Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om koronavirus

Har du spørsmål om koronavirus eller mistenker å være smittet, ring vår koronatelefon på 91 11 05 80. Har du symptomer som kan skyldes koronavirus? Her kan du melde fra.

Information about corona virus (see seperate section for english).

Følg med på www.fhi.no for oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet. 

Lunner og Gran har opprettet en felles kontakttelefon for spørsmål om koronavirus: 91 11 05 80 (hverdager 08.30–15.00). Det er helsepersonell fra de to kommunene som besvarer telefonen. Koronatelefonen er stengt på kveldstid og i helger. 

Du kan ringe koronatelefonen dersom du

 • har spørsmål om koronavirus som du ikke finner svar på her på våre nettsider eller fhi.no
 • du er i 14 dagers karantene etter reise i utlandet, slik at vi kan registrere dette

Er du syk, ta kontakt med fastlege (dagtid) eller legevakt (kveld og helg) på telefonnummer 116 117. Blir du akutt syk, ring 113. På denne siden finner du informasjon om ulike nødnummer og andre krisetelefoner.

Vi oppfordrer alle til å begrense besøk på Gran rådhus, men i stedet ta kontakt med oss via telefon, e-post eller sosiale medier.

Forebygg smitte: Unngå sosial omgang utenom husstanden

 • Alle bør sørge for å vaske hendene grundig med såpe minst fem ganger hver dag. Hvis ikke vann og såpe er tilgjengelig, bruk antibac.
 • Vask hender når du ankommer arbeidsplass. Vask hender når du kommer hjem.
 • Hold hendene unna munn/ansikt.
 • Bruk papirlommetørkle, kast etter bruk.
 • Har du symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme.
 • Alle må overholde karantenereglene.
   
 • Unngå sosial omgang med folk utenom husstanden - dette gjelder også barn og ungdom.
 • Alle i husstanden oppfordres til å holde seg hjemme.
 • Unngå ærender som ikke er helt nødvendige og hold dere i egen kommune.
 • Avlys sosiale sammenkomster (russearrangement, bursdager, kaffebesøk, familietreff).
 • Vi verken håndhilser eller klemmer,  hils uten kroppskontakt.
 • Gå gjerne turer i frisk luft, men hold god avstand til andre.
 • Ikke reis på hytta – hold deg hjemme. (Regjeringen innførte 19. mars forbud mot å overnatte på fritidseiendommer utenfor egen kommune. Les mer her!)
   
 • Handle i nærbutikken, og slik at kun en person handler per husstand, færrest mulig ganger i uka. Hold god avstand (minst to meter) til andre, og vær alltid nøye med håndhygiene.
 • Unngå å gå i butikken om du har symptomer på luftveisinfeksjon.
 • Ikke hamstre - det er verken varemangel eller mangel på legemidler i Norge.
 • Eldre og sårbare grupper anbefales å holde seg hjemme.
 • Be naboen om hjelp og hjelp naboen – men vær obs på smitte!
 • Respekter stenging av og forbud mot ulike arrangement og tilbud.
   
 • De som må på jobb, går på jobb, men holder så god avstand som mulig til andre. Husk håndhygiene.
 • Bruk hjemmekontor, digitale møter og lignende så mye som overhodet mulig.
 • Unngå kollektivtransport som ikke er helt nødvendig.
 • Ta med matpakke hjemmefra, spis alene eller i mindre grupper.
 • Forsamlinger med mer enn fem personer må unngås.
   
 • Unngå utenlandsreiser. 
  • Fra 14. mars frarådes nordmenn å reise til alle land utenfor Norge. Dette reiserådet vil foreløpig gjelde til påske. Dette kan få betydning for å få dekket bestilte reiser på reiseforsikring.
  • Nordmenn som er i utlandet må få komme hjem. De bes ta kontakt med sine reise- og flyselskaper. De som bor fast i utlandet må forholde seg til det aktuelle landets myndigheter.
 • Unngå unødvendige reiser til områder i Innlandet med flere smittede.
 • Unngå unødvendige flyreiser innenlands.

Munnbind er IKKE relevant for andre enn de som er syke og for helsepersonell som skal håndtere dem.

Råd om smittevern fra Helsedirektoratet

Status i Gran kommune 01.04. 2020 kl. 11.45

Per nå har vi ni tilfeller med påvist smitte av covid-19 i Gran kommune.

 • Per nå har vi testet 146 personer.
 • 125 av testene er negative og personene er ikke smittet.
 • 9 av testene er positive og personene er smittet. (én av disse personene er ikke bosatt i Gran kommune, men har sitt arbeidssted her).
 • 7 av testene har vi foreløpig ikke fått svar på.
 • 5 tester er ikke godkjent til analyse  (for eksempel fordi personene ikke fyller testkriteriene).

Det kan ta noen dager før vi får svar på testene vi sender inn. I mellomtiden er det vesentlig at alle som sitter i hjemmekarantene, følger karantenebestemmelsene.

Beredskap i Gran

Utifra det vi vet i dag vil de fleste av de som eventuelt blir smittet med koronavirus, ikke bli alvorlig syke og vil kunne være hjemme. Noen få vil få behov for innleggelse i sykehus.

Gran kommunes beredskapsledelse følger situasjonen nøye. Kommunen har egen beredskapsplan som følges.

Pressemelding 1. april

 

Bua og biblioteket tilbyr utlån til påske

Status i Gran kommune

Vi har fortsatt ni tilfeller med påvist smitte av covid-19 i Gran kommune.

 • Per nå har vi testet 146 personer.
 • 125 av testene er negative og personene er ikke smittet.
 • 9 av testene er positive og personene er smittet. (én av disse personene er ikke bosatt i Gran kommune, men har sitt arbeidssted her).
 • 7 av testene har vi foreløpig ikke fått svar på.
 • 5 tester er ikke godkjent til analyse

Bua åpner for utlån til påske

Vi er glade for at BuaHadeland nå åpner for utlån av sports- og fritidsutstyr til påske. BuaLunner vil holde åpent torsdag klokka 15.00–18.00 og fredag klokka 14.00–17.00. BuaGran vil neste uke holde åpent mandag klokka 15.00–18.00 og onsdag klokka 14.00–17.00.

Vi følger nasjonale retningslinjer for smittevern, og åpningen skjer etter godkjenning fra kommunelege.

Det er mulig å reservere utstyr på forhånd, da må folk sende en e-post til utlansportalen@unghadeland.no eller ved å sende en melding til UngHadeland på Facebook. På UngHadelands egne nettsider kan du finne en oversikt over utstyr som er tilgjengelig.

Biblioteket tilbyr drive-in før påske

Fra i dag, 1. april åpner vi opp for henting av bestilte bøker. Vårt «koronapåske-tilbud» er midlertidig, og vi leverer kun ut bestilte bøker fra hovedbiblioteket på Gran. I praksis betyr dette at innbyggere kan gå inn på bibliotekets nettsider og bestille bøker. De som synes dette er vanskelig, kan sende en e-post til biblioteket. Les mer her: https://www.gran.kommune.no/bestill-og-hent-fra-biblioteket.6301725-452652.html

Vi sender ut hentemelding når bok-pakkene er klare, slik at folk kan hente på biblioteket. Da er det bare å møte opp ved ytterdøra til biblioteket og ringe på telefon 90 40 49 00 - så vil de ansatte komme ut med en pose med det som er bestilt. Vi følger anbefalinger for hygiene og smittevern og tilbudet er avklart med kommunelegen. Vi oppfordrer folk til å huske på å holde avstand når de kommer og henter og ber om at folk gjerne vasker over bokcoveret når de kommer hjem.

For å hindre smitte, tar biblioteket fortsatt ikke inn utlånte bøker.

Slik foregår testing i Gran kommune

Smittevernteamet ledes av Kari Avtjærn og Kristin Woxen, med faglig veiledning fra kommunelege Are Løken. Teamet har blant annet ansvaret for å teste innbyggere for covid-19. Testingen foregår hovedsakelig utenfor legevakten i Gran. Her tester vi innbyggere fra både Lunner og Gran kommuner hver dag mandag–fredag. Personell fra begge kommuner deltar i dette arbeidet.

De som testes holder seg i bilene sine ute på parkeringsplassen, og testpersonell kommer bort til den som skal testes. Alle som testes har en avtale på forhånd, og vi minner om at ingen skal møte om for testing uanmeldt.

Hvor mange vi tester, avhenger både av hvor mange som tar kontakt med oss og om de fyller kriteriene for testing. I tillegg gjør vi individuelle vurderinger og lokale tilpasninger der vi ser behov for dette.

Slik situasjonen er nå, tester vi om lag ti personer daglig.

Om lag 600 har ringt koronatelefonen hittil

Siden vi etablerte koronatelefonen har vi hatt om lag 600 henvendelser. Det var størst påtrykk de første dagene, den siste uka har det vært et stabilt antall henvendelser. Vi har mellom 20–30 henvendelser per dag.

Koronatelefonen har åpent mandag–fredag klokka 08.30–15.00. Telefonnummeret er 91 11 05 80. Hit kan du ringe hvis du har spørsmål om koronavirus eller lurer på om du er smittet.

 

Vennlig hilsen

Randi Eek Thorsen, ordfører og Pål-Arne Oulie, varaordfører

Slik foregår testing av covid-19 i Gran

Vi har opprettet en felles teststasjon ved nødetatsbygget for Lunner og Gran kommuner. Teamet som gjennomfører testing bemannes av helsesykepleiere fra de to kommunene. Ingen skal møte om direkte ved teststasjonen uten at det er gjort avtale om dette på forhånd.

Smittevernteamet i Gran kommune besvarer koronatelefonen på nummer 91 11 05 80 og vurderer i hvert tilfelle om vi skal teste. Personer uten symptomer skal ikke testes.

Kriterier for testing

I dagens situasjon er det nødvendig å gjøre prioriteringer, og Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 hos personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, i prioritert rekkefølge: 

 1. Pasienter med behov for innleggelse 
 2. Pasienter/beboere i helseinstitusjoner  
 3. Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid*
 4. Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom** 
 5. Person som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19. 

*Ansatte i pasientnært arbeid kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer uten annen sannsynlig årsak som har vart over 2 døgn.
**underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk. 

Dersom en pasient dør med akutt luftveissykdom av ukjent årsak i helseinstitusjon, bør det gjøres post mortem test for covid-19.

Andre personer med akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. 

Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger. 

Personer uten symptomer skal IKKE testes.

Hvem skal holde seg hjemme?

Hvis du tilhører en av følgende grupper, så skal du være hjemme:

 • Du mistenker at du kan være smittet.
 • Du har fått bekreftet at du er smittet.
 • Du er bekreftet syk av covid-19, men trenger ikke å legges inn på sykehus.
 • Du har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet, eller en du bor sammen med er bekreftet smittet (med "nær kontakt" menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt). Karantenen skal vare i 14 dager fra den dagen kontakten skjedde.
 • Du har vært på reise utenlands og skal være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem. Fra 17.03.20 gjelder dette også reiser fra Sverige og Finland, men uten tilbakevirkende kraft. Er du i 14 dagers karantene etter reise i utlandet, ring koronatelefonen og gi beskjed. 

Du finner hele forskriften her

Dette gjelder for deg som er i hjemmekarantene:

 • skal ikke gå på skole eller jobb
 • dere som bor sammen kan omgås normalt dersom ingen i husstanden er syke
 • skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • skal ikke ta offentlig transport.
 • bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand
 • skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
 • kan gå tur ute, men hold minst 1 og helst 2 meters avstand til andre.

De som bor sammen med en person i hjemmekarantene, og ikke selv er definert som nærkontakt, skal ikke være i hjemmekarantene, men bør som alle andre i befolkningen følge med på egne symptomer. Dette gjelder ikke helsepersonell, de skal også i karantene i slike situasjoner. 

Da nærkontakter ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider.

Les mer informasjon om hjemmekarantene på fhi.no.

Til husstander der én er satt i karantene som følge av reise eller kontakt med påvist smittet person: 
Alle i husstander med karantene anbefales å følge samme  strenge råd som gjelder for den i karantene – det innebærer å begrense  kontakten med andre i karanteneperioden, og helst holde seg innen egen husstand.

Råd og tiltak ved sykdom: 
De fleste syke har milde symptomer, og klarer seg godt med vanlige tiltak som febernedsettende og rikelig væskeinntak, som man ville gjort ved vanlig forkjølelse. Legekontakt er derfor vanligvis unødvendig.

Dersom du utvikler alvorligere luftveissymptomer, eller opplever forverring av allmenntilstand, så skal du ringe enten fastlege på dagtid, eller legevakt på kveld, natt og helg (116 117). 

IKKE MØT OPP HOS LEGE ELLER LEGEVAKT UANMELDT! Ring 113 om dere trenger akutt helsehjelp, uansett årsak.

Frivillighet og hjelp til personer i karantene

Du kan få handlehjelp

Gran frivilligsentral og Brandbu Røde kors har tilbudt seg å bistå folk som trenger hjelp til nødvendige gjøremål som handling av dagligvarer, mens de er i karantene.

De som er i karantene og trenger hjelp kan henvende seg på telefon 90 55 93 50 og gi beskjed om hva de trenger hjelp til. De får enten direkte kontakt eller kan gi beskjed på telefonsvarer. Så ringes det tilbake. Alternativt kan det sendes e-post til post@gran.frivilligsentral.no. Det gjøres nærmere avtale med den enkelte som trenger bistand.

NB! Dette er ikke noen akutt-telefon, så de som ringer inn må påregne at det kan ta litt tid før de får bistand. Korpsleder Laila K Brasrud i Brandbu Røde Kors Hjelpekorps understreker at alle i Røde kors forholder seg til foreningens taushetsplikt.

Trenger du en telefonvenn

Det kan være mange som føler på ensomhet nå, og som er avskåret fra familie og venner på grunn av situasjonen rundt koronasmitte..
Gran frivilligsentral har opprettet et tilbud om telefonvenn.En telefonvenn er en som kan ringe deg en til to ganger i uken for en prat. Den som ringer deg har taushetsplikt. Vil du ha en telefonvenn ta kontakt med Gran frivilligsentral på telefon 91 80 74 79

Tiltak for helse og omsorg

Helse og omsorgssentrene
Nå er det viktig at vi tar vare på de svakeste blant oss - derfor ber vi om at alle unngår besøk på helse- og omsorgssentre og omsorgsboliger hvis det ikke er helt nødvendig. Dersom du må besøke Skjervum helse- og omsorgssenter eller Marka helse- og omsorgssenter, vil du komme til låst dør og må ringe telefonnummeret du finner på døra.

Dagsentrene på både Marka og Skjervum holder stengt fra og med mandag 16. mars. 

Hjertebo aktivitetssenter

Hjertebo aktivitetssenter holder inntil videre åpent hver dag i åpningstiden, men med noe reusert kapasitet. De ansatte ved aktivitetssenteret er i dialog med de som bruker tilbudet, og deres pårørende. All bruk av aktivitetssenteret skjer etter avtale i denne perioden. Ta derfor kontakt før du kommer, på telefon 46 84 90 24.

Helsestasjonen
Tilbudet på helsestasjonen 0–5 år, endres på grunn av restriksjoner knyttet til utviklingen av koronaviruset. I første omgang varer endringen fram til og med 27. mars.

 • Har du en timeavtale som ikke er avbestilt, ber vi deg møte som avtalt.
 • Vi ønsker ikke at søsken blir med på konsultasjonen.
 • Hvis barnet ditt eller noen i samme husholdning har symptomer på luftveisinfeksjon, som hoste/nysing, snørr, feber, skal du IKKE komme til avtalt time.
 • «Drop-in»-tilbudet på onsdager utgår fram til annen beskjed gis.
 • Gruppekonsultasjoner utgår.

Helsedirektoratet anbefaler nå at helsestasjonen skal prioritere:

 • oppfølging av nyfødte på helsestasjonen, og unngå hjemmebesøk
 • gjennomføre barnevaksinasjonsprogrammet
 • gjennomføre seksukers-konsultasjon med lege og helsesykepleier

Har du spørsmål til helsestasjonen? Ta kontakt med oss på telefon 94 13 58 29 (dagtid).

Helsestasjonen for ungdom
Fra og med 18. mars er helsestasjonen for ungdom stengt for besøkende. Innenfor helsestasjonens vanlige åpningstid mandager og torsdager mellom klokka 15.00–17.30 vil helsepersonell være tilgjengelig for å svare på telefon: 40 90 99 51.

Psykisk helse- og rustjeneste
Dagsenteret på Haugsbakken er stengt inntil videre. 

Innbyggere som allerede benytter seg av tilbud gjennom psykisk helse- rustjeneste, eller har behov for hjelp med psykisk helse eller rus, kan ta kontakt med tjenesten på vanlig måte. Du finner mer informasjon her. 

Hjemmetjenesten
Vi har satt i gang tiltak i hjemmetjenesten for å

 • forebygge smitte
 • sikre at vi har tilstrekkelig bemanning for å behandle alle som mottar tjenester fra oss

Endringene innebærer at det i en periode kan skje at helsehjelp som ikke er absolutt nødvendig må reduseres eller avlyses. Det samme gjelder praktisk bistand.

Alle som blir direkte berørt av disse endringene er informert om det gjennom både brev og telefon. Vi forsikrer at hver innbygger som mottar tjenester fra oss fremdeles vil få et forsvarlig tilbud. 

 

Tiltak for skole og barnehage

Alle vårens eksamener for 10. trinn er avlyst. Det samme er alle skriftlige eksamener for videregående skoler. Foreløpig er det ikke bestemt hva det blir til med muntlig eksamen. Les mer på regjeringens nettsider.

Alle kommunens skoler og barnehager stenges fra og med fredag 13. mars til og med 13. april.

Vi sørger for å ha et tilbud for barn der begge foresatte har samfunnskritiske arbeidsoppgaver. Disse kan levere barna til den skolen og barnehagen de hører til. Dette gjelder barn i barnehage, barn på 1.–4. trinn i grunnskolen og barn med særlige omsorgsbehov. Barn under omsorg av foreldre med psykisk lidelse og/eller ruslidelse skal fortsatt få tilbud om barnehage, skole eller annet dagtilbud.

Dette er de oppgavene som regjeringen har beskrevet som samfunnskritiske:

 • styring og kriseledelse
 • forsvar
 • lov og orden
 • helse og omsorg
 • redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • natur og miljø
 • forsyningssikkerhet
 • vann og avløp
 • finansielle tjenester
 • kraftforsyning
 • elektroniske kommunikasjonstjenester
 • transport
 • satellittbaserte tjenester
 • apotekene

Detaljert oversikt over kritiske samfunnsfunksjoner16.03.2020.pdf

Du kan bruke omsorgspenger hvis barnehagen eller skolen stenger på grunn av koronaviruset. Les mer på Navs egne nettsider.

Fritak for betaling i barnehage og SFO

Gran kommune vil som følge av delvis stengte SFO-ordninger og barnehager, gi redusert foreldrebetaling for mars måned. Vi jobber med å løse dette i praksis, men ber om at foreldre betaler mottatt faktura til ordinært forfall.

Vi avregner redusert betaling ved neste fakturering til de som ikke har brukt plassen sin, så snart antall stengte dager i mars er avklart. Avregningen avklares med leder på den enkelte barnehage og skole, det er ikke behov for at dere som er brukere tar kontakt.

Vi venter med å sende faktura for SFO og barnehage for april, til rundt 1. april og vi vet mer om situasjonen. 

Fritak for foreldrebetaling og kompensasjon for kommunene

Regjeringen har besluttet at foreldre ikke skal betale for barnehage og SFO i den perioden tjenestene er stengt. Dette koster ca. 1 milliard kroner per måned og kompenseres av staten.

Artikkelen er oppdatert 18. mars kl. 14.45 med informasjon om at Kunnskapsdepartementet i dag har bestemt at dette skal gjelder alle. 

Det samme gjelder for private barnehager. Mange kommuner har allerede vedtatt betalingsfritak i den perioden barnehager og SFO er stengt. De vil nå få inntektstapet kompensert.

Regjeringen har også presisert at private barnehager skal få utbetalt tilskudd som normalt fra kommunene, men at dette forutsetter at barnehagene ikke permitterer ansatte. Kompensasjonen og tilskudd vil bli avkortet dersom private barnehager permitterer ansatte.

Fritaket for foreldrebetaling gjelder for alle barn i barnehage og SFO, også de som mottar et tilbud etter unntaksbestemmelsene for barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner og barn med særskilt omsorgsbehov. Staten refunderer inntektstapet til barnehager og SFO.

Hadeland videregående skole og tannklinikken er stengt

Hadeland videregående skole stenges fra og med fredag 13. mars og inntil videre, for å forebygge smitte av koronavirus. 

Undervisningen stoppes ikke, men alle skolene vil legge til rette for nettbasert undervisning. Les mer på fylkeskommunens nettsider. Fylkeskommunen opplyser samtidig at det kun vil bli gitt akutt behandling ved tannklinikkene i tiden framover.

Informasjon til barn og unge og god råd til foresatte

Trenger du å snakke med noen?

Mange barn og unge har det vanskelig hjemme nå som skoler og barnehager holder stengt. Det kan også hende at det er mye du lurer på om koronaviruset.

Her finner du informasjon om hvem du kan snakke med om ting som som bekymrer og plager deg.

Råd og veiledning når familielivet blir krevende

Har du behov for råd og veiledning fordi familiesituasjonen hjemme er ekstra krevende i tida vi nå er inne i? Det kan være fint å snakke med noen som lytter, støtter og gir råd. 

https://www.gran.kommune.no/familielivet-med-korona.527037.no.html

Stenging og forbud

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av:

 • kultur-arrangementer og tilbud
 • bibliotekene holder stengt, fra og med mandag 16. mars er også bokkassene stengt - det betyr at du ikke får levert inn det du har lånt
 • idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • idrettsanlegg
 • alle virksomheter i serveringsbransjen - unntatt serveringssteder med matservering (kantiner og spisesteder) som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand, og unntatt take away
 • buffet-servering av mat
 • treningssentre
 • virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende
 • svømmehaller, badeland og liknende

Forsamlinger med mer enn fem deltakere bør unngås. Bruk nettbaserte kommunikasjonsløsninger om mulig.

Vedtaket gjelder også følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, med mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern:

 • fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
 • kiropraktorer
 • optikere
 • fotterapeuter
 • logopeder
 • psykologer
 • virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin
 • virksomheter som utfører alternativ behandling
 • andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere og mer

Nasjonal informasjon om koronaviruset

Folkehelseinstituttets nettsider med informasjon og råd om koronaviruset oppdateres hver dag: fhi.no.

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe nasjonal informasjonstelefonen for koronasmitte på 815 55 015.

Regjeringen viderefører tiltakene fra 12. mars, mot koronavirus til over påske. Les mer her!

Regjeringens informasjon om:

 

Informasjon til risikogrupper

 

Korona og landbruket - her finner du informasjon

Her finner du korona-informasjon til gårdbrukere med husdyr- og en stor takk til deg som produserer mat i bygda vår!

https://www.gran.kommune.no/korona-og-landbruket.527056.no.html

Tusen takk for at du står på og bidrar til å sikre matforsyningen i landet vårt! Mange mennesker tar i dag matproduksjonen for gitt og noe som går av seg sjøl. Det stemmer ikke. Vi blir alle minnet på at norsk matproduksjon i høyeste grad er en samfunnskritisk faktor for samfunnet. Vi er i en situasjon nå der tillit og samhold er avgjørende.

Norge er inne i en helt spesiell situasjon som skaper store utfordringer for samfunnet vårt. Dette gjelder også for deg og dine kolleger som produserer mat, trevirke og tjenester i landbruket. Dere skal ta viktige valg og planlegge årets vekstsesong i disse dager.  Det er viktig, som Landbruks- og matminister Bollestad har uttalt, å bruke de arealene vi har til den matproduksjonen de er best egnet til. I første rekke gjelder dette arealer der det er mulig å produsere grønnsaker, frukt og bær, og statsråden understreker hvor viktig det er å i størst mulig grad produsere som i et normalår.
 

 

Nyttig fra NAV: Spørsmål og svar om korona-viruset

16. mars ble det vedtatt flere regelendringer av Stortinget som følge av virkningene av koronaviruset. Informasjonen på nav.no blir oppdatert så snart regelendringene er nærmere avklart. Her finner du som er arbeidstaker, arbeidsgiver eller selvstendig næringsdrivende spørsmål og svar om koronaviruset og hva som gjelder i din situasjon.

Spørsmål og svar om korona-viruset

Mottak og selvbetjening ved NAV Hadeland er stengt

Mottak og selvbetjening ved NAV Hadeland er stengt inntil videre på grunn av korona-situasjonen i Norge. Avtalte møter med veileder vil foregå på telefon eller via NAV.no. Alle henvendelser til NAV rettes til NAV Kontaktsenter. Tlf. 55 55 33 33.

Post til NAV Hadeland kan leveres i postkassen ute på veggen.

Registrering av helsepersonell

Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring, ønsker vi at du registrerer deg, slik at vi kan ta kontakt dersom det blir mangel på personell i kommunen.

Her finner du elektronisk skjema hvor du kan registrere deg: Registrering av helsepersonell

Her finner du informasjon, råd og tiltak for næringslivet på Hadeland

Region Hadeland og Hadelandshagen går sammen om en infobank for lokale bedrifter, med informasjon, råd og oversikt over tiltak under koronakrisen.
Små og mellomstore bedrifter merker store utfordringer over hele landet, også her på Hadeland. Nye tiltak kommer, mange regler endres for å bedre situasjonen for bedriftene, og i sum blir det mye å forholde seg til, spesielt for de minste foretakene.

Les mer på Region Hadeland sin nettside

Corona: Information in foreign languages

Here you will find important information and videos concerning the Corona crisis.

Status March 31th 2020

 • Infected individuals in Gran: 9 

In line with national regulations, all schools and kindergardens in Gran are closed.

The following public services and recreational spaces are also physically closed for the public:

 • Marka and Skjervum nursery home and local hospital
 • Lupro in Lunner work centre
 • Gran Town Hall, in Rådhusvn.38, Jaren
  (public offices, service desk)
 • NAV Social service
 • Library, voluntary centre, arts & culture school, youth centre
 • Sports facilities
 • Hadelandshagen business garden for companies

All municipal services can be reached by phone or email. All grocery store  and a lot of others shops are open.

Do you have questions regarding the local corona situation? Professional health care staff answer your questions: Phone: 91 11 05 80 (Monday-Friday  08.30 am–15.00 pm).

General information

General information in 24 languages  

Videos: general information

Quarantine and isolation

Information about quarantine and isolation in 24 languages

Videos about quarantine and isolation 

What is a safe distance from other people? 

Information about social distance in 24 langueges

Norwegian institute of public health: https://www.fhi.no/en/

Habits which help prevent infection

Sidda looga hortagi karo isqaadsiinta

Zapobieganie zarazeniu

Vaner som forebygger smitte - Kurdisk sorani

Vaner som forebygger smitte - Tigrinja