helse- og omsorgssentre må være planlagt og avtalt på forhånd. Ordningen er utarbeidet med utgangspunkt i Folkehelseinstituttets smittevernråd. Les om besøksordningen for helse- og omsorgssentrene våre her!
 • Dagsentrene på både Marka og Skjervum er åpne. Vi har samme åpningstider som tidligere, men må redusere antallet personer som kan komme per dag, for å overholde smittevernregler.

Hjertebo aktivitetssenter

 • Hjertebo aktivitetssenter holder inntil videre åpent hver dag i åpningstiden, men med noe reusert kapasitet.
 • De ansatte ved aktivitetssenteret er i dialog med de som bruker tilbudet, og deres pårørende.
 • All bruk av aktivitetssenteret skjer etter avtale i denne perioden. Ta derfor kontakt før du kommer, på telefon 46 84 90 24.
   

Helsestasjonen

 • Tilbudet på helsestasjonen 0–5 år endres på grunn av restriksjoner knyttet til koronaviruset.
 • Vi ønsker ikke at søsken blir med på konsultasjonen. På grunn av anbefaling om avstand mellom hverandre, anbefaler vi at kun én voksen følger barnet.
 • Hvis barnet ditt eller noen i samme husholdning har symptomer på luftveisinfeksjon, som hoste/nysing, snørr, feber, skal du ikke komme til avtalt time.
 • «Drop-in»-tilbudet på onsdager utgår fram til annen beskjed gis. Ring hvis du/dere har behov for time, så avtaler vi tidspunkt.
 • Gruppekonsultasjoner utgår.
 • Har du spørsmål til helsestasjonen? Ta kontakt med oss på telefon 94 13 58 29 (dagtid).
   

Psykisk helse- og rustjeneste

 • Dagsenteret på Haugsbakken er åpent – i samråd med kommuneoverlegen. Les mer her!
 • Innbyggere som benytter seg av tilbud gjennom psykisk helse- rustjeneste, eller har behov for hjelp med psykisk helse eller rus, kan ta kontakt med tjenesten på vanlig måte. Du finner mer informasjon her. 
   

Hjemmetjenesten

 • På grunn av korona-pandemien har vi satt i gang tiltak i hjemmetjenesten for å forebygge smitte, og sikre at vi har tilstrekkelig bemanning for å behandle alle som mottar tjenester fra oss.
 • Endringene innebærer at det i en periode kan skje at helsehjelp som ikke er absolutt nødvendig må reduseres eller avlyses. Det samme gjelder praktisk bistand. Alle som blir direkte berørt av disse endringene vil bli informert om det gjennom både brev og telefon. Vi forsikrer at hver innbygger som mottar tjenester fra oss fremdeles vil få et forsvarlig tilbud. 
   

Den kommunale ergo- og fysioterapitjenesten

Den kommunale ergo- og fysioterapitjenesten driver tilnærmet som før koronapandemien. Vi arbeider fortsatt med noe ekstra smittevern.

Har du avtale med en av våre terapeuter eller hjelpemiddelteknikere? Ta kontakt med oss hvis du svarer ja på ett eller flere av følgende spørsmål:

 • Har du eller noen i din husstand feber og/eller luftveissymptomer (hoste, nysing, sår hals, pustebesvær og/eller mistet luktesans)?
 • Har du testet positivt på covid- 19?
 • Er du eller noen i din husstand i isolasjon eller nærkontakt med bekreftet tilfelle av covid-19 i løpet av de siste 14 dagene?

De fysikalske instituttene er også tilbake til en mer normalisert hverdag. De følger de samme smitteverntiltak som kommunale terapeuter. 

Mer informasjon

Vi i Gran kommune oppfordrer alle innbyggere til å følge råd fra nasjonale helsemyndigheter. Du finner mye nyttig informasjon om råd og tiltak knyttet til korona-pandemien på følgende nettsider:

Information about coronavirus in other languages

Do you think you might have Covid-19? Please isolate yourself from other people and book a test online on our website. You can also call the corona-phone 91 11 05 80 between 08.00 AM and 09.00 PM to book a test.  We test at the emergency room in Gran. We do not offer drop in, you will have to book an appointment in advance.