Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Søk momskompensasjon

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Hvem kan søke?

Lokale og regionale lag, foreninger og organisasjoner. Såkalte underledd (lokale lag under for eksempel Norges Idrettsforbund, Norges Røde Kors og 4H Norge) skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt.

Søknader fra underledd som kommer direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avvist.

 

Minstegrenser

For enkeltstående søkere er det minstegrenser. Etter den forenklede søknadsmodellen er minstegrensen 200 000 kroner i totale driftskostnader, mens minstegrensen etter dokumentert søknadsmodell er 14 000 kroner i søknadsberettigede merverdikostnader.

Underledd slipper å ta hensyn til minstegrensene fordi de vil inngå i søknaden fra sentralleddet.

Søknadsfrist

Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2019.

Sentralledd setter egne frister for innrapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonens nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærmere informasjon.

Les mer om momskompensasjon til frivillige organisasjoner på Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider. Der finner du også søknadsskjema

Else Hagen Lyngstad
​Fagansvarlig idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
else.hagen.lyngstad@gran.kommune.no
​Tlf: 908 87 274

Kommunetorget
kommunetorget@gran.kommune.no
Tlf: 61 33 84 00

Kommunetorget