Hadelandstinget er en årlig møteplass for formannskapene i de tre hadelandskommunene: Jevnaker, Lunner og Gran. Fredag 7. juni deltok også flere personer fra de tre kommune-administrasjonene, representanter fra de tre ungdomsrådene i regionen og andre relevante gjester. Arrangør av Hadelandtinget er Hadeland interkommunale politiske råd (IPR).

Snakket om kompetanse

Det store temaet for dagen, var “kompetanse”. Ingunn Granåsen, daglig leder ved Hadeland IPR, orienterte om hva regionalt kompetanseforum jobber mest med for tiden – knyttet til dette temaet:

  • desentraliserte studier
  • fremtidig skole- og tilbudsstruktur i Innlandet
  • kompetansebehovet i regionen
  • praktiske konsekvenser knyttet til fylkestilhørighet for kommunene på Hadeland

Videre snakket rektor ved Hadeland videregående skole, Elisabeth Raastad Kjørven, om skolen.

– Elevtallet ved skolen har gått ned de siste årene, men vi ser likevel at særlig Gran- og Lunner-elevene er svært trofaste og velger Hadeland videregående skole i størst grad. Jeg må rose jobben som gjøres i grunnskolen i hadelandskommunene. Elevene som kommer til oss har høye grunnskolepoeng, og de går også ut av Hadeland videregående med gode resultater, sa Kjørven.

Hun la til at det er høy gjennomføringsgrad ved skolen. I 2023 fullførte 90, 3 prosent av elevene.

– Vi skulle selvsagt gjerne sett at vi hadde 100 prosent, men samtidig vet vi at over 90 prosent er et godt resultat.

Besøk fra fylkene

Representanter fra både Innlandet og Akershus fylker deltok på Hadelandstinget og orienterte blant annet om status for elevtall og videregående opplæring.

Mens det er fallende elevtall i Innlandet, er det elevtallsvekst i Akershus.

Videre samarbeid

Hvilke oppgaver som skal prioriteres og hva hadelandskommunene bør samarbeide om videre, var dagens andre tema. Her ble deltakerne delt opp i grupper, for å diskutere spørsmålene og gi innspill til arrangøren.