Gry Helen Sogn, Linda Strand og Unni Morstad jobber alle tre som renholdere på Gran ungdomsskole. De har, på lik linje med andre renholdere rundt omkring i kommunen, tatt i bruk nettbrett når de jobber. Resultatet er en enklere arbeidshverdag.

Hver dag får renholderne lister med oppgavene sine på nettbrettet og en oversikt over hvilke rom de skal vaske. Når de er ferdig med en oppgave krysser de den ut, og går videre til neste.

– På denne måten er det lett å finne ut om en oppgave har blitt utført eller ikke. Før måtte vi gjøre dette manuelt, og det tok en del mer tid, forteller Gry Helen.

Gry Helen Sogn viser hvordan de bruker renhold sine nye nettbrett.

Lett å rapportere

De tre renholderne er enige om at det er en tilvenningstid med nytt system, men de merker at rapporteringen de gjorde tidligere er mer effektiv på den nye måten.

– Det er også mye lettere å melde inn avvik, om det skulle dukke opp. Det blir generelt mer lettvint for alle, tilføyer Linda.

Mye ros

De andre ansatte på Gran ungdomsskole skryter veldig av renholderne, og de er takknemlige for jobben som blir gjort. 

– Jeg vil nesten påstå at det er en av de viktigste jobbene på skolen, vi er veldig fornøyde, forteller miljøveileder Trond Lysenstøen. 

Kontaktlærer Margrethe Bjørge, som har arbeidsplass ved siden av Trond, er enig. De merker det særlig om våren, når det er mindre snø og mer møkk med inn. 

– Renholderne her er dyktige og de klager sjelden, selv om vi kanskje glemmer å rydde opp igjen i klasserommene til tider, sier Margrethe.