Hopp til hovedinnholdet på siden

Husk båndtvang 1. april–20. august

Fra og med 1. april til og med 20. august er det båndtvang i hele landet, av hensyn til husdyr og vilt.

Bilde av hund i bånd.

Illustrasjonsfoto: Pixabay

Når det er båndtvang skal alle hunder holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet, uavhengig av hvor lydig hunden er. 

Utenom båndtvangen er det kun tillatt med løs hund om den blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller er forsvarlig inngjerdet.

Hvorfor er det båndtvang?

Båndtvangen er i hovedsak for at ingen hunder skal jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo. Altså for å beskytte viltet i en sårbar tid, i tillegg til å beskytte beitedyr.

Unntak fra båndtvangen

Følgende hunder er unntatt fra båndtvangen:

  • hund når den brukes i reindrift
  • dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit
  • hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste
  • hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt

I tillegg kan kommunen avgrense områder hvor det er tillatt med løs hund, som for eksempel hundeparker eller særskilte treningsområder. På Hadeland finnes det ingen slike områder.

Jon-Gerhard Johansen

spesialkonsulent skog
jon-gerhard.johansen@gran.kommune.no
46 89 63 82


Endre rekkefølge på kontaktpersoner