Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter fra Landbrukskontoret

Bedriftsbilder høsten 2021 - Landbrukskontoret

Landbruksposten

Årets første utgave av Landbruksposten er sendt ut til jord- og skogbrukere på Hadeland og i Nittedal. 

Du kan også lese den her: Landbruksposten

Utsikt Jarenvatnet og Brandbukampen

Meld deg på kurs i å planlegge gjødsling

Landbrukskontorene for Hadeland og Nittedal og i søndre del av gamle Oppland har gått sammen om å arrangere et digitalt kurs (datakurs) i gjødslingsplanlegging og bruk av gjødslingsplan.

Lushaugtårnet

Ny markaforskrift - Grensa flyttes

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggjande kommunar (marka). Forskrifta trer i kraft 1. januar 2022.