Hopp til hovedinnholdet på siden

Hogst, tømmersalg og bestilling av planter

På Hadeland finnes det flere firmaer som formidler tømmersalg og hjelper til med en rekke praktiske oppgaver.

Det finnes fem sertifiserte tømmerkjøpere på Hadeland og i Nittedal. Viken skog er den største, i tillegg har vi Nortømmer, SB skog, Glommen Skog og Glommen Mjøsen Skog (Nittedal).

Alle har sine skogentreprenører som foretar hogst og framkjøring av tømmeret. Tømmerkjøperne avklarer alle formaliteter ved tømmeromsetninga, herunder miljøavklaringer og avsetning til skogfond.

Skal du selge tømmer, må det ha vært gjort en miljøregistrering på eiendommen din. Dette gjøres samtidig med utarbeidelse av skogbruksplaner, med statstilskudd, eller som en egen registrering med biolog.

Ofte lønner det seg å bestille planting samtidig med hogstoppdraget, for å sikre seg at foryngelsen og ny skog blir raskest mulig etablert.

Da er det viktig å sette av minimum 15 prosent til skogfond (kan varieres). Skogfondavsetningen reduserer skattbar inntekt i første omgang, og gir ved uttak 85 prosent skattefordel.

Kontaktpersoner

Viken skog
Hadeland: Vladislav Skorobogatyi, vlsk@viken.skog.no, tlf: 986 45 820
Vestsida: Morten Velo, mve@viken.skog.no, tlf: 455 05 158
Nittedal: Vegard Tønsberg, vto@viken.skog.no, tlf 905 44 021

Nortømmer
Endre Granum, endre.granum@nortommer.no, tlf: 911 90 701

SB skog
Geir Sandberg, gsa@sbskog.no, tlf. 472 84 239 

Glommen skog
Helge Syver Holte, hsh@glommen.no, tlf 911 38 155
Lars Tore Woie, ltw@glommen.no, tlf 917 36 114

Glommen Mjøsen Skog
Nittedal: Nils Gedde, ng@glommen-mjosen.no, tlf 454 48 607

Helge Midttun

spesialkonsulent skog
helge.midttun@gran.kommune.no
46 94 57 98

Jon-Gerhard Johansen

spesialkonsulent skog
jon-gerhard.johansen@gran.kommune.no
46 89 63 82


Endre rekkefølge på kontaktpersoner