Hopp til hovedinnholdet på siden

Bruksanvisning for krav om politiske godtgjørelser

På denne siden kan du som er folkevalgt lære hvordan du registrerer krav om møtegodtgjørelse i Visma Expense.

Å legge inn krav om politisk godtgjørelse

Logg deg inn i Visma. Du logger deg inn med ID-porten.

Detaljert bruksanvisning for hvordan du legger inn krav, finner du på denne siden under «Aktuell informasjon».

Når skjer utbetalingen?

Utbetalingene skjer fortløpende. Du vil normalt motta utbetalingen i løpet av én måned.

Hvilke møter skal du sende krav for?

Du skal motta godtgjørelse for alle møter i politiske utvalg, styrer, råd, arbeidsgrupper og nemnder du er oppnevnt til av Gran kommunestyre.

Reglement for godtgjørelser i Politikerhåndboka kapittel 11, beskriver dette nærmere. 

Unntak: eksterne organ med egne budsjetter skal dekke møtegodtgjørelse til alle medlemmer, også for kommunens representant.

Frist for å sende inn krav

Du sender inn kravene fortløpende og senest innen tre måneder. 

Foreldelsesfristen vil ikke bli praktisert strengt nå det første halve året. Send inn krav så snart du kan.

Har du spørsmål?

Spørsmål om tilgang og bruk av Visma Expense sendes til lønn.

Spørsmål om reglementet for godtgjørelse i Politikerhåndboka kapittel 11, sendes til politisk sekretariat.

HR og lønn

Eli Stigen

rådgiver
eli.stigen@gran.kommune.no
41 61 36 34


Endre rekkefølge på kontaktpersoner