Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter fra Landbrukskontoret

Utsikt Jarenvatnet og Brandbukampen

Meld deg på kurs i å planlegge gjødsling

Landbrukskontorene for Hadeland og Nittedal og i søndre del av gamle Oppland har gått sammen om å arrangere et digitalt kurs (datakurs) i gjødslingsplanlegging og bruk av gjødslingsplan.

Lushaugtårnet

Ny markaforskrift - Grensa flyttes

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggjande kommunar (marka). Forskrifta trer i kraft 1. januar 2022.

Sau med to lam på skogsbeite 2018

Hva gjør du hvis du treffer på beitedyr som er syke eller skadet?

Husk å ta hensyn til beitedyra når du kjører eller sykler på skogsveiene. Dersom du treffer på beitedyr som virker syke eller er skadd, må du ringe og gir beskjed. Det samme gjelder om beitedyr er på avveie - for eksempel om en flokk kuer tar seg en tur ned i bygda. 

Melding om sykt eller skadd husdyr på utmarksbeite

Her finner du kontaktinformasjon til de ulike beitelagene, og vakttelefoner du kan ringe dersom du skulle komme over syke eller skadde husdyr på beite i sommer. Du kan også ringe om beitedyr har kommet på avveie, for eksempel om sau eller storfe trekker ned til bygda.

En gjeng med menn står foran en traktor utenfor Eiksenteret på Jaren.

Energieffektiv traktorkjøring – et ressurs- og klimabesparende tiltak

Mandag 2. mars møtte åtte lokale erfarne traktorsjåfører opp på Eiksenteret på Jaren for deltagelse på kurs i energieffektiv traktorkjøring. De fremmøtte skulle gjennom både praktiske kjøreøvelser og teoretisk undervisning i hvordan man kan spare drivstoff ved en energibesparende kjørestil og gjennomtenkt bruk av maskiner og utstyr.