Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 22. jan. 2021 kl. 15:47

Informasjon om koronavirus

Les mer

Koronavaksine

Vi i Gran kommune er i gang med å vaksinere innbyggere mot covid-19 (koronavirus). Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden. 

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper. 

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

Du trenger ikke å betale noe for å få vaksinen, den er gratis.

Hvem bør ta vaksinen?

 • de som er 65 år og eldre
 • personer i alderen 18–64 år som har en eller flere sykdommer som vi vet git økt risiko for alvorlig sykdomsforløp og død, dersom de får koronavirus (risikogruppene)
 • helsepersonell med nærkontakt med pasienter i forbindelse med behandling eller pleie

Vaksinen er gratid og frivillig. Tilbudet gjelder personer som oppholder seg i Norge.

Hvem vil få vaksine først?

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først: 

 1. beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper #
 2. alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper #
 3. alder 75-84 år 
 4. alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen under)  
 5. alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen under)  
 6. alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen under)  
 7. alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen under)  
 8. alder 55-64 år 
 9. alder 45-54 år 

# Folkehelseinstituttet vurderer at det ved årsskiftet 2020/2021 er betydelig fare for mange nye lokale utbrudd og regional økning de fire neste ukene. Utvalgte grupper av helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten prioriteres derfor sammen med beboere i sykehjem og personer 85 år og eldre. Kunnskap om den enkelte godkjente vaksines sikkerhet og effekt samt status for smittesituasjonen i landet, vil avgjøre en eventuell utvidelse av denne anbefalingen for helsepersonell.

Se Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon om koronavaksine.

Prioriteringen er bestemt av nasjonale myndigheter. Vi som kommune har ikke mulighet til å endre på rekkefølgen.

Hva er definert som underliggende sykdom eller tilstand?

 • organtransplantasjon*  
 • immunsvikt*  
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • diabetes  
 • kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • demens  
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

Om vaksineringen i Gran kommune

Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. All vaksinasjon i Norge er frivillig.

I Gran kommune starter vi å vaksinere beboere og ansatte på Skjervum og Marka helse- og omsorgssentre i uke 1, fra 5. januar. I løpet av de nærmeste ukene vil vi etter hvert tilby vaksine til beboere på private institusjoner i kommunen vår. 

Her kan du lese om Kristine (100) som bor på Skjervum og som ble en av de første til å få koronavaksine i Gran kommune.

Deretter vil vi starte å vaksinere hjemmeboende innbyggere over 85 år. Du vil få innkalling til vaksinering og trenger ikke å ta kontakt med oss i kommunen. Innkallingen skjer enten via hjemmetjenesten eller ved at vi ringer deg.

I noen tilfeller kan det være et ønske at telefonen om vaksinetime går til en pårørende i stedet for til den som skal få tilbudet om vaksinetime. Da er det mulig å ringe vår koronatelefon på 91 11 05 80, velg tastevalg to for å få dette registrert. Telefonen er åpen hverdager mellom klokka 10.00 og 14.00.

Vi legger ut ny informasjon når vi etter hvert kan tilby vaksine til innbyggere under 85 år.

Om vaksinen

Den første vaksinen vi har fått i Norge er fra Pfizer. Vaksinen består av to doser, som skal gis med tre ukers mellomrom. Du vil ved første vaksine få innkalling til vaksine nummer to. Vaksinen skal gi beskyttelse sju dager etter siste dose.

Vaksinen settes i overarmen, av kvalifisert helsepersonell.

Du kan lese mer om vaksinen på FHIs nettsider.

Mer informasjon

Du kan lese mer om det nasjonale arbeidet med koronavaksine på FHIs nettsider

Her kan du lese spørsmål og svar om koronavaksine!

Har du spørsmål om koronavaksiner som du ikke finner svar på her? 
Ring vår koronatelefon på 91 11 05 80, velg tastevalg to. Telefonen er åpen hverdager mellom klokka 10.00 og 14.00.

Hvordan godkjennes koronavaksiner?