Godkjente boenheter får et bunnfradrag på 50 000 kroner. Det kontorjusteres opp en prosent av det opprinnelige takstgrunnlaget i 2024.

Nye takster er vedtatt av Sakkyndig nemnd eiendomsskatt.

Takstene legges ut til offentlig gjennomsyn

Gran kommune legger alle vedtatte takster/lister for eiendomsskatt ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra og med 19. februar 2024. Skattelista finner du på vår nettside her.

Du kan klage

Du kan klage på den fastsatte taksten for eiendomsskatt i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt. Da kan du ikke ha klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klagefristen er seks uker etter mottatt skatteseddel.

Send klagen skriftlig til Gran kommune via e-post til postmottak@gran.kommune.no eller i post til Gran kommune, postboks 41, 2714 JAREN.