Nye åpningstider er mandag–fredag klokka 12.00–14.00. 

– Vi kommer fortsatt til å ha telefonen åpen hver dag, utenom helg og helligdager, for at innbyggere kan ta kontakt med oss. Forskjellen er at vi har litt kortere åpningstid enn tidligere, forteller enhetsleder for koordinering og tildeling, Aase Marit Linstad.

Færre telefoner enn tidligere

Aase Marit forklarer at enheten har sett på statistikk for telefoner inn til tjenesten det siste halvåret. Det de ser er at antallet telefoner er lavere enn tidligere. 

– Vi ønsker å tilpasse åpningstidene etter hva som er innbyggernes behov, og det er det vi gjør nå.

Ved å ha kortere telefontid, får de ansatte i tjenesten samlet telefonene innenfor en kortere periode av arbeidsdagen. Det frigjør tid for de ansatte til å jobbe mer med å behandle søknader og delta i møter med innbyggerne som trenger det.

Har mer effektive møter enn før

Enheten for koordinering og tildeling av tjenester har jobbet med digital timebestilling på nett siden 2022. Det betyr at innbyggere som trenger å snakke med en saksbehandler kan bestille et møte for dette via kommunens nettsider.

Tjenesten opplever at de har bedre og mer effektive møter med innbyggerne etter at de startet med digital timebestilling.

– Når innbyggerne bestiller et møte med en saksbehandler, beskriver vedkommende kort hva saken gjelder og saksbehandleren får mulighet til å forberede seg. Det er en stor fordel, forklarer Aase Marit.

Innbyggere som ikke er digitale og som ikke klarer å bestille time på nett, kan ringe kommunens innbyggersørvis og få hjelp til dette.

Flyttet inn i andre lokaler på rådhuset

I tillegg til å endre telefontiden, flyttet tjenesten inn i andre lokaler på Gran rådhus i starten av februar. De har tidligere hatt kontorer i etasjen over basen til hjemmetjenesten, men flytter til første etasje i den nordre delen av rådhuset. Her er det kort veg fra hovedinngangen og innbyggersørvis.

– Grunnen til at vi flytter er at vi trenger mer plass og flere kontorer, etter at vi omorganiserte tjenesten og blant annet fikk på plass en egen enhetsleder, sier Aase Marit.

Hun legger til at det er flere fordeler med å bytte lokaler:

  • flere møterom i umiddelbar nærhet
  • enklere tilgang til lokalene for innbyggere som har en avtale med tjenesten