Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjemmetjenester

Hjemmetjenester er helsetjenester i hjemmet og personlig assistanse. 

Dette kan gis til personer som har behov for bistand, tilrettelegging og veiledning for å utføre nødvendige daglige gjøremål. Tjenestene kan bidra til at flere kan bo hjemme lenger.

​Hjemmetjenester kan være hjelp til følgende oppgaver:

 • daglig stell og påkledning
 • måltider og veiledning om ernæring
 • hjelp med medisiner og medisinske prosedyrer
 • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi osv.)
 • veiledning og vedlikehold av sosiale ferdigheter og dagliglivets aktiviteter
 • omsorg ved livets slutt

Ditt behov for hjelp vil til enhver tid bli vurdert av fagpersoner i hjemmetjenestene, og tilbudet kan reduseres eller økes ut fra endringer i hjelpebehovet.

Hvis du mottar hjelp fra to eller flere instanser kan det være aktuelt med individuell plan eller koordinator.

Dette er ikke en del av hjemmetjenesten:

 • injeksjoner eller sårbehandling, hvis du selv kan dra til lege
 • fotpleie og hårpleie
 • håndtering av penger, bank - og posttjenester
 • persontransport
 • følge til innkjøp, offentlige kontorer, frisør, fotpleier, lege eller apotek
 • hjelp til husdyrhold
 • lage mat fra bunnen

Kommunen har bare ansvar for levere tjenester til deg når du er i Gran kommune.

Krav til søker

 • Du må være villig til å tilrettelegge for hjelp i hjemmet.
 • Du må være villig til å søke om nødvendige hjelpemidler slik at hjemmesykepleien kan utføre arbeidet på en forsvarlig måte.

Hva koster det?

Hjemmetjenester er i hovedsak gratis, men det kreves egenbetaling for praktisk bistand og opplæring som ikke er til personlig stell eller egenomsorg.

Slik søker du

Du søker om plass/tjenester ved å fylle ut og sende inn søknadsskjemaet «Helse- og omsorgstjenester» som du finner under overskriften «Skjema» på denne siden. Søknaden kan sendes inn enten elektronisk eller som PDF i vanlig post.

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Det er ingen søknadsfrist. Vi behandler søknader fortløpende.

Behandling av søknad

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke blir behandlet innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at saken vil bli behandlet.

Kommunen må innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Det kan være behov for å innhente informasjon fra lege eller andre samarbeidspartnere. Dersom du ikke allerede har samtykket til dette i søknaden, vil vi innhente ditt samtykke. Dersom det er behov for et hjemmebesøk eller møte med deg blir du kontaktet.

Det blir gjort en individuell vurdering av bistandsbehovet ditt. Når søknaden er ferdig behandlet får du tilsendt et vedtak.

Du kan klage på vedtaket

Hvis du er uenig med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på  fire uker fra du mottok det.

 • Forklar hva du er uenig i og hvorfor du mener vedtaket bør endres.
 • Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.
 • Klagen må være skriftlig, og signert av den som klager.
 • Kommunen gjør en ny vurdering av saken. Hvis kommunen gjør om på avgjørelsen får du tilsendt et nytt vedtak
 • Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Slik kontakter du hjemmetjenesten

Her er kontaktinformasjon til hjemmetjenesten, for deg som mottar hjemmetjenester og dine pårørende:

Telefontid

Hjemmetjenesten har telefontid i tidsrommene 08.30 –11.30 og 13.00 - 14.00 mandag til fredag.

Hjemmetjenesten i Gran

Hjemmetjenesten i Brandbu

Gi beskjed hvis du trenger å endre besøk eller tjeneste

Hjemmetjenesten er en planlagt tjeneste. Vi trenger derfor beskjed i god tid for å kunne registrere endringer, for eksempel at du ikke skal motta hjelp fra hjemmetjenesten fordi familien er på besøk. Ved henvendelser til hjemmetjenesten utenom telefontid, kan beskjeder sendes oss via mail eller skriftlig på papir. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med enhetsleder for hjemmetjenesten i Gran kommune, Anne Slette, mandag–fredag mellom klokka 08.00 og 15.00.

Sykepleierflåte

48 17 42 69

Hjemmetjenesten Brandbu

48 11 96 13

Hjemmetjenesten Gran

93 25 51 48

Telefontid mandag-fredag 
08.30-11.30 og 13.00-14.00


Endre rekkefølge på kontaktpersoner