Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjelpemidler

Har du nedsatt funksjonsevne, kan du ha behov for å låne hjelpemidler over kortere eller lengre tid.

Hvem har ansvar for utlån av hjelpemidler?

 • Du kan låne enkle hjelpemidler av kommunen i inntil tre måneder.
 • Hvis du har et varig behov for hjelpemidler, har 
  NAV Hjelpemiddelsentral i Innlandet ansvaret for utlån.

Har du større hjelpemiddelbehov, som for eksempel spesialtilpasset bil, elektrisk rullestol, rampe ved inngangsparti, trappeheis mellom etasjer i boligen og aktivitetshjelpemidler som sit-ski, sykler og lignende? Da må vi kartlegge ditt behov mer grundig, og du må regne med noe behandlingstid.

Små hjelpemidler, som støttehåndtak, sengeforhøyere (klosser), strømpepåtrekker, gripetang og spesialbestikk, må du kjøpe selv. Oppfyller du visse kriterier kan du søke om støtte til innkjøp av små hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Trenger du krykker må du kjøpe de selv på et apotek. 

Hvordan får du hjelpemidler?

 • Du kan få hjelp til å søke om hjelpemidler gjennom ergo- og fysioterapitjenesten.
 • Kommunens hjelpemiddelteknikere styrer det kommunale hjelpemiddellageret. De har også ansvar for å levere og montere hjelpemidler, i tillegg til å gjøre enkle reparasjoner på hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral.
 • Ved større hjelpemiddelbehov bør du henvende deg til de kommunale ergo- og fysioterapeutene. De kartlegger og vurderer behovet, og kan videre bistå ved søknader til NAV Hjelpemiddelsentral.

Nå kan du hente og levere en del hjelpemidler på et sted til fast tid

Du kan hente og levere inn enkle hjelpemidler i våre lokaler i Mohagen på Jaren. Adressen er Mohagalia 6. Vi holder åpent onsdager klokka 11.00–13.00, og fredager klokka 14.00–15.00.

Hva er "enkle hjelpemidler"?

Du kan låne følgende enkle hjelpemidler, for en kort periode: 

 • manuell rullestol
 • rullator
 • underarmsrullator
 • toalettforhøyer
 • toalettstol

Slik får du hjelp til å søke om tekniske hjelpemidler

Trenger du hjelp til å søke om tekniske hjelpemidler? Ta kontakt med oss på e-post eller telefon:

ergofysio@gran.kommune.no
telefon: 61 33 84 00 (mandag–fredag 10.00–14.00)

Hva koster det?

 • Kortvarig behov: Kommunalt utlån av hjelpemidler er gratis.
 • Varig behov: Ved innvilget søknad, låner NAV Hjelpemiddelsentral ut hjelpemiddelet. Valg av hjelpemiddel styres av NAVs interne rammeavtaler.
 • Er du over 26 år og trenger aktivitetshjelpemidler? Da må du betale en egenandel på inntil 5000 kroner.

Hørsels- og synskontakter

I Gran har vi to hørselskontakter, som skal bistå hørselshemmede med hjelpemidler. Dette er:

Heidi Høgnes Rosenvinge
ergoterapeut
Tlf.47 65 57 81
 
Knut Raknerud
hjelpemiddeltekniker
Tlf. 41 69 37 54
 

Vi har en synskontakt, som skal bistå svaksynte med hjelpemidler. Dette er:

Katrine Klevengen Bergsli
ergoterapeut
katrine.bergsli@gran.kommune.no
Tlf. 41 50 37 63

 

Du kan klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp, eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med, og hvilke endringer du ønsker.

Knut Raknerud

Pål Thorstein Hvattum


Endre rekkefølge på kontaktpersoner