Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om koronavirus

Skal du på ferie, men er usikker på hvilke reiseråd og karanteneregler som gjelder? Les mer på nettsidene til regjeringen og Folkehelseinstituttet.

Information about corona virus (see seperate section for English).

Følg med på www.fhi.no for oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet. Her finner du blant annet råd og veiledning, informasjon om korona-situasjonen i Norge og verden, og en rekke veiledere for ulike bransjer.

Mistenker du at du er smittet med covid-19? Ta kontakt med din fastlege per telefon for en vurdering (dagtid). Fra og med mandag 20.juli kan du ringe legevaktens koronatelefon 91 11 05 80 for å bestille time for testing. Telefonen er åpen klokka 10.00–20.00.

Testing skjer ved nødetatsbygget i Gran i tidsrommet 12.00–18.00 hver dag, men du må bestille time før du kommer. Vi har ikke mulighet for drop-in.

Trenger du annen legehjelp på kveldstid, ring legevaktens vanlige telefonnummer 116 117. For akutt hjelp, ring 113.

Planlegger du et arrangement?

Gjennomfør risikovurdering av arrangementet før du bestemmer deg, ved å bruke FHIs verktøy for risikovurdering av arrangementer. Deretter bør du lage en gjennomføringsplan som reduserer risiko for smitte. 

FHIs råd og informasjon om arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter finner du her.

I Gran har vi, med bakgrunn i de nasjonale rådene, samlet noen prinsipper for arrangementer på offentlig sted.

Planlegger du et arrangement eller en sommeraktivitet for barn og unge av lengre varighet (dagtilbud flere dager etter hverandre eller opphold med overnatting)? 

Informasjon om reiser

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er nødvendige. Dette gjelder fram til 20. august.

Folkehelseinstituttet oppdaterer jevnlig karanteneregler og råd for smittevern ved reise. Før du skal ut å reise er det viktig at du både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge.

Les mer på regjeringens nettsider.

Du finner generelle råd om reiser, for risikogrupper, om bading, strandliv og friluftsliv i Norge, offentlig transport og mer på Folkehelseinstituttets nettsider.

Forebygg smitte: Vask hender og hold avstand

Råd til alle i befolkningen

 • Husk god hånd- og hostehygiene.
 • Du og dine nærmeste kan omgås normalt.
  • Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid!
 • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste.
  • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.
  • Det bør minst være en meter mellom dere. (Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte.)             
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet.
 • Har du symptomer på covid-19, bør du testes.

Se flere råd på FHIs nettsider.

Mistenker du at du er syk med covid-19? Les mer på FHIs nettsider om vanlige symptomer.

Følg smittevernråd når du handler

 • Hold god avstand (minst én meter) til andre, og vær alltid nøye med håndhygiene når du handler i butikken. Ta kun på varer du skal ha.
 • Ikke hamstre - det er verken varemangel eller mangel på legemidler i Norge.
 • Be naboen om hjelp og hjelp naboen – men vær obs på smitte.

Pressemelding 5. august 2020

Vis hensyn og utsett besøk til sårbare mennesker hvis du har vært i utlandet!

I går, tirsdag 4. august la Gran kommune ut følgende melding på nettsiden og facebook:

«Vi ser at det den siste tiden er økt smitte flere steder i Norge. I Gran er det fortsatt rolig, og vi kan alle bidra til at dette fortsetter. Kommuneoverlegen og kriseledelsen oppfordrer alle som har vært på ferie i utlandet, eller steder i Norge med stor smittespredning, til å unngå besøk på kommunens helseinstitusjoner de første 10 dagene etter hjemkomst. Det samme gjelder hvis du har vært på folksomme steder hvor du ikke har hatt mulighet til å holde avstand og følge de anbefalte retningslinjene for smittevern.

Vær også varsom med å besøke personer i risikogrupper de første 10 dagene etter at du har kommet hjem. Et åpnere samfunn krever at vi alle tar ansvar og er varsomme sammen.»
 

Meldingen har vekket engasjement, og vi har fått tilbakemelding om at dette bør lokalavisa også skrive om. Så her kommer en litt forsinket oppfordring om at dere også skriver litt i avisa om dette.

Pressekonferanse onsdag 12. august kl 13 – direkte streaming

Ordfører Randi Eek Thorsen og kommunoverlege Are Løken stiller på pressekonferanse. Ut fra hvilke spørsmål vi mottar til pressekonferansen vurder vi hvem fra administrasjonen som skal være med.

Vi oppsummerer sommeren og snakker om situasjonen slik den er hos oss i Gran foran høsten.

Det nærmer seg skolestart og vi vet lite om hvordan pandemien vil utvikle seg utover høsten. Det vi vet er at vi fortsatt må ta smittevern på største alvor, og da må vi ha alle med oss.

I god tid før pressekonferansen blir det mulig for innbyggere og presse å stille spørsmål, som panelet besvarer i pressekonferansen.

Hilsen

Randi Eek Thorsen, ordfører

Status i Gran kommune 5.8.2020

Vi teller kun personer som har folkeregistrert adresse i Gran kommune, eller som oppholder seg her. Vi teller også kun testede personer og ikke antall tester, fordi noen personer får foretatt flere enn én test.

 • Totalt testede personer: 875
 • Personer med positiv covid-19: 18
 • Friskmeldte: 18

Det kan ta noen dager før vi får svar på testene vi sender inn. I mellomtiden er det vesentlig at alle som sitter i hjemmekarantene, følger karantenebestemmelsene.

 • Antall nærkontakter i karantene, bosted/opphold i Gran: 0
 • Antall personer i isolasjon, med bosted/opphold i Gran: 2

Beredskap i Gran

Utifra det vi vet i dag vil de fleste av de som eventuelt blir smittet med koronavirus, ikke bli alvorlig syke og vil kunne være hjemme. Noen få vil få behov for innleggelse i sykehus.

Gran kommunes beredskapsledelse følger situasjonen nøye. Kommunen har egen beredskapsplan som følges.

Slik foregår testing av covid-19 i Gran

Det er fastlege eller legevakt som vurderer hvem som skal testes. Det er nasjonale kriterier for testing av covid-19, men det kan også gjøres lokale vurderinger.

Kriterier for testing

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes raskest mulig.

Dette inkluderer alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer som lege mistenker skyldes covid-19. Covid-19 har ofte følgende symptomer; feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse. For beboere i sykehjem bør det være lav terskel for å mistenke covid-19.

Barn under ti år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

Alle som testes bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger og de er blitt symptomfri. 

I enkelte situasjoner kan det være aktuelt å teste asymptomatiske

Døde i helseinstitusjon som lege mistenker hadde covid-19, bør testes post mortem.

Karantene og isolasjon

Personer som blir satt i hjemmekarantene, er i utgangspunktet friske, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd. Nærkontakter til en person som er testet positiv for covid-19, er delt inn i to grupper:

 1. husstandsmedlemmer og tilsvarende
 2. andre nærkontakter

Husstandsmedlemmer og tilsvarende skal i karantene i ti dager, mens andre nærkontakter skal følges opp i ti dager. Det er helsepersonell som vurderer hvem som hører til i hvilken kategori.

Oversikt over Folkehelseinstituttets råd om avstand til ulike grupper.

 

Formålet med karantene er unngå smitte til andre idet man eventuelt er i ferd med å utvikle sykdom. Som hovedregel skal hjemmekarantene vare i ti dager.

Les mer informasjon om hjemmekarantene og isolering på fhi.no.

Tiltak for helse og omsorg

Helse og omsorgssentrene

Fra og med 25.mai har vi en ny besøksordning på plass ved Marka og Skjervum helse- og omsorgssentre. Dette innebærer at nærmeste pårørende kan få komme på besøk. Alle besøk må være planlagt og avtalt på forhånd. Ordningen er utarbeidet med utgangspunkt i Folkehelseinstituttets smittevernråd. 

Les mer om besøksordningen her!

Dagsentrene på både Marka og Skjervum gjenåpner gradvis fra og med 4. mai. Vi har samme åpningstider som tidligere, men må redusere antallet personer som kan komme per dag, for å overholde smittevernregler.

Hjertebo aktivitetssenter

Hjertebo aktivitetssenter holder inntil videre åpent hver dag i åpningstiden, men med noe reusert kapasitet. De ansatte ved aktivitetssenteret er i dialog med de som bruker tilbudet, og deres pårørende. All bruk av aktivitetssenteret skjer etter avtale i denne perioden. Ta derfor kontakt før du kommer, på telefon 46 84 90 24.

Helsestasjonen

Tilbudet på helsestasjonen 0–5 år, endres på grunn av restriksjoner knyttet til utviklingen av koronaviruset.

 • Har du en timeavtale som ikke er avbestilt, ber vi deg møte som avtalt.
 • Vi ønsker ikke at søsken blir med på konsultasjonen. På grunn av anbefalingen om å holde to meters avstand mellom hverandre, anbefaler vi at kun én voksen følger barnet.
 • Hvis barnet ditt eller noen i samme husholdning har symptomer på luftveisinfeksjon, som hoste/nysing, snørr, feber, skal du ikke komme til avtalt time.
 • «Drop-in»-tilbudet på onsdager utgår fram til annen beskjed gis. Ring hvis du/dere har behov for time, så avtaler vi tidspunkt.
 • Gruppekonsultasjoner utgår.

Helsedirektoratet anbefaler nå at helsestasjonen skal prioritere, i følgende rekkefølge:

 • oppfølging av nyfødte på helsestasjonen, og unngå hjemmebesøk
 • gjennomføre barnevaksinasjonsprogrammet
 • gjennomføre seksukers-konsultasjon med lege og helsesykepleier
 • ta igjen, og gjennomføre seks månederskonsultasjon med lege og helsesykepleier
 • gjennomføre tolv månederskonsultasjon med lege og helsesykepleier
 • ta igjen, og gjennomføre to årskonsultasjon med lege og helsesykepleier

Har du spørsmål til helsestasjonen? Ta kontakt med oss på telefon 94 13 58 29 (dagtid).

Helsestasjonen for ungdom

Helsestasjon for ungdom er nå åpen som vanlig: mandag fra 15:00-17:30, og  torsdag fra 15:00 -17:30, med smittevern-tiltak.

Psykisk helse- og rustjeneste

Dagsenteret på Haugsbakken gjenåpnes gradvis og forsiktig igjen – i samråd med kommuneoverlegen. Les mer her!

Innbyggere som allerede benytter seg av tilbud gjennom psykisk helse- rustjeneste, eller har behov for hjelp med psykisk helse eller rus, kan ta kontakt med tjenesten på vanlig måte. Du finner mer informasjon her. 

Hjemmetjenesten

Vi har satt i gang tiltak i hjemmetjenesten for å

 • forebygge smitte
 • sikre at vi har tilstrekkelig bemanning for å behandle alle som mottar tjenester fra oss

Endringene innebærer at det i en periode kan skje at helsehjelp som ikke er absolutt nødvendig må reduseres eller avlyses. Det samme gjelder praktisk bistand.

Alle som blir direkte berørt av disse endringene er informert om det gjennom både brev og telefon. Vi forsikrer at hver innbygger som mottar tjenester fra oss fremdeles vil få et forsvarlig tilbud. 

Den kommunale ergo- og fysioterapitjenesten

Den kommunale ergo- og fysioterapeuttjenesten driver nå mer som vanlig.

 • Vi tilbyr en-til-en-oppfølging i hjemmet/reiser ut på hjemmebesøk.
 • Hjelpemidler blir, så langt det lar seg gjøre, utlevert eller hentet inn i henhold til vanlige rutiner.

Vi er forpliktet til å følge forskriftsfestede krav om smitteverntiltak (bransjestandard) under den pågående covid-19-pandemien.

 • Har du en avtale med noen i vår tjeneste?
 • Har du eller noen i din husstand feber og/eller luftveissymptomer (hoste, nysing, sår hals eller pustebesvær)?
 • Har du eller noen i din husstand vært i karantene eller i nærkontakt med bekreftet tilfelle av covid-19 i løpet av de siste 14 dagene?

Da må du gi oss beskjed så fort som mulig.

Endrede rutiner for ergo- og fysioterapitjenesten som følge av covid-19:

 • Terapeutene og hjelpemiddelteknikerne kontakter bruker i forkant samme dag som planlagt besøk.
 • Hvis terapeut, du eller andre i din husstand har symptomer på luftveisinfeksjon, er i karantene eller har hatt nærkontakt med bekreftet tilfelle av covid-19 de siste 14 dagene, blir timen som hovedregel avlyst.
 • Der det er mistanke om eller påvist smitte med covid-19, vil spesielle retningslinjer gjøres gjeldende.
 • For å redusere smitterisiko, forsøker vi fortsatt å begrense nærkontakt så mye som mulig. Vi holder god avstand (minimum én meter), der det er mulig.

De fysikalske instituttene har også åpnet for en- til-en-oppfølginger.

 • De følger samme forskriftsmessige krav til smitteverntiltak (bransjestandard) som de kommunale terapeutene. 

Tiltak for skole og barnehage

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge.

 • Grønt nivå kjennetegnes ved at barnehagehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av avdelinger.
 • På gult nivå kan hele avdelinger regnes som en kohort. Barnehagene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ulike kohorter.
 • På rødt nivå skal barna deles inn i mindre grupper og kohorter. Barnehagene må vurdere ulike oppmøtetider for barna og sørge for at det er avstand mellom kohorter som ikke samarbeider.  

Både barnehager og skoler kan nå følge gult nivå i trafikklysmodellen. Det betyr blant annet at hele avdelinger og skoleklasser kan være samlet. Du finner mer informasjon på Utdanningsdirektoratet på sine nettsider.

Informasjon til risikogrupper

Grupper med lett økt risiko for alvorlig forløp av covid-19:

 • Alder mellom 65 og 80 år (og særlig fra 70 år)  
 • Alder 50 – 65 år og én av følgende kroniske sykdommer: 
  • hjerte- og karsykdommer (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • sykelig overvekt (kroppsmasseindeks (KMI ≥ 35 kg/m2) i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer eller KMI ≥ 40 kg/m2)
  • diabetes 
  • kronisk nyresykdom og nyresvikt 
  • kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
  • kronisk leversykdom 
  • får immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling ved autoimmune sykdommer

Personer under 50 år har lav risiko for alvorlig forløp av covid-19, men enkelte personer med dårlig regulerte eller kombinasjoner av flere grunnsykdommer kan ha høyere risiko. 

Grupper med moderat/høy risiko for alvorlig forløp av covid-19*:

 • Alder over 80 år. 
 • Beboer i sykehjem. 
 • Alder 66-80 år og én av følgende kroniske sykdommer ELLER alder 50- 65 år og to eller flere av følgende kroniske sykdommer:
  • hjerte- og karsykdommer (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • sykelig overvekt (KMI≥35) i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer eller KMI≥40
  • diabetes 
  • kronisk nyresykdom og nyresvikt 
  • kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
  • kronisk leversykdom 
  • får immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling ved autoimmune sykdommer 
 • Alvorlig helsetilstand, uansett alder*:  
  • Personer med aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller kjemoterapi). 
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS) 
  • medfødt immunsvikt i ustabil fase som medfører risiko for alvorlige luftveisinfeksjoner
  • blodsykdommer som gir immunsvikt
  • organtransplantasjon
  • hiv-infeksjon med lavt CD4-tall
  • betydelig nedsatt nyrefunksjon eller leverfunksjon
  • annet, vurdert av lege

*Ut fra et forsiktighetsprinsipp har vi valgt å inkludere enkelte alvorlige helsetilstander i listen over sykdommer som gir høyere risiko, selv om det på nåværende tidspunkt ikke foreligger studier som angir risiko for alvorlig forløp for alle sykdommene.

Informasjon, råd og tiltak for kultur, idrett og frivillighet

Folkehelseinstituttets råd til arrangementer, samlinger og aktiviteter finner du her.

Råd til idrettsforeninger og flere, finner du her.

 

Informasjon, råd og tiltak for landbruket

Slik tar du kontakt med NAV Hadeland

http://nav.no finner du blant annet

 • informasjon om endringer på grunn av koronasituasjonen
 • veiledning til tjenestene du trenger
 • skjemaer og søknader

Av smittevernhensyn har vi for tiden ikke mulighet for drop in ved vårt kontor i Gran. Ta derfor kontakt med oss via Mitt NAV, Chatbot, og NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33,  dersom du har behov for å avtale et møte med veileder.

Avtalte møter foregår som hovedregel nå enten på telefon eller nett. Alternativer kan avtales.

Post til NAV Hadeland kan du levere i postkassen på veggen utenfor vårt kontor i Gran sentrum.

Har du spørsmål du ikke finner svar på?

Vi i Gran kommune oppfordrer alle innbyggere til å følge råd fra nasjonale helsemyndigheter. Du finner mye nyttig informasjon om råd og tiltak knyttet til korona-pandemien på følgende nettsider:

Hvis du ikke finner svar på det du lurer på, kan du sende en e-post til koronateamet@gran.kommune.no. I sommer har vi redusert kapasitet på grunn av ferieavvikling, derfor vil det kunne ta noe tid før du får svar på din henvendelse.

Vi oppfordrer alle til å begrense besøk på Gran rådhus, men i stedet ta kontakt med oss via telefon, e-post eller sosiale medier.

Frivillighet og hjelp til personer i karantene

Du kan få handlehjelp

Gran frivilligsentral og Brandbu Røde kors kan bistå folk som trenger hjelp til nødvendige gjøremål som handling av dagligvarer, mens de er i karantene.

De som er i karantene og trenger hjelp kan henvende seg på telefon 97 15 14 82 og gi beskjed om hva de trenger hjelp til. De får enten direkte kontakt eller kan gi beskjed på telefonsvarer. Så ringes det tilbake. Alternativt kan det sendes e-post til post@gran.frivilligsentral.no. Det gjøres nærmere avtale med den enkelte som trenger bistand.

NB! Dette er ikke noen akutt-telefon, så de som ringer inn må påregne at det kan ta litt tid før de får bistand. Korpsleder Laila K Brasrud i Brandbu Røde Kors Hjelpekorps understreker at alle i Røde kors forholder seg til foreningens taushetsplikt.

Lokal handel på nett

Nå har du mulighet til å handle fra lokale butikker på nett og få de levert hjem, via nettsiden https://shophadeland.no/ .

Trenger du en telefonvenn?

Det kan være mange som føler på ensomhet nå, og som er avskåret fra familie og venner på grunn av situasjonen rundt koronasmitte..
Gran frivilligsentral har opprettet et tilbud om telefonvenn.En telefonvenn er en som kan ringe deg en til to ganger i uken for en prat. Den som ringer deg har taushetsplikt. Vil du ha en telefonvenn ta kontakt med Gran frivilligsentral på telefon 91 71 92 38.

Corona: Information in foreign languages

Here you will find important information and videos concerning the Corona crisis.

Status 26.07.2020

 • Infected individuals in Gran: 18 (16 is now recovered)

Do you have questions regarding the local corona situation? Professional health care staff answer your questions: koronateamet@gran.kommune.no

General information

General information in 24 languages  

Videos: general information

Quarantine and isolation

Information about quarantine and isolation in 24 languages

Videos about quarantine and isolation 

What is a safe distance from other people? 

Information about social distance in 24 langueges

Norwegian institute of public health: https://www.fhi.no/en/