Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter fra Landbrukskontoret

Sommerkveld på Jaren

Landbrukskontoret inviterer til infokveld om regionale miljøkrav for jordbruket i Nittedal

Onsdag 29. mars kl. 19:00 i kommunestyresalen, Nittedal rådhus.

Jordbruket i Nittedal fikk 1. januar 2023 regionale miljøkrav som gjelder det meste av jordbruksarealet i kommunen. Kravene er ikke frivillige tiltak, men tiltak du må gjøre. Formålet er å sikre miljøforsvarlig drift av jordbruksareal med erosjonsfare, eller som drenerer dit det er utfordringer med vannmiljømålene.

Tromling av åker ved St.Petri

Fagmøte korn – «våronnmøte» – 9. mars

Landbrukets Fagråd Hadeland og Nittedal ved faggruppe planteproduksjon, arrangerer fagmøte for kornprodusenter på Hadeland og i Nittedal den 9. mars på Gran rådhus.

Sau med lam på skogsbeite

Fag- og fjøsmøte for saueprodusenter 9. mars

Landbrukets Fagråd Hadeland og Nittedal ved faggruppe sau arrangerer fag- og fjøsmøte for saueprodusenter på Hadeland og Nittedal den 9. mars på kveldstid i Lunner.

Åker

Kornskole 2022/2023

I samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving Innlandet og Innlandet fylkeskommune, inviterer landbrukskontorene på Hadeland/Nittedal, i Vestre og Østre Toten, Gjøvik og Søndre Land til Korsnskole 2022/2023