Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 22. jan. 2021 kl. 15:47

Informasjon om koronavirus

Les mer

Nyheter fra Landbrukskontoret

Melding om sykt eller skadd husdyr på utmarksbeite

Her finner du kontaktinformasjon til de ulike beitelagene, og vakttelefoner du kan ringe dersom du skulle komme over syke eller skadde husdyr på beite i sommer. Du kan også ringe om beitedyr har kommet på avveie, for eksempel om sau eller storfe trekker ned til bygda.

En gjeng med menn står foran en traktor utenfor Eiksenteret på Jaren.

Energieffektiv traktorkjøring – et ressurs- og klimabesparende tiltak

Mandag 2. mars møtte åtte lokale erfarne traktorsjåfører opp på Eiksenteret på Jaren for deltagelse på kurs i energieffektiv traktorkjøring. De fremmøtte skulle gjennom både praktiske kjøreøvelser og teoretisk undervisning i hvordan man kan spare drivstoff ved en energibesparende kjørestil og gjennomtenkt bruk av maskiner og utstyr.

Mange mennesker sitter på stoler i en sal.

Stor interesse for presisjonslandbruk

9. mars var nærmere hundre personer samlet på Lena for å lære om presisjonslandbruk. De hadde en interessant dag med faglig påfyll om hvordan ny teknologi kan bidra til både økt lønnsomhet for bonden og mindre negativ påvirkning på klima og miljø. 

Nærbilde av ei sanglerke.

Vær med å gjøre en innsats for sanglerka!

Sanglerka (lerka) er en truet karakterart i kulturlandskapene på Hadeland og i Nittedal. Nå kan du bidra til å øke bestanden, ved å lage lerkeruter - små flekker i åkeren som ikke såes.

Korona og landbruket

Her finner du korona-informasjon til gårdbrukere med husdyr- og en stor takk til deg som produserer mat i bygda vår!

Nå kan du søke tilskudd til tiltak i beiteområder

Lag og foreninger eller enkeltforetak som driver næringsmessig beitedrift kan søke kommunen om tilskudd til investeringstiltak og /eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder. Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Les mer om ordningen.