Hopp til hovedinnholdet på siden

Fradeling

Ved søknad om fradeling av areal fra en landbrukseiendom, må saken i de fleste tilfeller behandles både etter jordloven og etter plan- og bygningsloven. 

Søknad sendes til kommunen ved oppmålingsavdelingen, som eventuelt sender saken til landbrukskontoret for behandling etter jordloven. Når positivt jordlovsvedtak foreligger vil så saken bli videre behandlet etter plan- og bygningsloven. 

Mer informasjon om fradeling, eiendomsgrenser og oppmåling, finner du under bolig, bygg og eiendom