Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 29. okt. 2020 kl. 14:43

Informasjon om koronavirus

En ny smittet i Gran kommune torsdag 29.10. Les mer her!

Mistenker du at du er smittet med covid-19? 
Du kan bestille time for test på nett: Bestill koronatest. Du kan bestille til neste dag og ei uke fram i tid.

Les mer

Informasjon om koronavirus

En ny smittet i Gran kommune torsdag 29.10. Les mer her!

Mistenker du at du er smittet med covid-19? 
Du kan bestille time for test på nett: Bestill koronatest. Du kan bestille til neste dag og ei uke fram i tid.

Du kan også ringe legevaktens koronatelefon 91 11 05 80 mellom klokka 08.00 og 21.00 for å bestille time. Det er ikke drop in – du må bestille time på forhånd.

Information about corona virus (see seperate section for English).

Trenger du annen legehjelp på kveldstid, ring legevaktens vanlige telefonnummer 116 117. For akutt hjelp, ring 113.

Følg med på www.fhi.no for oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet om korona-pandemien. Her finner du råd, informasjon om situasjonen i Norge og verden, og veiledere for ulike bransjer.

Kontakt oss om smittesporing

Smitteteam og kommuneoverleger i andre kommuner kan nå smittesporingsteamet i Gran på koronatelefonen 91 11 05 80. 

Her får du flere tastevalg. For å komme til smittesporingsteamet, gjør tastevalg nummer fire. Tastevalget skal ikke brukes av privatpersoner. 

Telefonen er åpen mellom klokka 08.00 og 21.00 alle dager. 

 

Når skal man være hjemme fra skole/barnehage/jobb?

Hovedregelen er at alle skal holde seg hjemme når en er syk og føler seg dårlig. Men hvor går grensene for hvor syk en skal være?

Du kan lese mer om hvilke retningslinjer som gjelder for barn i barnehage og skole, på FHIs nettsider.

Du kan lese mer om hvilke retningslinjer som gjelder for ungdom og voksne, på FHIs nettsider.

Forebygg smitte: Vask hender og hold avstand

Nye smitteverntiltak i Gran fra 15.oktober 2020

Formannskapet i Gran har vedtatt en ny forskrift med ekstra smitteverntiltak, bygget på tiltakene i Oslo. Forskriften er gjeldende fra og med 15. oktober og gjelder inntil videre.

Du kan lese om tiltakene her.

Råd til alle i befolkningen

 • Husk god hånd- og hostehygiene.
 • Du og dine nærmeste kan omgås normalt.
  • Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid!
 • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste.
  • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.
  • Det bør minst være en meter mellom dere. (Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte.)             
 • Har du symptomer på covid-19, bør du testes.

Se flere råd på FHIs nettsider.

Mistenker du at du er syk med covid-19? Les mer på FHIs nettsider om vanlige symptomer.

Informasjon om reiser

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er nødvendige.

Folkehelseinstituttet oppdaterer jevnlig karanteneregler og råd for smittevern ved reise. Før du skal ut å reise er det viktig at du både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge. Les mer på regjeringens nettsider.

Du finner generelle råd om reiser, for risikogrupper, om bading, strandliv og friluftsliv i Norge, offentlig transport og mer på Folkehelseinstituttets nettsider.

Status i Gran kommune 28.10.2020

Vi teller kun personer som har folkeregistrert adresse i Gran kommune, eller som oppholder seg her. Vi teller også kun testede personer og ikke antall tester, fordi noen personer får foretatt flere enn én test.

 • Totalt testede personer: 2696
 • Personer med positiv covid-19: 18
 • Friskmeldte: 18

Det kan ta noen dager før vi får svar på testene vi sender inn. I mellomtiden er det vesentlig at alle som sitter i hjemmekarantene, følger karantenebestemmelsene.

 • Antall nærkontakter i karantene, bosted/opphold i Gran: 44
 • Antall personer i isolasjon, med bosted/opphold i Gran: 0

Beredskap i Gran

Utifra det vi vet i dag vil de fleste av de som eventuelt blir smittet med koronavirus, ikke bli alvorlig syke og vil kunne være hjemme. Noen få vil få behov for innleggelse i sykehus.

Gran kommunes beredskapsledelse følger situasjonen nøye. Kommunen har egen beredskapsplan som følges.

Slik foregår testing av covid-19 i Gran

Det er nasjonale kriterier for testing av covid-19, men det kan også gjøres lokale vurderinger.

Kriterier for testing

Følgende bør testes:  

 1. Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
 2. Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene*
 3. Andre grupper etter vurdering av lege. 
 4. Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg. 

*Barn har en mindre rolle i smittespredning av Covid-19 enn voksne, og testing av barn i barneskole- og barnehagealder uten symptomer vil derfor være av mindre betydning. Test kan likevel gjennomføres etter ønske og i samråd med foreldre/foresatte. Du kan lese mer om testkriterier på FHIs nettsider.

Testing skjer ved nødetatsbygget i Gran i tidsrommet 12.00–18.00 hver dag, men du må altså bestille time før du kommer. 

Trenger du annen legehjelp på kveldstid, ring legevaktens vanlige telefonnummer 116 117. For akutt hjelp, ring 113.

Karantene og isolasjon

Personer som blir satt i hjemmekarantene, er i utgangspunktet friske, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd. Nærkontakter til en person som er testet positiv for covid-19, er delt inn i to grupper:

 1. husstandsmedlemmer og tilsvarende
 2. andre nærkontakter

Husstandsmedlemmer og tilsvarende skal i karantene i ti dager, mens andre nærkontakter skal følges opp i ti dager. Det er helsepersonell som vurderer hvem som hører til i hvilken kategori.

Oversikt over Folkehelseinstituttets råd om avstand til ulike grupper.

 

Formålet med karantene er unngå smitte til andre idet man eventuelt er i ferd med å utvikle sykdom. Som hovedregel skal hjemmekarantene vare i ti dager.

Les mer informasjon om hjemmekarantene og isolering på fhi.no.

Planlegger du et arrangement?

Her finner du mer informasjon om arrangementer og private sammenkomster (oppdatert 28.10.20): Har du planer om bursdag, julebord eller andre...

Gjennomfør risikovurdering av arrangementet før du bestemmer deg, ved å bruke FHIs verktøy for risikovurdering av arrangementer. Deretter bør du lage en gjennomføringsplan som reduserer risiko for smitte. 

FHIs råd og informasjon om arrangementer, samlinger og aktiviteter finner du her.

Planlegger du et arrangement for barn og unge av lengre varighet (dagtilbud flere dager etter hverandre eller opphold med overnatting)? 

Tiltak for helse og omsorg

Helse og omsorgssentrene

Alle besøk ved Marka og Skjervum helse- og omsorgssentre må være planlagt og avtalt på forhånd. Ordningen er utarbeidet med utgangspunkt i Folkehelseinstituttets smittevernråd. 

Les mer om besøksordningen her!

Dagsentrene på både Marka og Skjervum er åpne. Vi har samme åpningstider som tidligere, men må redusere antallet personer som kan komme per dag, for å overholde smittevernregler.

Hjertebo aktivitetssenter

Hjertebo aktivitetssenter holder inntil videre åpent hver dag i åpningstiden, men med noe reusert kapasitet. De ansatte ved aktivitetssenteret er i dialog med de som bruker tilbudet, og deres pårørende. All bruk av aktivitetssenteret skjer etter avtale i denne perioden. Ta derfor kontakt før du kommer, på telefon 46 84 90 24.

Helsestasjonen

Tilbudet på helsestasjonen 0–5 år endres på grunn av restriksjoner knyttet til koronaviruset.

 • Vi ønsker ikke at søsken blir med på konsultasjonen. På grunn av anbefaling om avstand mellom hverandre, anbefaler vi at kun én voksen følger barnet.
 • Hvis barnet ditt eller noen i samme husholdning har symptomer på luftveisinfeksjon, som hoste/nysing, snørr, feber, skal du ikke komme til avtalt time.
 • «Drop-in»-tilbudet på onsdager utgår fram til annen beskjed gis. Ring hvis du/dere har behov for time, så avtaler vi tidspunkt.
 • Gruppekonsultasjoner utgår.

Har du spørsmål til helsestasjonen? Ta kontakt med oss på telefon 94 13 58 29 (dagtid).

Helsestasjonen for ungdom

Helsestasjon for ungdom er åpen som vanlig: mandag fra 15:00-17:30, og  torsdag fra 15:00 -17:30, med smittevern-tiltak.

Psykisk helse- og rustjeneste

Dagsenteret på Haugsbakken er åpent – i samråd med kommuneoverlegen. Les mer her!

Innbyggere som benytter seg av tilbud gjennom psykisk helse- rustjeneste, eller har behov for hjelp med psykisk helse eller rus, kan ta kontakt med tjenesten på vanlig måte. Du finner mer informasjon her. 

Hjemmetjenesten

På grunn av korona-pandemien har vi satt i gang tiltak i hjemmetjenesten for å

 • forebygge smitte
 • sikre at vi har tilstrekkelig bemanning for å behandle alle som mottar tjenester fra oss

Endringene innebærer at det i en periode kan skje at helsehjelp som ikke er absolutt nødvendig må reduseres eller avlyses. Det samme gjelder praktisk bistand. Alle som blir direkte berørt av disse endringene er informert om det gjennom både brev og telefon. Vi forsikrer at hver innbygger som mottar tjenester fra oss fremdeles vil få et forsvarlig tilbud. 

Den kommunale ergo- og fysioterapitjenesten

Den kommunale ergo- og fysioterapeuttjenesten driver nå mer som vanlig.

 • Vi tilbyr en-til-en-oppfølging i hjemmet/reiser ut på hjemmebesøk.
 • Hjelpemidler blir, så langt det lar seg gjøre, utlevert eller hentet inn i henhold til vanlige rutiner.

Vi er forpliktet til å følge forskriftsfestede krav om smitteverntiltak (bransjestandard) under den pågående covid-19-pandemien.

 • Har du en avtale med noen i vår tjeneste?
 • Har du eller noen i din husstand feber og/eller luftveissymptomer (hoste, nysing, sår hals eller pustebesvær)?
 • Har du eller noen i din husstand vært i karantene eller i nærkontakt med bekreftet tilfelle av covid-19 i løpet av de siste 14 dagene?

Da må du gi oss beskjed så fort som mulig.

Endrede rutiner for ergo- og fysioterapitjenesten som følge av covid-19:

 • Terapeutene og hjelpemiddelteknikerne kontakter bruker i forkant samme dag som planlagt besøk.
 • Hvis terapeut, du eller andre i din husstand har symptomer på luftveisinfeksjon, er i karantene eller har hatt nærkontakt med bekreftet tilfelle av covid-19 de siste 14 dagene, blir timen som hovedregel avlyst.
 • Der det er mistanke om eller påvist smitte med covid-19, vil spesielle retningslinjer gjøres gjeldende.
 • For å redusere smitterisiko, forsøker vi fortsatt å begrense nærkontakt så mye som mulig. Vi holder god avstand (minimum én meter), der det er mulig.

De fysikalske instituttene har også åpnet for en- til-en-oppfølginger.

 • De følger samme forskriftsmessige krav til smitteverntiltak (bransjestandard) som de kommunale terapeutene. 

Tiltak for skole og barnehage

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge.

 • Grønt nivå kjennetegnes ved at barnehagehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av avdelinger.
 • På gult nivå kan hele avdelinger regnes som en kohort. Barnehagene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ulike kohorter.
 • På rødt nivå skal barna deles inn i mindre grupper og kohorter. Barnehagene må vurdere ulike oppmøtetider for barna og sørge for at det er avstand mellom kohorter som ikke samarbeider.  

Både barnehager og skoler kan nå følge gult nivå i trafikklysmodellen. Det betyr blant annet at hele avdelinger og skoleklasser kan være samlet. Du finner mer informasjon på Utdanningsdirektoratet på sine nettsider.

Informasjon til risikogrupper

Grupper med lett økt risiko for alvorlig forløp av covid-19:

 • Alder mellom 65 og 80 år (og særlig fra 70 år)  
 • Alder 50 – 65 år og én av følgende kroniske sykdommer: 
  • hjerte- og karsykdommer (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • sykelig overvekt (kroppsmasseindeks (KMI ≥ 35 kg/m2) i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer eller KMI ≥ 40 kg/m2)
  • diabetes 
  • kronisk nyresykdom og nyresvikt 
  • kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
  • kronisk leversykdom 
  • får immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling ved autoimmune sykdommer

Personer under 50 år har lav risiko for alvorlig forløp av covid-19, men enkelte personer med dårlig regulerte eller kombinasjoner av flere grunnsykdommer kan ha høyere risiko. 

Grupper med moderat/høy risiko for alvorlig forløp av covid-19*:

 • Alder over 80 år. 
 • Beboer i sykehjem. 
 • Alder 66-80 år og én av følgende kroniske sykdommer ELLER alder 50- 65 år og to eller flere av følgende kroniske sykdommer:
  • hjerte- og karsykdommer (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • sykelig overvekt (KMI≥35) i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer eller KMI≥40
  • diabetes 
  • kronisk nyresykdom og nyresvikt 
  • kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
  • kronisk leversykdom 
  • får immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling ved autoimmune sykdommer 
 • Alvorlig helsetilstand, uansett alder*:  
  • Personer med aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller kjemoterapi). 
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS) 
  • medfødt immunsvikt i ustabil fase som medfører risiko for alvorlige luftveisinfeksjoner
  • blodsykdommer som gir immunsvikt
  • organtransplantasjon
  • hiv-infeksjon med lavt CD4-tall
  • betydelig nedsatt nyrefunksjon eller leverfunksjon
  • annet, vurdert av lege

*Ut fra et forsiktighetsprinsipp har vi valgt å inkludere enkelte alvorlige helsetilstander i listen over sykdommer som gir høyere risiko, selv om det på nåværende tidspunkt ikke foreligger studier som angir risiko for alvorlig forløp for alle sykdommene.

Informasjon, råd og tiltak for kultur, idrett og frivillighet

Informasjon, råd og tiltak for landbruket

Informasjon, råd og tiltak for næringslivet på Hadeland

Region Hadeland og Hadelandshagen går sammen om en infobank for lokale bedrifter, med informasjon, råd og oversikt over tiltak under koronakrisen.
Les mer på Region Hadeland sin nettside.

Du som driver næring i Gran søke koronatilskudd fra kommunen. Fristen for å søke er 30. november 2020. Les mer her!

På nettsiden shophadeland.no får du som driver lokal butikk mulighet til å selge dine varer over nett. 

Her finner du lenke til flere smittevern-veiledere:

Slik tar du kontakt med NAV Hadeland

http://nav.no finner du blant annet

 • informasjon om endringer på grunn av koronasituasjonen
 • veiledning til tjenestene du trenger
 • skjemaer og søknader

Av smittevernhensyn har vi for tiden ikke mulighet for drop in ved vårt kontor i Gran. Ta derfor kontakt med oss via Mitt NAV, Chatbot, og NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33,  dersom du har behov for å avtale et møte med veileder.

Avtalte møter foregår som hovedregel nå enten på telefon eller nett. Alternativer kan avtales.

Post til NAV Hadeland kan du levere i postkassen på veggen utenfor vårt kontor i Gran sentrum.

Har du spørsmål du ikke finner svar på?

Vi i Gran kommune oppfordrer alle innbyggere til å følge råd fra nasjonale helsemyndigheter. Du finner mye nyttig informasjon om råd og tiltak knyttet til korona-pandemien på følgende nettsider:

Hvis du ikke finner svar på det du lurer på, kan du sende en e-post til koronateamet@gran.kommune.no. Koronateamet møtes mandager og torsdager.

Vi oppfordrer alle til å begrense besøk på Gran rådhus, men i stedet ta kontakt med oss via telefon, e-post eller sosiale medier.

Frivillighet og hjelp til personer i karantene

Du kan få handlehjelp

Gran frivilligsentral og Brandbu Røde kors kan bistå folk som trenger hjelp til nødvendige gjøremål som handling av dagligvarer, mens de er i karantene.

De som er i karantene og trenger hjelp kan henvende seg på telefon 97 15 14 82 og gi beskjed om hva de trenger hjelp til. De får enten direkte kontakt eller kan gi beskjed på telefonsvarer. Så ringes det tilbake. Alternativt kan det sendes e-post til post@gran.frivilligsentral.no. Det gjøres nærmere avtale med den enkelte som trenger bistand.

NB! Dette er ikke noen akutt-telefon, så de som ringer inn må påregne at det kan ta litt tid før de får bistand. Korpsleder Laila K Brasrud i Brandbu Røde Kors Hjelpekorps understreker at alle i Røde kors forholder seg til foreningens taushetsplikt.

Lokal handel på nett

Nå har du mulighet til å handle fra lokale butikker på nett og få de levert hjem, via nettsiden https://shophadeland.no/ .

Trenger du en telefonvenn?

Det kan være mange som føler på ensomhet nå, og som er avskåret fra familie og venner på grunn av situasjonen rundt koronasmitte..
Gran frivilligsentral har opprettet et tilbud om telefonvenn.En telefonvenn er en som kan ringe deg en til to ganger i uken for en prat. Den som ringer deg har taushetsplikt. Vil du ha en telefonvenn ta kontakt med Gran frivilligsentral på telefon 91 71 92 38.

Corona: Information in foreign languages

Here you will find important information and videos concerning the Corona crisis.

Status 27.10.2020

 • Infected individuals in Gran: 18 (18 is now recovered)

Do you need to take a test for covid-19? 
You can book a test online on our website. You can also call the corona-phone 91 11 05 80 between 08.00 AM and 09.00 PM to book a test. 

We test at the emergency room in Gran. We do not offer drop in, you will have to book an appointment in advance.

General information

General information in 24 languages  

Videos: general information

Quarantine and isolation

Information about quarantine and isolation in 24 languages

Videos about quarantine and isolation 

What is a safe distance from other people? 

Information about social distance in 24 langueges

Norwegian institute of public health: https://www.fhi.no/en/

Goorma ayaa la rabaa in carruurta xanuunsanaysa lagu hayo guriga oo aanay tegin xannaanada iyo iskuulka carruurta?

Waa goorma goorta la rabo in dhallinyarada iyo dadka waawayn ay guryahooda iska joogaan, oona aynan aadin iskuullada/ goobaha shaqada, lana rabo in ay sameeyaan shaybaar [covid-19]?

متى يجب إبقاء األطفال المرضى في المنزل من روضة األطفال والمدرسة االبتدائية؟

متى يجب على الشباب والبالغين أن یعودوا إلى المنزل من المدرسة أو العمل والخضوع الختبار کوفید-19؟

መዓስ እዮም ዝሓመሙ ቆልዑ ኣብ መውዓሊ ህጻናትን መባእታ ደረጃ ቤት ትምህርትን ከይከዱ ኣብ ገዛ ክኾኑ ዘለዎም?

መንእሰያትን ዓበይትን መዓስ እዮም ካብ ቤት ትምህርቲ/ ስራሕ ኣብ ገዛ ክኾኑ ዘለዎምን መርመራ ናይ ኮቪድ-19 ክገብሩ ዘለዎምን?