Hva er lov?

På Datatilsynets nettsider kan du finne informasjon om regler for viltkamera. Et viltkamera er et overvåkningskamera som plasseres i utmark for å kunne fange opp dyreliv, og det er kun tillatt for å ta bilder av dyr. Det skal kun plasseres på steder hvor det er usannsynlig at mennesker beveger seg. 

Man må kontakte grunneier før man eventuelt setter opp et kamera. Om grunneieren er Statskog må man søke til de om tillatelse. 

I loven spiller det i utgangspunktet ingen rolle hva slags kamera som brukes, reglene gjelder uansett hva slags type kamera som blir brukt.

Skal skiltes

Kamera som blir satt opp bør alltid skiltes så man kan se at området er kameraovervåket. Hvis det likevel blir fanget opp mennesker på opptakene, må du slette disse. 

Lover om kameraovervåkning

Datatilsynet mottar jevnlig med klager fra folk som reagerer på bruken av disse kameraene, så det er lurt å sette seg inn i hva du har lov til og ikke. 

Har du flere spørsmål om hva som er lov av kameraovervåkning kan du gå inn på Datatilsynet sin nettside her (datatilsynet.no).