Hopp til hovedinnholdet på siden

Temaplaner - andre planer

En temaplan kan gjelde for en enkel virksomhet, en hel sektor, eller på tvers av sektorene.

Hva er en temaplan?

Temaplanene forteller ofte hvordan en virksomhet eller del av kommunen skal handle og prioritere, ut fra et faglig ståsted. Den økonomiske prioriteringen tas i budsjett og økonomiplanen.