Når starter dette?

Grunnen til rehabilitering av vann og avløp er at materialet på vannledningene som ligger der i dag, er laget av asbestsement. Dette er noe vi ønsker å skifte ut til et mer robust og driftssikkert materiale for å kunne fortsette å levere nok og sikkert vann til abonnentene. Der det ligger rør til spillvann og overvannledning i samme grøft vil vi skifte dette samtidig. 

Vi håper på å fa startet opp med det fysiske arbeidet i juni, men det avhenger litt av det pågående prosjektet vi allerede jobber med i Movegen. Det er mange grunneiere som blir berørt som vi må inngå avtaler med, det skal søkes om byggetillatelser og fylket må gi tillatelse.  

Det er vanskelig å si hvor lenge det vil pågå, men man kan anta cirka to og et halvt år. 

Beboere vil bli kontaktet angående grunneieravtaler for de det gjelder. Informasjon og varsling om arbeidet vil bli gitt fortløpende for de dette gjelder. 

Første fase

Vi ser for oss å starte jobben nordøst for Trintom skole. Herfra vil vi ta med oss vann- og avløpsledninger frem til eksiterende bolighus (Nordre Ålsvegen 350). Videre langs Nordre Ålsvegen vil vi gå videre med vannledning i fortauet opp mot Lynnebakka. Vi avslutter første fase på havningen på eiendommen 265 og bruksnummer 1. 

Andre fase

Andre fase vil gå fra havningen og til en kum ved Hagalykkja 48. Denne kummen vil skiftes i forbindelse med prosjektet Huser-Jørgensløkka. Denne fasen krysser blant annet Lynnebakka, og flere private eiendommer i tillegg til at det skal graves i Hagalykkja.

Prosjektet videre

Videre er prosjektet delt opp i:

  • En fase fra havningen og til Ringstad høydebasseng. På denne strekningen skal det fornyes til en vannledning med større kapasitet.
  • En fase fra kum ved Hagalykkja 48 til Ringstad høydebasseng. Også her skal vannledningen oppgraderes for økt kapasitet.
  • En fase gjennom Ringstad boligfelt som går fra Hagalykkja 1 til Lynnabakka 38. ). 

Totalt omhandler prosjektet cirka 2400 meter med grøfter for vann-, avløp- og overvannsledninger. Noen steder kun vann. 

Du kan se kart over planen for arbeidet i Ringstad her.

Spørsmål?

Om det er noe du lurer på kan du kontakte Pernille Pettersen på vann og avløp via e-post: pernille.pettersen@gran.kommune.no, eller telefon 47 63 45 26.