Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 22. jan. 2021 kl. 15:47

Informasjon om koronavirus

Les mer

Den dyktige bonden

Prosjektet «Den dyktige bonden» er et treårig klima- og miljøprosjekt for landbruket på Hadeland og i Østre Toten.

Logo - Den dyktige bonden

Målet med prosjektet er økt matproduksjon i kombinasjon med lavere utslipp av klimagasser, økt karbondbinding og redusert avrenning til vassdrag.

Bakgrunnen for prosjektet

Norge skal kutte i klimagassutslipp fram til 2030. Det meste av kuttene skal skje i ikke-kvotepliktig sektor, blant annet innenfor landbruket.

Kommunene på Hadeland ønsket å være tidlig ute i arbeidet med å redusere klimagassutslipp, og miljøpåvirkning fra matproduksjon på gårdene.
Prosjektet er derfor godt forankret i politiske vedtak i hadelandskommunenes klima- og energiplaner, i tillegg til landbruksplanen for Hadeland.

Landbrukskontoret for Hadeland søkte dermed om klimasatsmidler fra Miljødirektoratet for å delfinansiere prosjektet. Vi fikk innvilget en betydelig sum i 2018 og prosjektet startet opp i januar 2019.

Ved prosjektstart tok Østre Toten kommune kontakt med landbrukskontoret for Hadeland, og ønsket å delta i prosjektet.
Derfor søkte vi klimasatsmidler for å utvide prosjektet med en ekstra kommune. Søknaden om ekstra midler med innvilget i juni 2019.

Slik finansieres prosjektet

Til sammen har prosjektet Den dyktige bonden en budsjettramme på 6,5 millioner kroner. Klimasatsmidlene utgjør nær 2,8 millioner kroner av dette.

Slik finansieres prosjektet:

  • klimasatsmidler fra Miljødirektoratet
  • kommunal egenandel fra de fire kommunene som er involvert
  • egeninnsats fra kommunalt ansatte

Vil du vite mer om prosjektet?

Du kan lese prosjektplanen, som du finner under overskriften "Dokumenter" på denne siden. 

Prosjektet har også en egen side på Facebook, hvor du kan følge med på hva som skjer av arrangementer, medieomtaler og framdrift.

Marte Tøfte

prosjektleder, Den dyktige bonden
marte.helene.tofte@gran.kommune.no
Tlf: 48 04 26 83

Marte Marie Taralrud