Det vil ikke lønne seg å reparere dagens heis. Det vil koste svært mye å få den i gang, samtidig som vi da fortsatt vil ha en gammel heis som ikke dekker dagens krav til universell utforming. Vi må også regne med at en slik gammel heis vil trenge flere utbedringer framover.

Heisen skal derfor erstattes med en ny heis, plassert i eksisterende heissjakt. Heisstolen vil da få en dimensjon på 1310 centimeter bredde og 1870 centimeter dybde. Dette er vesentlig større enn dagens heisstol.

Trolig på plass til sommeren

Enhet for eiendom kan opplyse at det er om lag sju måneders bestillingstid og sju ukers monteringstid for den nye heisen. 

Det betyr at ny heis trolig kan være ferdig montert i overgangen juni-juli til sommeren.

Har møter i første etasje ved behov

Dersom du som skal ha et møte med en saksbehandler på rådhuset og ikke har mulighet til å gå trapper, opplys oss gjerne om dette når du avtaler tid. Da kan vi legge til rette for at møtet kan holdes i et av møterommene i første etasje.