Må ta hensyn

Nå er det kun kjøring til eiendommene som er tillat her. Dette har blitt overholdt en stund, men nå får vi tilbakemeldinger om at dette har glidd ut hos flere. 

Dette er «stikkvegen» som går fra Nobels gate og til Kjølvegen, og dette er i nærheten av Brandbu barneskole. Her er det mange myke trafikanter man må ta hensyn til. Noe av trafikken kan være rettet mot barneskolen. Det kan fort bli dyrt om noen skulle bli tatt for å kjøre gjennom Snarvegen, det kan koste deg rundt 8000 kroner. 

– Vi oppfordrer alle til å respektere dette, og vi oppfordrer foreldre til å ikke kjøre opp til Brandbu barneskole for å levere barna. Hvis alle slutter å kjøre så vil det bli mye bedre for barna å gå fra Storlinna og opp til skolen, sier Arne Olav Olsen, enhetsleder på samferdsel.