Hopp til hovedinnholdet på siden

Fond til opphjelp av vilt, fisk og friluftsliv

Gran kommune har et fond som er øremerket tiltak for fremme av fisk, vilt og friluftsliv.

Hva kan det søkes støtte til?
Fondet skal brukes til tiltak for å fremme fisk, vilt og friluftsliv. Dette inkluderer praktisk tilrettelegging for jakt, fiske og friluftsliv i Gran kommune. Tiltaket må ha et allmennyttig formål.

Hvem kan søke?
Lag, foreninger og stiftelser kan søke. Midlene kan også nyttes til kommunale tiltak, kommunen må da søke på ordinær måte.

Søknad
Søknaden må inneholde:

  • beskrivelse av tiltaket og tiltakets formål
  • hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring
  • framdriftsplan, oppstart og avslutning
  • kostnader (budsjett) og finansiering

Søknadsfrist: 1. mars hvert år
Fondet tilføres årlig kr 45 000 (1995-kroner) fra «Foreningen til Randsfjordens Regulering». Dette var et vilkår som ble satt i forbindelse med konsesjonen som foreningen fikk i 1995 til fortsatt regulering av Randsfjorden.

Mer detaljer finnes i «Retningslinjer for bruk og forvaltning av fond til opphjelp av fisk, vilt og friluftsliv», vedtatt av kommunestyret i Gran den 18.06. 2015

Har du spørsmål om fondet, ta kontakt med Landbrukskontoret for Hadeland.

Andre tilskuddsordninger

Det finnes flere andre tilskuddsordninger for tiltak som innebærer fisk og vilt, men som ikke kommunen er involvert i.

Når det gjelder friluftsliv er det andre tilskuddsordninger som kommunen forvalter, som kan være aktuelle.