Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er praktisk bistand i hjemmet som skal bidra til at innbyggere i kommunen kan bo lengst mulig i eget hjem. Samtidig er målet at den som får praktisk bistand skal klare mest mulig selv. 

Hva er praktisk bistand?

Praktisk bistand får du på grunnlag av en individuell vurdering. Disse oppgavene kan du søke om hjelp til.

 • Hjelp til nødvendig rengjøring, som for eksempel:
  • Støvsuging og vasking av gulv. Du må da ha støvsuger tilgjengelig
  • Vask av wc og håndvask på bad
  • Vask av kjøkkenbenk og bord
 • Sengetøyskift
 • Hjelp til å skrive handleliste eller til bestilling av varer

For at du skal kunne få praktisk bistand må du være villig til å tilrettelegge for hjelp i hjemmet ditt.

Slik søker du

Du søker om plass/tjenester ved å fylle ut og sende inn søknadsskjemaet «Helse- og omsorgstjenester» som du finner under overskriften «Skjema» på denne siden. Søknaden kan sendes inn enten elektronisk eller som PDF i vanlig post.

 • I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov
 • Vi vurderer søknaden din og finner det tilbudet som passer best for deg.
 • Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.

Hva koster det?

Husstandens samlede inntekt bestemmer hvor mye du må betale for hjemmehjelp. Du får tilsendt en samlet faktura per måned. 

Behandling av søknad

 • Kommunen skal behandle saken så snart som mulig.
 • Hvis saken ikke blir behandlet innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at saken vil bli behandlet.
 • Kommunen må innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken.
  • Det kan være behov for å innhente informasjon fra lege eller andre samarbeidspartnere.
  • Dersom du ikke allerede har samtykket til dette i søknaden, vil vi innhente ditt samtykke.
 • Dersom det er behov for et hjemmebesøk eller møte med deg blir du kontaktet.
 • Det blir gjort en individuell vurdering av bistandsbehovet ditt. 
 • Når søknaden er ferdig behandlet får du tilsendt et vedtak.

Klage

 • Hvis du er uenig med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på  4 uker fra du mottok det.
 • Forklar hva du er uenig i og hvorfor du mener vedtaket bør endres.
 • Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.
 • Klagen må være skriftlig, og signert av den som klager.
 • Kommunen gjør en ny vurdering av saken. Hvis kommunen gjør om på avgjørelsen får du tilsendt et nytt vedtak
 • Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Sykepleierflåte

48 17 42 69

Anne Slette

enhetsleder hjemmetjenesten
anne.slette@gran.kommune.no

Hjemmetjenesten Brandbu

48 11 96 13


Endre rekkefølge på kontaktpersoner