Hopp til hovedinnholdet på siden

Koronavaksinering i Gran

Vi i Gran kommune vaksinerer innbyggere mot covid-19 (koronavirus). På denne siden finner du praktisk informasjon om tilbudet.

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.

Du trenger ikke å betale noe for å få vaksinen, den er gratis. 
Her kan du lese spørsmål og svar om koronavaksine!

Hvem får tilbud om vaksinen?

Risikogrupper

Med risikogrupper menes personer med økt risiko for alvorlig forløp av koronasykdom. Det er:

Andre grupper

 • helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie.
 • alle som har fylt 12 år eller er eldre.

Slik får du time til vaksinering

Når det er din tur får du en SMS med en lenke til timebestilling. Da kan du selv bestille time for vaksinering. 

Trenger du hjelp med timebestillingen eller har du ikke fått SMS? Ring koronatelefonen på 91 11 05 80, tastevalg to. Telefonen er åpen mandag–fredag klokka 10.00–12.00. 

Slik endrer du timen din

Gå inn via SMS-en du har fått om timeavtale, og klikk på «Se timen her». Logg deg inn i Helseboka og bruk valget for å endre time. Da får du mulighet til å velge en ny time.

Tilbud om tredje dose for personer med nedsatt immunforsvar

Oversikt over hvem som anbefales vaksinasjon:

Gruppe 1

 • organtransplanterte
 • benmargstransplanterte de siste 2 årene
 • alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 må kunne vise dokumentasjon på dette, i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon.

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak. Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene nedenfor kan kontakte kommunen direkte. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling. Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor. Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.

Slik får du time til vaksinering med dose tre
Du kan ikke benytte deg av drop in-tilbud, men må bestille time på forhånd. Du vil få mulighet til å bestille time fra og med uke 39. For å bestille time ringer du vår vaksinetelefon på nummer 91 11 05 80 (tastevalg to). Telefonen er åpen mandag–fredag klokka 10.00–12.00. 

Når du møter opp til vaksinering på Sagatangen, må du vise dokumentasjon på at du tilhører en av de prioriterte gruppene ovenfor. 

Hvis du ikke ønsker å vise fram dokumentasjon med sensitiv informasjon, må du vente til du får brev fra spesialisthelsetjenesten. Dette brevet kan også fungere som dokumentasjon på at du tilhører en av de prioriterte gruppene.

Tilbud om oppfriskningsdose

 • Innbyggere over 65 år kan få tilbud om oppfriskningsdose, hvis de fikk andre dose for minst fem måneder siden. 
 • Innbyggere over 45 år kan få tilbud om oppfriskningsdose, hvis de fikk andre dose for minst seks måneder siden. 
 • Personer som er 18 år og eldre, med underliggende sykdom som gir høy risiko for alvorlig sykdom, kan få tilbud om oppfriskningsdose - hvis de fikk andre dose for minst seks måneder siden.

For å bestille time, ring koronatelefonen på 91 11 05 80, tastevalg to. Telefonen er åpen mandag–fredag klokka 10.00–12.00.

Slik registrerer du barn i vaksinekøen

Høsten 2021 vaksinerer vi tolvåringer og ungdomsskoleelever mot koronavirus. Ungdomsskoleelever vil få tilbud om vaksine gjennom skolen i uke 38. Hvis dere ikke benytter dette tilbudet, må dere registrere ungdommen i vaksinekøen hvis dere vil få tilbudet om vaksine senere i høst. 

Ønsker dere at deres barn/ungdom skal få vaksine mot koronavirus? Da kan dere registrere barnet/ungdommen i vaksinekøen her. 
For at barnet skal få koronavaksine må foresatte gi sitt samtykke (begge hvis dere er to foresatte). Da vil dere få invitasjon til å bestille time via SMS.

Slik registrerer dere barnet/ungdommen i vaksinekø:

 1. Klikk her for å komme til vaksinekøen!
 2. Logg inn med ID-porten.
 3. Legg til barn du er foresatt for. Dette gjør du ved å fylle inn navn, fødselsnummer og rollen du har overfor barnet.
 4. Velg deretter barnets navn på neste side.
 5. Svar på spørsmålene og send inn skjemaet.

 

Om vaksinering av barn og unge i alderen 12–15 år

I uke 38 starter vi med vaksineringen av elever i ungdomsskolen, altså ungdom født i 2006, 2007 og 2008. Alle vil få Pfizer-vaksinen, siden det er vaksinen som i størst grad er gitt til barn og unge så langt. Unge i denne aldersgruppen skal kun få én vaksinedose. Barn og unge som har vært smittet med covid-19, skal ikke vaksineres.

Vaksinering av tolvåringer

Barnet må ha fylt tolv år før en kan få tilbud om vaksine. I Gran kommune starter vi med vaksinering av tolvåringer i uke 40.

 

Sted for vaksineringen i Gran

Når du får time til vaksinering, møter du opp ved vaksineringsstedet til det tidspunktet du har fått time. 

I Gran foregår vaksineringen på Sagatangen, nord i Gran sentrum (stedet hvor Maxbo-butikken lå tidligere). Adresse er Jarenstranda 11, 2750 Gran.

Status for vaksineringen i Gran kommune

Hvor mange har vi vaksinert så langt?

På Folkehelseinstituttets nettsider finner du en oversikt over hvor mange personer som er vaksinert i hver kommune i Norge.

Uke 1:

 • 5. og 6. januar vaksinerer vi på Sagatangen. I hovedsak er det tilbud om oppfriskningsdose denne dagen for innbyggere over 65 år, og tredje dose for personer som trenger dette av helsemessige årsaker (se eget avsnitt om hvem dette gjelder). Innbyggere som ennå ikke har fått dose én eller to, kan også bestille time denne dagen.

Uke 51:

 • 20. desember tilbyr vi drop in-vaksinering på Sagatangen klokka 16.00–18.30. Innbyggere over 65 år kan få tilbud om oppfriskningsdose, hvis de fikk andre dose for minst fem måneder siden. 
 • Innbyggere over 45 år kan få tilbud om oppfriskningsdose, hvis de fikk andre dose for minst seks måneder siden. 
 • Personer som er 18 år og eldre, med underliggende sykdom som gir høy risiko for alvorlig sykdom, kan få tilbud om oppfriskningsdose - hvis de fikk andre dose for minst seks måneder siden.
 • Personer som ikke får første eller andre dose ennå, kan få tilbud om dette.
 •  Vi vaksinerer med Pfizer-vaksinen denne dagen. 

Uke 50:

 • 15. desember vaksinerer vi på Sagatangen. I hovedsak er det tilbud om oppfriskningsdose denne dagen for innbyggere over 65 år, og tredje dose for personer som trenger dette av helsemessige årsaker (se eget avsnitt om hvem dette gjelder). Innbyggere som ennå ikke har fått dose én eller to, kan også bestille time denne dagen.

Uke 49:

 • 8. og 9.desember vaksinerer vi på Sagatangen. I hovedsak er det tilbud om oppfriskningsdose denne dagen for innbyggere over 65 år, og tredje dose for personer som trenger dette av helsemessige årsaker (se eget avsnitt om hvem dette gjelder). Innbyggere som ennå ikke har fått dose én eller to, kan også bestille time denne dagen.

Uke 48:

 • Vi vaksinerer elever på Hadeland videregående skole. Dette gjelder i hovedsak dose to til elever som ikke hadde mulighet til å møte opp til time på Sagatangen i uke 46. Det vil også bli mulighet å få dose én eller to til ansatte ved skolen.
 • 1. desember vaksinerer vi på Sagatangen. I hovedsak er det tilbud om oppfriskningsdose denne dagen for innbyggere over 65 år, og tredje dose for personer som trenger dette av helsemessige årsaker (se eget avsnitt om hvem dette gjelder). Innbyggere som ennå ikke har fått dose én eller to, kan også bestille time denne dagen.
 • Alle innbyggere over 65 år har nå fått invitasjon til å bestille time for oppfriskningsdose. Vi har også invitert noen i aldersgruppa 45–65 år og personer over 18 år med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Uke 47:

 • Vi vaksinerer helsepersonell med oppfriskningsdose.

Uke 46:

 • Vi fortsetter med å gi oppfriskningsdose til innbyggere over 75 år, som bor hjemme. Denne uka blir det også vaksinering med dose to til 16- og 17-åringer.


Her kan du lese om Kristine (100) som bor på Skjervum og som ble en av de første til å få koronavaksine i Gran kommune.

Om koronavaksine

Den vaksinen vi hovedsakelig har brukt i Gran kommune er fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty). Vaksinen består av to doser, som settes med tre–tolv ukers mellomrom. Vaksinen skal gi best beskyttelse sju dager etter siste dose. Vaksinene settes i overarmen, av kvalifisert helsepersonell.

Vi har også tilgjengelig vaksinedoser fra Moderna (Spikevax). Vaksinen består av to doser, som settes med fire–tolv ukers mellomrom. Vaksinen skal gi best beskyttelse sju dager etter siste dose. Vaksinene settes i overarmen, av kvalifisert helsepersonell.

Du kan lese mer om vaksinering og om vaksinene på Helsenorges nettsider.

Mer informasjon

Du kan lese mer om det nasjonale arbeidet med koronavaksine på FHIs nettsider

Her kan du lese spørsmål og svar om koronavaksine!

Har du spørsmål om koronavaksiner som du ikke finner svar på her? 
Ring vår koronatelefon på 91 11 05 80, velg tastevalg to. Telefonen er åpen hverdager mellom klokka 10.00 og 12.00.

Hvordan godkjennes koronavaksiner?