Tilbuds-fristen var 15. august og tolv firmaer leverte tilbud. Kommunen har nå evaluert tilbudene og kommet fram til en vinner. Formannskapet og kommunestyret fikk en grundig redegjørelse om evalueringen i lukket møte 31. august. Kommunestyret ga sin tilslutning til valg av arkitektfirma, med 26 mot 1 stemme.

Har vurdert tilbudene grundig

– Etter å ha vurdert alle tilbud grundig i tiden etter 15. august, er vi nå glade for å kunngjøre en vinner av rådgiverkonkurransen. Det er Stein Halvorsen Arkitekter AS som skal jobbe med skisseprosjekt for framtidige Hadeland lokalmedisinske senter med 112 sykehjemsplasser, opplyser kommunalsjef for helse og omsorg i Gran kommune, Haakon S. Brænden.

Det er kommunens anskaffelseskoordinator og enhetsleder for eiendom som har stått for evalueringen av tilbudene. De har vurdert alle tolv tilbud grundig med tanke på kvalitet og pris. I sum var det Stein Halvorsen Arkitekter AS som fikk høyest skår og dermed er utpekt som vinner av konkurransen. Dette er et arkitektfirma som har erfaring med å utforme helseinstitusjoner med en arkitektur som skaper bygg som er gode å bo i, jobbe i og besøke.

– Vi ser fram til å samarbeide med Stein Halvorsen Arkitekter AS og dra nytte av deres ekspertise i utformingen av vårt lokalmedisinske senter. Dette er et viktig skritt mot å realisere målet om å gi best mulig pleie, behandling og omsorg til våre innbyggere, sier Brænden.

Glad for tildelingen

– Vi er begeistret for å få muligheten til å delta i dette prosjektet og ser fram til å starte arbeidet, forteller daglig leder Stein Halvorsen, i Stein Halvorsen Arkitekter AS. Han planlegger å lede teamet fra arkitektfirmaet i arbeidet med nytt skisseprosjekt.

Stein Halvorsen Arkitekter AS er kjent for mange fra tidligere, da de også vant rådgiver-konkurransen for skisseprosjektet i forrige prosjekt med helse- og omsorgssenter på Sagatangen. Dette arbeidet ble avsluttet etter vedtaket i Gran kommunestyre 22. juni 2023, da det samtidig ble bestemt å starte et nytt skisseprosjekt og legge ut ny rådgiver-konkurranse for arkitekttjenester på anbud. I vedtaket heter det at "Gjeldende avtale med Stein Halvorsen Arkitekter AS avsluttes 30.06.23, slik at de eventuelt kan delta i ny tilbudsrunde.".

Det har firmaet nå gjort, og har levert et tilbud som i sum har skåret best på pris og kvalitet.

Prosessen videre

Deltakerne i konkurransen har fredag 1. september fått brev fra Gran kommune med informasjon om tildelingen og vurderingen av tilbudene. Før kontrakt inngås, er det en karensperiode på ti dager som utløper 11. september. Det betyr at kontrakt tidligst kan inngås 12. september.

– Når kontrakt er inngått kan vi fortsette arbeidet med å planlegge Hadeland lokalmedisinske senter. Målet er å skape et nøkternt og framtidsrettet helsebygg som vil tjene samfunnet i mange år framover. Vi ser fram til å se dette prosjektet videreutvikles og til slutt gi våre innbyggere et verdig og omsorgsfullt helsesenter, sier Brænden.