Hopp til hovedinnholdet på siden

Bondens nettverk

Velkommen til Bondens nettverk - det er alltid hjelp å få.

Einar Teslo og kyr

Illustrasjonsbilde av bonde med kyr.Kred.: Kari Anne Oppen/Gran kommune© Gran kommuneFoto: null

Alle bønder kan oppleve en situasjon eller enkelthendelse som er vanskelig å håndtere alene. Bønder opplever de samme utfordringene som folk flest, eksempelvis skilsmisse, sykdom, stress, ulykker og vanskelig økonomi. Da kan du få hjelp. Å ha noen å snakke med om det som er utfordrende er viktig.

Bondens nettverk er et lavterskeltilbud. Enten du selv står i en vanskelig situasjon, eller du er bekymret for noen andre, så ta kontakt! Det er bedre å ta en telefon for mye enn én for lite.

Vi har taushetsplikt

De som har sagt ja til å være med i Bondens nettverk har absolutt taushetsplikt. Det er bare du eller den som ringer på vegne av deg, som kan gi tillatelse til å be om hjelp fra andre.  

Ta kontakt med oss!

 • Landbrukskontoret, Einar Teslo: 90 19 35 91
 • Veterinær, Lars-Amund Skari: 90 22 88 78
 • Psykisk helse Hadelandskommunene, Åse-Grethe Øverby Grina: 95 82 76 57 (hverdager 8-15)
 • Psykisk helse Nittedal kommune, Else Karin Brun: 47 48 67 18 (hverdager 8-15) / else.karin.brun@nittedal.kommune.no og Geirr Larsen: 40 03 57 65 (hverdager 8-15) / geirr.larsen@nittedal.kommune.no
 • Landbrukstjenester Hadeland Toten, Anita Ødegård: 95 92 48 90
 • Nortura, Elisabeth Kluften: 91 83 41 80
 • Tine/Brandbu bondelag, Kari Sofie Østen: 97 50 70 02
 • Gran bondelag, Olaf Espen: 90 54 22 05
 • Jevnaker bondelag, Eivind Wårum: 99 73 42 83
 • Lunner bondelag, Tor Kristen Grina: 47 64 72 79
 • Nittedal og Hakadal bondelag, Kristian Forbord: 97 12 31 92
 • NLR Øst/HMS-rådgiver, Kari-Anne Aanerud: 90 20 74 64
 • Abacus Regnskap, Halvard Fallang: 92 06 08 62
 • Bjørke Regnskap, Torgrim Dynna: 91 24 34 00

Einar Teslo

leder, Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal
einar.teslo@gran.kommune.no
46 92 16 27

Familievernkontoret Innlandet Vest

familievernkontoret.innlandet.vest@bufetat.no
46 61 71 50

Post- og besøksadresse:
Hidemgården, Storgata 35
2750 Gran (3. etasje)


Endre rekkefølge på kontaktpersoner