Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 18. juni 2021 kl. 16:01

Informasjon om koronavirus

Les mer

Informasjon om koronavaksine

Vi i Gran kommune vaksinerer innbyggere mot covid-19 (koronavirus). Alle over 18 år som ønsker vaksinen kan registrere seg i vaksinekø. 

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper.

Du trenger ikke å betale noe for å få vaksinen, den er gratis. 
Her kan du lese spørsmål og svar om koronavaksine!

Slik registrerer du deg i vaksinekøen

Alle innbyggere over 18 år som ønsker å ta koronavaksine, må registrere seg i vaksinekøen her.

Slik registrerer du deg

 1. Du logger deg inn med BankID.
 2. Du kan velge om du vil registrere deg selv, eller hjelpe en annen.
 3. Svar på enkle spørsmål om alder, yrke og helse.
 4. Du får en bekreftelse på SMS om at du er registrert.
 5. Alle i vaksinekøen blir satt i prioritert rekkefølge, etter nasjonale anbefalinger (se avsnitt under om "Hvem prioriteres først?").
 6. Etter hvert som vaksinene kommer inn til kommunen, vil du få en SMS med lenke til timebestilling. Det kan ta tid før det er din tur.
 7. Når det er din tur, kan du få time i løpet av noen få dager.
 8. Trykk da på lenken du har fått på SMS for å bestille timer.
 9. Du skal ha to doser med vaksine. Velg derfor to tidspunkt med cirka seks ukers mellomrom, i samme bestilling.
 10. Bestillingen din bekreftes på SMS.

Se video med forklaring her:

Trenger du hjelp?
Hvis du ikke har et familiemedlem, en venn eller nabo som kan hjelpe deg med registreringen, kan du ta kontakt med oss for å få hjelp.

Ring vår koronatelefon 91 11 05 80 (tastevalg to) mandag–fredag mellom klokka 10.00 og 14.00. 

Du kan hjelpe andre med å registrere seg i vaksinekø

Du har mulighet til å registrere andre i vaksinekøen, hvis vedkommende ønsker hjelp fra deg. Det kan for eksempel være et familiemedlem, en venn, eller en du er verge for.

Du logger deg fortsatt på med din egen BankID. Deretter kan du velge om du vil registrere deg selv, eller en annen.

Velger du å registrere en annen enn deg selv, må du fylle inn opplysninger som fødsels- og personnummer, navn og informasjon om helse. Når du velger hvilken rolle du har overfor den du registrerer, får du opp en meny med ulike valg.

 

Har du registrert deg i vaksinekøen med feil opplysninger?

Hvis du har registrert deg i vaksinekøen, men har registrert feil opplysninger kan du gjerne registrere deg på nytt. Du kan registrere deg flere ganger og det vil alltid være siste registrering som gjelder.

Slik får du time til vaksinering

Før du kan få time til vaksinering, må du registrere deg i vaksinekøen. Når det er din tur får du en SMS med en lenke til timebestilling.* Da kan du selv bestille timer for vaksinering. Siden du skal ha to doser, bestiller du to timer med cirka seks ukers mellomrom.** 

Trenger du hjelp med timebestillingen? Ring koronatelefonen på 91 11 05 80, tastevalg to. Telefonen er åpen mandag–fredag klokka 10.00–14.00.

*Noen innbyggere med underliggende sykdommer prioriteres etter vurdering fra fastlegen. Noen av disse vil få SMS med innkalling til time, uten å bestille time selv. Dette gjør vi av praktiske hensyn.

**Har du gjennomgått covid-19 er du definert som fullvaksinert når du har fått én dose med koronavaksine. Du kan ikke få vaksinedosen før tre uker etter du tok testen som var positiv. 

Hvem bør ta vaksinen?

 • de som er 65 år og eldre
 • personer i alderen 18–64 år som har en eller flere sykdommer som vi vet git økt risiko for alvorlig sykdomsforløp og død, dersom de får koronavirus (risikogruppene)
 • helsepersonell med nærkontakt med pasienter i forbindelse med behandling eller pleie

Vaksinen er gratis og frivillig. Tilbudet gjelder personer som oppholder seg i Norge.

Har du gjennomgått covid-19 er du definert som fullvaksinert når du har fått én dose med koronavaksine. Du kan ikke få vaksinedosen før tre uker etter du tok testen som var positiv.

Hvem prioriteres først?

 1. Beboere i sykehjem 
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18* og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)  
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)  
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 
 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
 11. Alder 25-39 år

Folkehelseinstituttet anser at aldersinndelingen følger alderskohortene per år. Det vil si at personer som er født i samme år tilbys vaksine samtidig. Nedre aldersgrense for koronavaksinasjonsprogrammet er imidlertid fra fylte 18 år, det vil si at vaksine ikke skal tilbys før fylte 18 år. Unntaket er ungdom 16–17 år med høy risiko for alvorlig sykdom, se egen omtale.

*Ungdom 16-17 år
For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon av ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 16 år. Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer merket med * i listen under. Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt jf. Norsk barnelegeforenings liste.

Prioritering av helsepersonell parallelt med risikogruppene:
Inntil ti prosent av tilgjengelige vaksiner i kommunene kan gis til utvalgte grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten. Disse vaksineres parallelt med de ulike prioriteringskategoriene av risikogrupper.

Anbefalingen kan endre seg basert på kunnskap om den enkelte godkjente vaksines sikkerhet og effekt samt status for smittesituasjonen i landet. Kommunene vil få informasjon i informasjonsbrevene fra FHI om hvordan helsepersonell-vaksineringen skal foregå.

Hva er definert som underliggende sykdom eller tilstand?

 • organtransplantasjon*  
 • immunsvikt*  
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • diabetes  
 • kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • demens  
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

Status for vaksineringen i Gran kommune

Hvor mange har vi vaksinert så langt?

På Folkehelseinstituttets nettsider finner du en oversikt over hvor mange personer som er vaksinert i hver kommune i Norge.

Uke 25:

 • Vi vaksinerer innbyggere i aldersgruppene 45–54 år og 18–44 år, med underliggende sykdommer.
 • Denne uka får vi 804 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 510 av disse er første dose til personer som ikke har fått vaksinen tidligere.  294 er dose nummer to til personer som har fått dose én med samme vaksine tidligere. 
 • Vaksineringen foregår i den gamle Maxbo-butikken på Sagatangen nord i Gran sentrum

Uke 24:

 • Vi vaksinerer innbyggere i aldersgruppene 55–64 år og 45–54 år, med underliggende sykdommer.
 • Denne uka får vi 678 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 438 av disse er første dose til personer som ikke har fått vaksinen tidligere.  240 er dose nummer to til personer som har fått dose én med samme vaksine tidligere. 
 • Vaksineringen foregår i den gamle Maxbo-butikken på Sagatangen nord i Gran sentrum

Uke 23:

 • Vi vaksinerer innbyggere i aldersgruppen 55–64 år, med underliggende sykdommer.
 • Denne uka får vi 594 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 210 av disse er første dose til personer som ikke har fått vaksinen tidligere.  384 er dose nummer to til personer som har fått dose én med samme vaksine tidligere. 
 • Vaksineringen foregår i den gamle Maxbo-butikken på Sagatangen nord i Gran sentrum

Uke 22:

 • Vi vaksinerer innbyggere i aldersgruppen 65–74 år.
 • Denne uka får vi 732 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 336 av disse er første dose til personer som ikke har fått vaksinen tidligere.  390 er dose nummer to til personer som har fått dose én med samme vaksine tidligere. 6 er dose nummer to til personer som har fått dose én med AstraZeneca tidligere.
 • Vaksineringen foregår i den gamle Maxbo-butikken på Sagatangen nord i Gran sentrum

Uke 21:

 • Vi vaksinerer innbyggere i aldersgruppen 65–74 år.
 • Denne uka får vi 552 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 462 av disse er dose nummer to til personer som har fått dose én med samme vaksine tidligere. 90 er dose nummer to til personer som har fått dose én med AstraZeneca tidligere.
 • Vaksineringen foregår i den gamle Maxbo-butikken på Sagatangen nord i Gran sentrum

Uke 20:

 • Vi vaksinerer innbyggere i aldersgruppen 65–74 år.
 • Denne uka får vi 498 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 390 av disse er dose nummer to til personer som har fått dose én med samme vaksine tidligere. 108 er dose nummer to til personer som har fått dose én med AstraZeneca tidligere.
 • Vaksineringen foregår i den gamle Maxbo-butikken på Sagatangen nord i Gran sentrum

Uke 19:

 • Vi vaksinerer innbyggere i aldersgruppen 65–74 år.
 • Denne uka får vi 474 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 192 av disse er dose nummer to til personer som har fått dose én tidligere.
 • Fastlegene får vaksinedoser til pasienter i alderen 18–64 år med særlig høy risiko for alvorlig sykdomsforløp.
 • Vaksineringen foregår i den gamle Maxbo-butikken på Sagatangen nord i Gran sentrum

Uke 18:

 • Vi vaksinerer innbyggere i aldersgruppen 65–74 år.
 • Denne uka får vi 480 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 246 av disse er dose nummer to til personer som har fått dose én tidligere.
 • Fastlegene får vaksinedoser til pasienter i alderen 18–64 år med særlig høy risiko for alvorlig sykdomsforløp.
 • Vaksineringen foregår i den gamle Maxbo-butikken på Sagatangen nord i Gran sentrum

Uke 17:

 • Vi vaksinerer innbyggere i aldersgruppen 65–74 år.
 • Denne uka får vi 528 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 144 av disse er dose nummer to til personer som har fått dose én tidligere.
 • Fastlegene får vaksinedoser til pasienter i alderen 18–64 år med særlig høy risiko for alvorlig sykdomsforløp.
 • Vaksineringen foregår i den gamle Maxbo-butikken på Sagatangen nord i Gran sentrum

Uke 16:

 • Vi vaksinerer innbyggere i aldersgruppen 65–74 år.
 • Denne uka får vi 390 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 
 • Fastlegene får vaksinedoser til pasienter i alderen 18–64 år med særlig høy risiko for alvorlig sykdomsforløp.
 • Vaksineringen foregår i den gamle Maxbo-butikken på Sagatangen nord i Gran sentrum. 

Uke 15:

 • Vi gjør oss ferdig med å vaksinere innbyggere i aldersgruppen 75–84 år og starter med innbyggere i aldersgruppen 65–74 år.
 • Denne uka får vi 438 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 
 • Fastlegene får noen vaksinedoser til pasienter i risikogruppe fire (personer i alderen 18–64 år med særlig høy risiko for alvorlig sykdomsforløp).
 • Vaksineringen foregår i den gamle Maxbo-butikken på Sagatangen nord i Gran sentrum. 

Uke 14:

 • Vi fortsetter å vaksinere innbyggere i aldersgruppen 75–84 år.
 • Denne uka får vi 198 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 
 • Noen vaksinedoser gis til kritisk helsepersonell.
 • Fastlegene får 132 vaksinedoser til pasienter i risikogruppe fire (personer i alderen 18–64 år med særlig høy risiko for alvorlig sykdomsforløp).
 • Vi flytter vaksineringen fra Trivselshuset i Brandbu til den gamle Maxbo-butikken på Sagatangen nord i Gran sentrum. Alle som skal få vaksine, enten dose en eller dose to, skal hit for vaksinering i tiden framover.
 • Når du har bestilt time for vaksinering, får du en SMS fra oss med informasjon om både tidspunkt og sted for vaksinering.

Uke 13:

 • Vi fortsetter å vaksinere innbyggere i aldersgruppen 75–84 år.
 • Denne uka får vi 222 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 30 er vaksinedose nummer to til dem som fikk dose én i uke ti.
 • Noen vaksinedoser gis til kritisk helsepersonell.

Uke 12:

 • Vi fortsetter å vaksinere innbyggere i aldersgruppen 75–84 år.
 • Denne uka får vi 282 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 42 er vaksinedose nummer to til dem som fikk dose én i uke ni.
 • Noen vaksinedoser gis til kritisk helsepersonell.

Uke 11:

 • Vi fortsetter å vaksinere innbyggere i aldersgruppen 75–84 år.
 • Denne uka får vi 144 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty).  
 • Noen vaksinedoser gis til kritisk helsepersonell. 
 • Norge har 11. mars satt vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen på pause. Dette er på grunn av melding om et dødsfall i Danmark som følge av blodpropp hos en person som nylig hadde fått vaksinen. Etter meldinger om blodpropp og blødninger hos noen personer som har fått vaksinen i Norge, undersøker FHI og Legemiddelverket grundig om det er sammenheng mellom vaksinen og ulike former for blodpropp. Les mer om vaksinesituasjonen på FHIs nettsider.

Uke 10:

 • Vi fortsetter å vaksinere innbyggere i aldersgruppen 75–84 år.
 • Denne uka får vi 126 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 102  er vaksinedose nummer to til dem som fikk dose en i uke sju. 24 doser går til personer som skal få dose nummer en.  
 • 60 vaksinedoser fra AstraZeneca gis til helsepersonell under 65 år.

Uke 9:

 • Vi fortsetter å vaksinere innbyggere i aldersgruppen 75–84 år.
 • Denne uka får vi 216 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). 186  er vaksinedose nummer to til dem som fikk dose en i uke seks. 30 doser går til personer som skal få dose nummer en.  
 • 60 vaksinedoser fra AstraZeneca gis til helsepersonell under 65 år.

Uke 8:

 • Vi fortsetter å vaksinere innbyggere i aldersgruppen 75–84 år.
 • Denne uka får vi 222 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). Dette er kun vaksinedose nummer to til dem som fikk dose en i uke fem. 
 • 60 vaksinedoser fra AstraZeneca gis til helsepersonell under 65 år.

Uke 7:

 • Vi starter å vaksinere innbyggere i aldersgruppen 75–84 år. Vi har åpnet for registrering i vaksinekø på nett. ​

Uke 5–6:

 • Vi vaksinerer hjemmeboende over 85 år.

 • I løpet av uke seks vil ytterligere 48 personer i kommunen ha fått andre dose med vaksine, og dermed være fullvaksinert.

Uke 4–5:

 • Vi vaksinerer hjemmeboende over 85 år som mottar hjemmetjenester fra kommunen.
 • I løpet av disse ukene vil 72 personer i kommunen ha fått andre dose med vaksine, og dermed være fullvaksinert.

Uke 3:

 • Vi vaksinerer beboere på private institusjoner i kommunen.

Uke 1–2:

Om koronavaksine

Den vaksinen vi bruker i Gran kommune er fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). Vaksinen består av to doser. De som har fått første dose før uke elleve, skal ha tre uker mellom dosene. De som får første dose fra uke elleve, skal ha seks uker mellom dosene. Vaksinen skal gi best beskyttelse sju dager etter siste dose. Vaksinene settes i overarmen, av kvalifisert helsepersonell.

Du kan lese mer om vaksinering og om vaksinene på Helsenorges nettsider.

Mer informasjon

Du kan lese mer om det nasjonale arbeidet med koronavaksine på FHIs nettsider

Her kan du lese spørsmål og svar om koronavaksine!

Har du spørsmål om koronavaksiner som du ikke finner svar på her? 
Ring vår koronatelefon på 91 11 05 80, velg tastevalg to. Telefonen er åpen hverdager mellom klokka 10.00 og 14.00.

Hvordan godkjennes koronavaksiner?